Fiscale eenheid vennootschapsbelasting

Op verzoek kunnen wij een moedermaatschappij samen met 1 of meer dochtermaatschappijen aanmerken als een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting.

Op deze pagina leest u meer over de fiscale eenheid.

Wat zijn de gevolgen van een fiscale eenheid?

Bij een fiscale eenheid worden de resultaten van de dochtermaatschappij(en) toegerekend aan de moedermaatschappij. De dochtermaatschappij houdt niet op te bestaan, ook fiscaal niet, maar is niet meer zelfstandig aangifteplichtig.

Een voordeel van een fiscale eenheid is dat u de verliezen van een maatschappij kunt verrekenen met winsten van een andere maatschappij die in dezelfde fiscale eenheid is gevoegd.

Wat zijn de voorwaarden voor het vormen van een fiscale eenheid?

Om een fiscale eenheid te kunnen vormen, moet de moedermaatschappij :

  • minimaal 95% van de aandelen in de dochtermaatschappij bezitten
  • recht hebben op minimaal 95% van de winst en minimaal 95% van het vermogen van de dochtermaatschappij
  • voor minimaal 95% stemrecht in de dochtermaatschappij hebben
  • een bv, nv, onderlinge waarborgmaatschappij, coöperatie, stichting of vereniging die optreedt als woningcorporatie zijn, of een buitenlandse rechtsvorm hebben die daarmee vergelijkbaar is

De dochtermaatschappij moet:

  • een bv of nv zijn, of een buitenlandse rechtsvorm hebben die daarmee vergelijkbaar is

Daarnaast moeten de moeder- en de dochtermaatschappij :

  • dezelfde boekjaren en winstbepalingen hanteren
  • feitelijk gevestigd zijn in Nederland

Wat als een maatschappij niet in Nederland is gevestigd?

Een groep van maatschappijen kan bestaan uit maatschappijen die in Nederland gevestigd zijn én maatschappijen die dat niet zijn. In dat geval voldoet u mogelijk niet aan de normale voorwaarden voor een fiscale eenheid. De leden van de groep die in Nederland zijn gevestigd, kunnen dan toch samen een fiscale eenheid vormen. Maar alleen in de volgende 2 situaties:  

  • Een in Nederland gevestigde moedermaatschappij kan samen met een in Nederland gevestigde kleindochtermaatschappij een fiscale eenheid vormen, zolang de aandelen van de kleindochtermaatschappij in bezit zijn van een dochtermaatschappij (tussenmaatschappij) die in een andere EU-lidstaat is gevestigd. De tussenmaatschappij behoort dan niet tot de fiscale eenheid.
  • In Nederland gevestigde zustermaatschappijen kunnen samen een fiscale eenheid vormen, zolang de aandelen van de zustermaatschappijen in bezit zijn van dezelfde maatschappij (topmaatschappij) die in een andere EU-lidstaat is gevestigd. U merkt in dit geval 1 van de zustermaatschappijen aan als moedermaatschappij. De topmaatschappij behoort zelf niet tot de fiscale eenheid.

Verzoek fiscale eenheid

Om een fiscale eenheid te vormen doet u een verzoek om een fiscale eenheid.

Let op!

Een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting is niet hetzelfde als een fiscale eenheid voor de btw.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.