Fiscale eenheid voor de btw

Bij een fiscale eenheid worden meerdere ondernemers samen gezien als 1 ondernemer voor de btw. Een fiscale eenheid bestaat vaak uit een moedermaatschappij en 1 of meer dochtermaatschappijen.

Gevolgen voor de btw

Als u een fiscale eenheid vormt, heeft dit gevolgen voor de btw. De fiscale eenheid kan bijvoorbeeld 1 btw-aangifte doen voor alle ondernemingen samen, of verschillende btw-aangiften voor iedere onderneming apart. Ook betaalt een fiscale eenheid geen btw over leveringen van goederen en diensten tussen de ondernemingen binnen de fiscale eenheid.

Maakt uw onderneming deel uit van een fiscale eenheid? En doet u zaken met een onderneming die geen deel uitmaakt van die fiscale eenheid? Dan geeft u het eigen btw-identificatienummer van uw onderneming door, en niet het btw-identificatienummer van de fiscale eenheid.

Btw-aangifte doen voor de fiscale eenheid voor de btw

U doet btw-aangifte voor de fiscale eenheid op Mijn Belastingdienst Zakelijk. Hier logt u in met eHerkenning. Sinds 28 februari 2024 is eHerkenning ook beschikbaar voor fiscale eenheden voor de btw.

Meer informatie over inloggen met eHerkenning, welk type u nodig hebt en hoe u eHerkenning aanvraagt, vindt u op Zo werkt eHerkenning.

Heeft 1 van de ondernemingen binnen de fiscale eenheid al eHerkenning? Dan kan deze onderneming namens de fiscale eenheid inloggen. Hoe u dat doet, vindt u bij Inloggen en machtigen op Mijn Belastingdienst Zakelijk, onder 'U hebt een fiscale eenheid voor de btw'. Houdt u er rekening mee dat dit een tijdelijke manier van inloggen is. Op een later moment moet u alsnog eHerkenning aanschaffen voor uw fiscale eenheid voor de btw.

Voorwaarden fiscale eenheid

Voor het vormen van een fiscale eenheid, geldt een aantal voorwaarden. De ondernemingen moeten:

  • een eenheid vormen op financieel, organisatorisch en economisch gebied
  • elk ondernemer zijn voor de btw
  • gevestigd zijn in Nederland

U kunt een fiscale eenheid vormen met iedere rechtsvorm. Wel moet minstens 1 bv, cv, stichting of vereniging deel uitmaken van de fiscale eenheid. Een fiscale eenheid met alleen natuurlijke personen (eenmanszaak, maatschap, vof of man/vrouw-firma) is niet mogelijk. Meer weten? Kijk dan bij Voorwaarden fiscale eenheid.

Gevestigd in Nederland

U kunt alleen deelnemen aan een Nederlandse fiscale eenheid als u in Nederland bent gevestigd. Deze voorwaarde geldt zowel voor het hoofdhuis als voor de vaste inrichting(en) die u hebt.

Hoofdhuis in Nederland, vaste inrichting buiten Nederland

Hebt u uw hoofdhuis in Nederland en een vaste inrichting buiten Nederland? Dan kunt u met de buitenlandse vaste inrichting níet deelnemen aan de Nederlandse fiscale eenheid.

Hoofdhuis buiten Nederland, vaste inrichting in Nederland

Hebt u uw hoofdhuis buiten Nederland en een vaste inrichting binnen Nederland? Dan kunt u alleen met uw Nederlandse vaste inrichting deelnemen aan de Nederlandse fiscale eenheid.

Let op!

  • Neemt uw Nederlandse vaste inrichting deel aan een Nederlandse fiscale eenheid? En hebt u uw hoofdhuis buiten Nederland? Dan zijn goederen en diensten die de Nederlandse fiscale eenheid en het hoofdhuis in het buitenland aan elkaar leveren prestaties voor de btw en gelden de normale btw-regels.
  • Neemt uw Nederlandse hoofdhuis deel aan een Nederlandse fiscale eenheid? En hebt u een vaste inrichting buiten Nederland? Ook dan zijn goederen en diensten die de Nederlandse fiscale eenheid en de vaste inrichting in het buitenland aan elkaar leveren prestaties voor de btw en gelden de normale btw-regels.

Hoe wordt de eenheid vastgesteld?

U kunt ons vragen de fiscale eenheid van uw ondernemingen vast te stellen. Dit kan ook gebeuren op initiatief van het belastingkantoor waar u onder valt. Wij sturen u een beschikking waarin staat wanneer uw ondernemingen een fiscale eenheid vormen. Daarnaast is het mogelijk om te handelen alsof sprake is van een fiscale eenheid, dus zonder beschikking. Uiteraard moet dan wel blijken dat is voldaan aan de voorwaarden voor een fiscale eenheid.

Om er zeker van te zijn dat wij uw ondernemingen zien als een fiscale eenheid, raden wij u aan dit vooraf vast te laten stellen. U kunt dit schriftelijk laten beoordelen door uw belastingkantoor.

Eenheid uitbreiden, deels ontbinden of beëindigen

Wilt u een onderneming toevoegen aan de eenheid of een deel van de eenheid ontbinden? Of houdt de eenheid op te bestaan omdat niet langer aan de voorwaarden wordt voldaan? Meld dit bij uw belastingkantoor. Dit in verband met de tenaamstelling van de aangifte en de aansprakelijkheid. Deze wijzigingen kunnen ook plaatsvinden op initiatief van uw belastingkantoor.

Let op!

Een fiscale eenheid voor de btw is niet hetzelfde als een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.