U bent toezichthouder, commissaris bij een bedrijf of lid van een commissie. Bent u ondernemer voor de btw?

Bent u toezichthouder, commissaris bij een bedrijf of lid van een commissie? Als 1 van de volgende situaties op u van toepassing is én u voldoet aan de voorwaarden, dan bent u voor die situatie geen ondernemer voor de btw. Ook niet als u al ondernemer bent voor andere activiteiten of als u meerdere commissariaten hebt of meerdere toezichtfuncties uitoefent.

Bij de bovengenoemde situaties gaat het erom of u als een natuurlijk persoon lid bent van 1 van de volgende organen of commissies:

  • toezichthoudende organen met een wettelijke grondslag in het publieke of private recht
    Hieronder vallen onder andere naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen en (bedrijfstak)pensioenfondsen.
  • toezichthoudende organen zonder wettelijke grondslag in het publieke of private recht en die vergelijkbaar zijn met een naamloze vennootschap of een besloten vennootschap
    Hieronder vallen onder andere stichtingen en verenigingen.
  • bezwaaradviescommissies en adviescolleges met een wettelijke taak
  • toetsingscommissies, geschillencommissies en vergelijkbare commissies

Bent u als toezichthouder, commissaris bij een bedrijf of lid van een commissie geen ondernemer voor de btw? Dan hoeft u voor deze werkzaamheden geen btw in rekening te brengen. U hebt voor deze werkzaamheden ook geen recht op aftrek.

Twijfelt u of u ondernemer bent voor de btw? Neem dan contact op met de BelastingTelefoon.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.