U bent toezichthouder, commissaris bij een bedrijf of lid van een commissie - bent u ondernemer voor de btw?

Bent u toezichthouder, commissaris bij een bedrijf of lid van een commissie? Als 1 van de volgende situaties op u van toepassing is én u voldoet aan de voorwaarden, dan bent u voor die situatie geen ondernemer voor de btw. Ook niet als u al ondernemer bent voor andere activiteiten of als u meerdere commissariaten hebt of meerdere toezichtfuncties uitoefent.

Bij de bovengenoemde situaties gaat het erom of u als een natuurlijk persoon lid bent van 1 van de volgende organen of commissies:

  • toezichthoudende organen met een wettelijke grondslag in het publieke of private recht
    Hieronder vallen onder andere naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen en (bedrijfstak)pensioenfondsen.
  • toezichthoudende organen zonder wettelijke grondslag in het publieke of private recht en die vergelijkbaar zijn met een naamloze vennootschap of een besloten vennootschap
    Hieronder vallen onder andere stichtingen en verenigingen.
  • bezwaaradviescommissies, en adviescolleges met een wettelijke taak
  • toetsingscommissies, geschillencommissies en vergelijkbare commissies

Bent u als toezichthouder, commissaris bij een bedrijf of lid van een commissie geen ondernemer voor de btw? Dan hoeft u voor deze werkzaamheden geen btw in rekening te brengen. U hebt voor deze werkzaamheden ook geen recht op aftrek.

Als u wel bent aangemeld als ondernemer, maar geen ondernemer bent

Bent u aangemeld als ondernemer en hebben wij u gevraagd om btw-aangifte te doen, maar bent u toch geen ondernemer of geen ondernemer meer? Dan moet u zich afmelden als ondernemer bij uw belastingkantoor. Kijk welk belastingkantoor dat is met ons hulpmiddel op 'Adres van een belastingkantoor of douanekantoor zoeken'.

Hebben wij al een btw-aangifte voor u klaargezet in het portaal Mijn Belastingdienst Zakelijk? Dan moet u die aangifte nog wel invullen.

Twijfelt u of u ondernemer bent voor de btw? Neem dan contact op met de BelastingTelefoon.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.