Maatschappen en vof's

Maakt u deel uit van een samenwerkingsverband, zoals een maatschap of vof? Dan bent u als maat of vennoot in principe geen ondernemer voor de btw voor de activiteiten van de maatschap of vof. De maatschap of vof is dan ondernemer voor de btw. Verricht u daarnaast werkzaamheden als zelfstandig ondernemer? Dan bent u daarvoor wel ondernemer voor de btw.

Wanneer ondernemer voor de btw?

U bent ondernemer voor de btw, als u naast uw werkzaamheden als maat zelfstandig andere werkzaamheden verricht. Dit kunnen werkzaamheden zijn waarbij de maatschap uw opdrachtgever is. Voorwaarde hierbij is wel dat de vergoeding die u ontvangt van de maatschap, niet afhankelijk is van de winst van de maatschap. Voor de kosten die u maakt als zelfstandig ondernemer, hebt u in de meeste gevallen recht op aftrek van voorbelasting. Bijvoorbeeld als u het bedrijfspand belast met btw verhuurt aan de maatschap.

Btw aftrekken

Geldt voor u het volgende?

  • U bent maat of vennoot en u schaft privé goederen aan, bijvoorbeeld een auto.
  • Deze goederen worden (ook) gebruikt voor de maatschap of vof, zonder dat u daarvoor een vergoeding ontvangt.
  • De maatschap of vof gebruikt deze goederen níet voor vrijgestelde prestaties.
  • De maatschap of vof voor de btw handelt alsof zij de goederen zelf heeft aangeschaft.

Dan mag de maatschap of vof de aanschaf-btw van deze uitgaven wel aftrekken in de btw-aangifte.

Gebruikt de maatschap of vof de goederen voor belaste én vrijgestelde omzet? Dan bestaat er een beperkt recht op aftrek van voorbelasting en kan dat herziening tot gevolg hebben. Meer over herziening van btw leest u bij Herziening van aftrek bij niet-investeringsgoederen en -diensten en bij Herziening aftrek bij investeringsgoederen.

Bij privégebruik door de maat of vennoot, past de maatschap of vof de regels voor gemengd gebruik toe.

Is er sprake van privégebruik van een auto, waarvoor geen sluitende kilometeradministratie is? Dan mag de 2,7 of 1,5%-regeling toegepast worden.

Maatschap verandert

Verandert de samenstelling van uw maatschap of de rechtsvorm van uw onderneming? Dan kan dit gevolgen hebben voor de btw. Geef deze verandering door aan uw belastingkantoor.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.