Btw en privégebruik auto van de zaak

Hebt u een personenauto of een bestelauto tot uw bedrijfsvermogen gerekend? En wordt deze auto door u of uw personeel ook privé gebruikt? U kunt dan de btw op de aanschaf, onderhoud en gebruik aftrekken. U kunt de btw alleen aftrekken over het gedeelte dat voor belaste omzet wordt gebruikt. Dit geldt ook voor leaseauto’s. Omdat de auto ook privé wordt gebruikt, moet u voor het privégebruik btw betalen. Voor de btw geldt woon-werkverkeer namelijk als privégebruik.

Het is belangrijk dat u kunt aantonen in hoeverre u de auto voor privédoeleinden gebruikt.

Privégebruik van uw auto van de zaak aantonen met uw administratie

U betaalt btw over het werkelijke privégebruik van de auto. Dit werkelijke privégebruik kunt u aantonen met een sluitende kilometeradministratie. U kunt dan berekenen wat de verhouding is tussen zakelijk gebruik en privégebruik.

Hebt u geen sluitende kilometeradministratie bijgehouden? Dan kunt u de verhouding tussen zakelijk gebruik en privégebruik ook op een andere manier aantonen. Bijvoorbeeld met gegevens in uw administratie over:

 • de aard van uw onderneming
 • de zakelijke doeleinden waarvoor de auto wordt gebruikt
 • de functie en werkzaamheden van de gebruiker van de auto
 • de wijze waarop de auto voor privédoeleinden mag worden gebruikt of is gebruikt, bijvoorbeeld voor woon-werkverkeer

U kunt ook statistische gegevens gebruiken om de omvang van het privégebruik aan te tonen. U moet deze statistische gegevens dan wel combineren met andere gegevens uit uw administratie.

Wilt u weten of de verhouding die u hebt berekend klopt? Dan kunt u dit laten beoordelen via een vooroverleg.

U kunt uitrekenen hoeveel btw u moet betalen met het hulpmiddel 'Btw of btw-aftrek over uw auto berekenen'. Let op: dit hulpmiddel kunt u niet gebruiken als u of uw personeel een eigen bijdrage betaalt voor privégebruik van een auto van de zaak.

Geen administratie waaruit het privégebruik van de auto blijkt

Hebt u geen administratie waaruit het privégebruik van de auto blijkt? Dan stelt u de btw die u moet betalen voor het privégebruik vast op 2,7% van de catalogusprijs van de auto, inclusief btw en bpm. Dit percentage van 2,7 geldt ook voor de auto die u gebruikt op basis van operational lease of financial lease.

Ook voor deze situatie kunt u uitrekenen hoeveel btw u moet betalen voor privégebruik met het hulpmiddel 'Btw of btw-aftrek over uw auto berekenen'. Let op: dit hulpmiddel kunt u niet gebruiken als u of uw personeel een eigen bijdrage betaalt voor privégebruik van een auto van de zaak.

Voorbeeld

U hebt een auto gekocht met een catalogusprijs van € 45.000, inclusief btw en bpm. U hebt de btw op de aanschaf, het onderhoud en gebruik van deze auto volledig afgetrokken. U gebruikt de auto ook privé, maar u houdt onvoldoende gegevens bij om de omvang van het privégebruik vast te stellen. Voor het privégebruik moet u dan 2,7% x € 45.000 = € 1.215 btw betalen. Als u de auto in de loop van het jaar koopt, kunt u het percentage van 2,7% naar evenredigheid verlagen. Koopt u de auto bijvoorbeeld op 1 september, dan betaalt u voor het privégebruik 4/12 x 2,7% x € 45.000 = € 405 btw.

Gebruikt u de auto ook voor vrijgestelde omzet? Dan verlaagt u het verschuldigde bedrag naar evenredigheid van de verhouding belaste omzet-vrijgestelde omzet. Als u de auto bijvoorbeeld voor 40% gebruikt voor vrijgestelde omzet, dan bent u maar 60% van € 1.215 verschuldigd, dus € 729. U hebt in dit geval namelijk de btw op de aanschaf, het onderhoud en gebruik ook maar voor 60% afgetrokken.

Hoe betaalt u de btw voor het privégebruik auto?

U betaalt de btw voor het privégebruik auto via de laatste btw-aangifte van het boekjaar. In de rechterkolom 'Omzetbelasting' van de rubriek privégebruik geeft u de btw aan die u moet betalen. Hebt u geen administratie waaruit het privégebruik blijkt? In de linkerkolom 'Bedrag waarover omzetbelasting wordt berekend' vult u dan '0' in. Hebt u deze administratie wel? Vul dan in de linkerkolom het bedrag in waarover de btw wordt berekend. Moet u nog ander privégebruik aangeven? Tel de bedragen dan bij elkaar op.

Let op!

 • Is uw boekjaar langer dan 1 kalenderjaar? Dan moet u de btw voor het privégebruik opnemen in de laatste aangifte van het kalenderjaar waarin het privégebruik plaatsvindt.
 • Hebt u de auto aangeschaft (of in eigendom) of is er sprake van lease? En vindt het privégebruik plaats later dan 4 jaar na het jaar waarin u de auto in gebruik hebt genomen? Dan neemt u 1,5% in plaats van 2,7% van de catalogusprijs van de auto, inclusief btw en bpm.

Auto gekocht zonder aftrek van btw

Hebt u bij aankoop van een auto geen btw afgetrokken (bijvoorbeeld bij aanschaf van een marge-auto of een auto die u van een particulier hebt gekocht)? Dan gebruikt u voor de berekening van het privégebruik 1,5% in plaats van 2,7%. Verder blijven de berekeningen hetzelfde.

Berekenen van de maximale jaarlijkse correctie voor privégebruik

Valt uw afgetrokken btw voor de auto gedurende de 4 jaren na het jaar van aankoop van de auto lager uit dan het bedrag dat u zou moeten betalen voor privégebruik? Dan is de correctie voor privégebruik niet hoger dan de som van de volgende 2 bedragen:

 • het btw-bedrag voor onderhoud en gebruik dat u in dat jaar hebt afgetrokken
 • 1/5 deel van de afgetrokken btw bij aankoop

Voorbeeld

U hebt vorig jaar een gebruikte auto gekocht voor € 18.150. De catalogusprijs van deze auto is € 75.000, inclusief btw en bpm. U hebt vorig jaar de btw op de aanschaf (€ 3.150) volledig afgetrokken. In het huidige jaar hebt u daarbij ook de btw voor het onderhoud (€ 210) en het gebruik (€ 525) volledig afgetrokken. U gebruikt de auto ook privé, maar u hebt geen administratie waaruit het privégebruik van de auto blijkt. Voor het privégebruik zou u normaal gesproken dan 2,7% x € 75.000 = € 2.025 btw moeten betalen. Voor dit privégebruik geldt echter een maximum van € 210 + € 525 + 1/5 x € 3.150 = € 1.365. Dit laatste bedrag moet u dan betalen.

Vindt het privégebruik plaats later dan 4 jaar na het jaar waarin u de auto bent gaan gebruiken? Of hebt u bij aankoop van de auto geen btw afgetrokken (bijvoorbeeld bij aanschaf van een marge-auto of een auto die u van een particulier hebt gekocht)? Dan is het bedrag dat u voor privégebruik moet betalen niet hoger dan het btw-bedrag voor onderhoud en gebruik dat u in dat jaar hebt afgetrokken.

Voorbeeld

U hebt vorig jaar een gebruikte auto gekocht voor € 17.000. De catalogusprijs van deze auto is € 75.000, inclusief btw en bpm. U hebt destijds geen btw op de aanschaf afgetrokken. In het huidige jaar hebt u de btw voor het onderhoud (€ 210) en het gebruik (€ 630) wel volledig afgetrokken. U gebruikt de auto ook privé, maar u hebt geen administratie waaruit het privégebruik van de auto blijkt. Voor het privégebruik zou u dan normaal gesproken 1,5% x € 75.000 = € 1.125 btw moeten betalen. Voor dit privégebruik geldt echter een maximum van € 210 + € 630 = € 840. Dit laatste bedrag moet u dan betalen.

Maatschappen en vof’s

Maakt u deel uit van een samenwerkingsverband, zoals een maatschap of vof? En hebt u privé een auto gekocht? Dan mag de maatschap of vof de 2,7 of 1,5%-regeling toepassen. Daarvoor gelden wel voorwaarden.

Rechtspersonen

Is uw onderneming een rechtspersoon, zoals een besloten vennootschap (bv)? Dan bent u als directeur-grootaandeelhouder geen ondernemer voor de btw, want dat is de bv. Voor het bepalen van de btw-aftrek bij de aanschaf of het gebruik van een auto, beschouwt u zich zelf als werknemer.

Eigen bijdrage werknemers

Brengt u uw personeel voor het privégebruik een bedrag in rekening dat niet-kostendekkend is? Dan moet u btw betalen over de uitgaven die u hebt gemaakt voor het privégebruik van de auto. Houd bij de kostendekkende vergoeding voor privégebruik ook rekening met kosten die niet zijn belast met btw, zoals: bpm, motorrijtuigenbelasting, verzekeringen en afschrijvingskosten.

U mag er echter ook voor kiezen om voor het privégebruik 2,7 of 1,5% van de cataloguswaarde (inclusief btw en bpm) op te nemen in de aangifte over het laatste belastingtijdvak van het jaar. In dat geval betaalt u geen btw over bedragen die aan het personeel in rekening zijn gebracht.

Is de btw die u moet betalen over het bedrag dat u aan uw personeel in rekening brengt meer dan de btw die u moet betalen volgens de 2,7 of 1,5%-regeling? Dan moet u de btw betalen over de bedragen die in rekening zijn gebracht. U kunt dan de 2,7 of 1,5%-regeling niet toepassen.

Zakelijk gebruik privéauto van de werknemer

Gebruiken uw werknemers hun eigen auto voor uw onderneming? En ontvangen zij hiervoor van u een vergoeding? Dan kunt u hierover geen btw aftrekken.

Bijzondere regelingen

 • Woon-werkverkeer
  Bestaat het privégebruik alleen uit woon-werkverkeer? Dan kunt u de btw ook op een andere manier berekenen. Lees hierover meer bij 'Woon-werkverkeer'. U vindt daar ook uitleg over wat wij met 'woon-werkverkeer' bedoelen.
 • Auto(verhuur)bedrijven
  Bent u een auto(verhuur)bedrijf? Dan kunt u gebruikmaken van een bijzondere regeling.

Meer informatie

Hebt u vragen over het privégebruik van de auto? Bel dan de BelastingTelefoon: 0800 - 0543 en kies de optie 'ondernemers'. We helpen u graag verder.

U kunt ook schriftelijk contact opnemen met :

Belastingdienst/team Auto/PGA
Postbus 4660
8000 KA Zwolle

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.