Btw en privégebruik auto van de zaak: woon-werkverkeer

Woon-werkverkeer valt voor de btw onder privégebruik. Met woon-werkverkeer bedoelen wij het heen en weer reizen van de woon- of verblijfplaats naar een vaste werkplaats. Heeft uw werknemer een arbeidsovereenkomst waarin geen vast werkadres staat? Dan gelden alle reizen van de woon- of verblijfplaats naar een bedrijfsadres van u als woon-werkverkeer. Hieronder valt ook het af en toe reizen van de woon- of verblijfplaats naar het bedrijfsadres om daar bijvoorbeeld materialen op te halen.

Reizen van en naar andere plaatsen dan de hiervoor bedoelde vaste werkplaats of het bedrijfsadres gelden niet als woon-werkverkeer. Als bijvoorbeeld een bouwvakker of een onderhoudsmonteur reist naar de bouwplaats of het adres van een klant, dan is dat geen woon-werkverkeer. Tenzij is afgesproken dat dit een vaste werkplaats is.

Gebruik (bestel)auto alleen voor woon-werkverkeer

Bestaat het privégebruik van een (bestel)auto door u of uw personeel alleen uit woon-werkverkeer?

In deze situatie kunt u de afstand woon-werk uitrekenen. Vermenigvuldig die met het aantal malen dat die afstand wordt gereden. Deze privékilometers vergelijkt u aan het einde van het jaar met het totale aantal kilometers waarvoor de auto is gebruikt voor het behalen van de belaste omzet. De verhouding hiertussen gebruikt u om de btw te berekenen die u voor het privégebruik moet betalen.

Zonder een administratie waaruit het privégebruik van de auto blijkt, moet u de regeling van 2,7% of 1,5% toepassen.

Voorbeeld

Voor aanschaf en gebruik van een (bestel)auto is op jaarbasis € 1.500 btw in aftrek gebracht. Het totaal aantal gereden kilometers is 30.000. Privé is er op 250 dagen 20 (= 5.000) kilometer woon-werk gereden. In uw laatste aangifte van het jaar vermeldt u voor privégebruik van de auto 5.000/30.000 x € 1.500 = € 250 btw.

U mag ook uitgaan van 214 werkdagen op jaarbasis. Bij dit aantal is rekening gehouden met bijvoorbeeld vakantie, ziekte en incidenteel thuiswerken. Het aantal van 214 past u naar evenredigheid toe als er minder dan 5 dagen per week wordt gewerkt, of wanneer het privégebruik gedurende het jaar begint of eindigt (bijvoorbeeld nieuw of vertrekkend personeel).

Let op!

De hiervoor beschreven methodes kunt u ook toepassen als de (bestel)auto wisselend wordt gebruikt door verschillende personeelsleden.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.