Welke btw mag u aftrekken?

Als u uitgaven doet voor uw onderneming, mag u de btw hierover aftrekken. Dit wordt aftrekken als voorbelasting genoemd. U doet dit op uw btw-aangifte.

Welke btw is aftrekbaar?

U kunt btw aftrekken over:

  • inkopen
  • kosten
  • investeringen

Voorwaarden

U kunt btw over zakelijke uitgaven alleen aftrekken als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U gebruikt de aangeschafte goederen en diensten voor omzet die belast is met 21%, 9% of 0% btw, of waarbij de heffing van btw is verlegd naar uw afnemer. Over uitgaven die u gebruikt voor vrijgestelde omzet mag u dus geen btw aftrekken.
  • U krijgt een factuur waarop btw staat. Deze factuur moet voldoen aan de eisen voor een btw-factuur.
  • De goederen of diensten waarvoor u een btw-factuur hebt ontvangen, moeten ook daadwerkelijk aan u geleverd zijn.

Als ondernemer moet u zelf kunnen aantonen dat u btw mag aftrekken over zakelijke uitgaven. Controleer of de ontvangen facturen voldoen aan de eisen voor een btw-factuur en administreer deze facturen zorgvuldig.

Let op!

Hebt u zowel belaste als vrijgestelde omzet? Dan kunt u alleen btw aftrekken over de uitgaven die u gebruikt voor belaste omzet. Meer hierover leest u bij 'Belaste en vrijgestelde omzet'.

Btw-aftrek bij diensten zonder vergoeding

Levert u een dienst zonder vergoeding en is deze ook niet fictief belast? Dan mag u hiervoor geen btw aftrekken. Een uitzondering daarop is de gratis dienst die u weggeeft als prijs van een promotionele actie.

Wilt u weten of u mogelijk toch recht hebt op de aftrek van btw? Neem dan contact op met uw belastingkantoor.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.