Voor wie geldt de btw?

Als u ondernemer bent, hebt u te maken met de btw. U betaalt over uw omzet btw aan ons, tenzij:

  • uw prestaties vrijgesteld zijn van btw
  • het nultarief van toepassing is
  • uw prestaties onbelast zijn

U berekent deze btw aan uw klanten. De aan u in rekening gebrachte btw door inkopen en kosten, kunt u in aftrek brengen als de inkopen voor belaste prestaties zijn gebruikt.

Wanneer ondernemer voor de btw?

U bent ondernemer voor de btw als u zelfstandig een bedrijf of een beroep uitoefent. Meer hierover leest u bij Ondernemer.

Commissarissen

Ook commissarissen vallen onder de regels voor het ondernemerschap.

Eigenaren van zonnepanelen

Hebt u zonnepanelen? En levert u stroom aan uw leverancier? Dan bent u ondernemer voor de btw. Voor eigenaren van zonnepanelen gelden echter aparte regels. Meer hierover leest u bij Eigenaren van zonnepanelen.

Onderneming aanmelden

Nadat u uw onderneming bij de Kamer van Koophandel hebt aangemeld, laten wij u weten of u ondernemer bent voor de btw. U krijgt dan een brief waarin staat hoe en wanneer u btw-aangifte moet doen.

U bent ondernemer vanaf het moment dat u iets doet voor uw onderneming. Bijvoorbeeld een investering. Ook als u zich daarna pas aanmeldt, tellen deze investeringen mee en kunt u de btw hierover aftrekken als voorbelasting.

Fiscaal vertegenwoordiger

Een buitenlandse ondernemer kan zelf aan zijn administratieve verplichtingen voor de Nederlandse btw voldoen. Maar hij mag dit ook overlaten aan een fiscaal vertegenwoordiger. In een aantal situaties is het zelfs verplicht. Meer hierover leest u bij Fiscaal vertegenwoordiger.

Bijzondere situaties en samenwerkingsverbanden

Voor sommige beroepsgroepen heeft de btw bijzondere regels, bijvoorbeeld voor artiesten. Maakt u deel uit van een samenwerkingsverband, zoals een maatschap of vof? Dan bent u geen ondernemer voor de btw. Het samenwerkingsverband is wél ondernemer voor de btw.

Werkt uw onderneming op financieel, organisatorisch en economisch gebied intensief samen met andere ondernemers? Dan vormt u samen mogelijk een fiscale eenheid. Wat dit betekent voor de btw leest u bij Fiscale eenheid.

Nevenwerkzaamheden

Hebt u werkzaamheden naast de werkzaamheden voor uw onderneming? Dit noemen we nevenwerkzaamheden. Mogelijk moet u hier btw over betalen. U leest er meer over op de pagina Nevenwerkzaamheden.

Let op!

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.