Artiesten: btw in rekening brengen of niet?

Werkt u zelfstandig als artiest? Dan kunt u er in een aantal gevallen voor kiezen om geen btw in rekening te brengen over uw inkomsten. Dit is de artiestenregeling. De btw over uw uitgaven mag u dan ook niet aftrekken.

Hoe werkt de artiestenregeling?

U brengt geen btw in rekening over uw prestatie als uw opdrachtgever loonbelasting en premies werknemersverzekering over uw inkomsten betaalt. U bent dan als het ware in loondienst bij de opdrachtgever. Hierbij zijn 2 situaties mogelijk:

  • U valt onder de artiestenregeling en brengt geen btw in rekening.
    Als u geen btw in rekening brengt, mag u over uitgaven ook geen btw aftrekken als voorbelasting.
  • U brengt btw in rekening en valt niet onder de artiestenregeling.
    Als u btw in rekening brengt, berekent u btw over het totaal van uw vergoeding. Deze bestaat naast uw gage en onkosten ook uit de loonbelastingen en premies werknemersverzekering die uw opdrachtgever voor u betaalt. Btw die u hebt betaald over zakelijke uitgaven, mag u aftrekken als voorbelasting.

Voorwaarden artiestenregeling

Alleen als u voldoet aan de volgende 3 voorwaarden, kunt u kiezen voor de artiestenregeling:

  • U brengt nooit btw in rekening.
  • U maakt geen gebruik van een Verklaring arbeidsrelatie winst uit onderneming (VAR-wuo) of een Verklaring arbeidsrelatie directeur-grootaandeelhouder (VAR-dga).
  • Uw optredens vinden in Nederland plaats.

Orkesten en popgroepen

Regelmatig optredende orkesten en popgroepen zijn ondernemers voor de btw. Ook zij kunnen ervoor kiezen geen ondernemer te zijn voor de btw. Voorwaarde hierbij is dat geen enkel lid van het orkest of de popgroep wordt gezien als ondernemer voor de btw.

Let op!

Bent u musicus, en ondernemer voor de btw? En valt u tijdelijk in, bijvoorbeeld in een orkest? Dan hoeft u geen btw te berekenen over deze inkomsten. Voorwaarde hierbij is dat uw positie in het orkest gelijk is aan die van de vaste leden.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.