Wat zijn nieuwe of bijna nieuwe vervoermiddelen?

Met vervoermiddelen bedoelen we:

  • landvoertuigen met een motor van meer dan 48 cc cilinderinhoud of met een vermogen van meer dan 7,2 kW (bijvoorbeeld auto's, motoren, tractoren)
  • schepen met een lengte van meer dan 7,5 meter die bestemd zijn voor het vervoer van personen of goederen (bijvoorbeeld plezierjachten) 
    Zeeschepen vallen niet onder het begrip vervoermiddel. Zeewaardige plezierjachten langer dan 7,5 meter zijn wel een vervoermiddel.
  • luchtvaartuigen met een totaal opstijggewicht van meer dan 1.550 kg 
    Luchtvaartuigen die worden gebruikt door luchtvaartmaatschappijen die zich hoofdzakelijk bezighouden met het betaalde internationale vervoer, vallen niet onder het begrip vervoermiddel.

Met nieuw of bijna nieuw bedoelen we:

  • landvoertuigen die niet langer dan 6 maanden geleden voor het eerst in gebruik zijn genomen of niet meer dan 6.000 kilometer hebben gereden
  • schepen die niet langer dan 3 maanden geleden voor het eerst in gebruik zijn genomen of niet meer dan 100 uur hebben gevaren
  • luchtvaartuigen die niet langer dan 3 maanden geleden voor het eerst in gebruik zijn genomen of niet meer dan 40 uur hebben gevlogen


Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.