Vereenvoudigde factuur

In de volgende situaties mag u een vereenvoudigde factuur uitreiken:

 • het factuurbedrag is maximaal € 100 (inclusief btw)
 • uw factuur is een wijziging van de oorspronkelijke factuur

Op een vereenvoudigde factuur vermeldt u in elk geval:

 • de datum waarop u de factuur uitreikt
 • uw naam en adresgegevens
 • welke goederen of diensten u hebt geleverd
 • de btw
 • de verwijzing naar de oorspronkelijke factuur (bij wijziging van een factuur)

Let op!

U mag geen vereenvoudigde factuur uitreiken bij:

 • intracommunautaire leveringen
 • afstandsverkopen
 • levering van goederen en diensten in een EU-land waar u niet bent gevestigd, en waarbij de btw is verlegd naar de afnemer
 • levering van goederen en diensten in een EU-land waar u wel een vaste inrichting hebt, maar waarbij deze vaste inrichting niet is betrokken en de btw is verlegd naar de afnemer

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.