Wie zijn verplicht te factureren?

U maakt een factuur op voor alle goederen en diensten die u levert aan andere ondernemers. Ook rechtspersonen die geen ondernemer zijn (ook buitenlandse), stuurt u een factuur. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn: verenigingen en stichtingen.

Goederen en diensten aan particulieren

Verkoopt u goederen of diensten aan particulieren? Dan bent u niet verplicht een factuur uit te reiken, met uitzondering van de volgende situaties:

 • U bent een groothandel in levensmiddelen, tabaksproducten, tandheelkundige grondstoffen of (onderdelen van) tandtechnische werken en ten minste 80% van uw afnemers is ondernemer.
 • U levert een nieuw of bijna nieuw vervoermiddel aan een afnemer in een ander EU-land.
 • Uw levering is een afstandsverkoop.

Welke ondernemers hoeven niet aan alle factuureisen te voldoen?

De volgende ondernemers hoeven geen facturen te maken die aan alle eisen voldoen:

 • ondernemers in taxivervoer en openbaar vervoer
 • ondernemers in de horeca
 • ondernemers die vrijgestelde goederen of diensten leveren
  Dit geldt ook voor ondernemers die meedoen met de KOR.
  Bent u gedeeltelijk vrijgesteld, dan moet u voor de belaste goederen of diensten wel factureren.
 • ondernemers die hebben afgesproken dat de afnemer de factuur maakt (bijvoorbeeld bij veilingen)
  Zie hiervoor Factuur uitgereikt door afnemer.

Let op!

Bij een intracommunautaire levering moet u altijd een factuur uitreiken. Is er sprake van een vooruitbetaling in verband met een intracommunautaire levering? Dan hoeft u daarvoor geen factuur uit te reiken.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.