Wie zijn verplicht te factureren?

U maakt een factuur op voor alle goederen en diensten die u levert aan andere ondernemers. Ook rechtspersonen die geen ondernemer zijn (ook buitenlandse), stuurt u een factuur. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn: verenigingen en stichtingen.

Goederen en diensten aan particulieren

Verkoopt u goederen of diensten aan particulieren? Dan bent u niet verplicht een factuur uit te reiken, met uitzondering van de volgende situaties:

  • U bent een groothandel in levensmiddelen, tabaksproducten, tandheelkundige grondstoffen of (onderdelen van) tandtechnische werken en ten minste 80% van uw afnemers is ondernemer.
  • U levert een nieuw of bijna nieuw vervoermiddel aan een afnemer in een ander EU-land.

Andere regels voor facturering

Levert u een afstandsverkoop binnen de EU of buiten de EU? Of levert u diensten aan particulieren in andere EU-landen en moet u daar de btw betalen? Dan kunnen er andere regels gelden voor het opstellen van een factuur.

Of de regels voor facturering anders zijn, hangt ervan af of u gebruikmaakt van de Unieregeling of de Invoerregeling.

U gebruikt de Unieregeling en/of de Invoerregeling

Dan volgt u gewoon de Nederlandse regels voor facturering. Dit betekent dat u voor de btw geen factuur hoeft te sturen.

U gebruikt de Unieregeling en/of de Invoerregeling niet

Dan gelden de regels voor facturering van het land waar u btw moet betalen. Neem daarvoor contact op met de belastingdiensten van die landen.

Welke ondernemers hoeven niet aan alle factuureisen te voldoen?

De volgende ondernemers hoeven geen facturen te maken die aan alle eisen voldoen:

Let op!

Bij een intracommunautaire levering moet u altijd een factuur uitreiken. Is er sprake van een vooruitbetaling in verband met een intracommunautaire levering? Dan hoeft u daarvoor geen factuur uit te reiken.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.