Btw melden via het éénloketsysteem (One Stop Shop, OSS)

Doet u zaken in de EU en doen uw klanten geen btw-aangifte? Dan moet u meestal de btw aangeven in het land waar uw product of dienst naartoe gaat. Dat kan in 1 keer, via het éénloketsysteem. Lees hier hoe dit werkt.

De Unieregeling van het éénloketsysteem

Bent u ondernemer in Nederland, en levert u goederen of diensten in de EU? En doen uw klanten geen btw-aangifte? Dit is bijvoorbeeld het geval als u via internet producten verkoopt aan particulieren in Duitsland en België. Of als u een dienst levert, bijvoorbeeld wanneer u als schilder een huis van een particulier in Frankrijk schildert.

Vaak berekent u de btw van het land waar uw product of dienst naartoe gaan. Dan moet u de btw ook aangeven in dat EU land. Dit kan ook op een makkelijke manier. Centraal. Via de Unieregeling van het éénloketsysteem (One Stop Shop, OSS). Hier meldt u ieder kwartaal deze buitenlandse btw. Deze btw betaalt u in 1 keer. Wij sturen uw melding en betaling naar de belastingdienst van dat EU-land.

De Invoerregeling van het éénloketsysteem

Binnen het éénloketsysteem is er ook een regeling voor goederen die u eerst nog moet invoeren van buiten de EU: de Invoerregeling. Hiervoor geldt een maximum van € 150 per zending. Bijvoorbeeld als u goederen vanuit China importeert, en die vervolgens verkoopt aan particulieren in Spanje.

U kunt dan de btw aangeven via de Invoerregeling van het éénloketsysteem. Hier meldt u de btw elke maand en betaalt deze in 1 keer. Wij sturen uw melding en betaling naar de belastingdienst van die EU-landen. Voor de Invoerregeling kunt u ook gebruikmaken van een tussenpersoon. Dit is niet verplicht, tenzij uw onderneming buiten de EU is gevestigd.

Kies hieronder de situatie die voor u geldt.

 • Ik lever goederen of diensten in de EU - ik wil de btw in 1 keer melden (Unieregeling)

  Hoe kan ik mij registreren voor de Unieregeling?

  • Log in op Mijn Belastingdienst Zakelijk.
  • Kies voor 'E-commerce'.
  • Kies daarna voor 'Registratie' en 'Verzoek registratie éénloketsysteem'. Dit formulier vult u in.

  Gaat het om een fiscale eenheid voor de btw? Alleen de ondernemingen die deel uitmaken van de fiscale eenheid kunnen zich registreren. Geef bij de registratie het btw-identificatienummer door van de onderneming en niet het omzetbelastingnummer van de fiscale eenheid.

  U krijgt dan een brief waarin we uw registratie bevestigen of afwijzen. Bevestigen we uw registratie? Dan kunt u met uw btw-identificatienummer meedoen aan de regeling. In onze brief noemen we dat uw 'deelnamenummer'. Wijzen we uw registratie af? Tegen een afwijzing kunt u bezwaar maken.

  U kunt de Unieregeling gebruiken vanaf de 1e dag van het kwartaal dat volgt op uw registratie. Levert u voor het eerst een dienst of product? Dan mag u meteen uw btw melden met de Unieregeling. Uw registratie moet dan wel uiterlijk bij ons binnen zijn op de 10e van de maand die volgt op de maand van de levering.

  Wat is een 'btw-melding'? En wat is het verschil met 'btw-aangifte'?

  Bij e-commerce maken we onderscheid tussen btw-melding en btw-aangifte. We spreken van een btw-melding wanneer u de buitenlandse btw die u moet betalen, aangeeft binnen het éénloketsysteem. Wij verwerken daarna uw btw-melding en geven deze aan in het EU-land waar u levert. Omdat het dus eigenlijk een indirecte vorm is van btw-aangifte doen, noemen we dit een btw-melding. Geeft u de btw rechtstreeks aan in het land waar u goederen of diensten levert? Dan spreken we van een btw-aangifte.

  Wanneer en hoe vaak moet ik btw melden?

  Btw melden doet u 1 keer per kwartaal. Ook als u in dat kwartaal geen goederen of diensten levert die onder de Unieregeling vallen. U meldt de btw in de maand die volgt op het kwartaal waarvoor u de melding doet. Zorg dat uw melding uiterlijk op de laatste dag van die maand bij ons binnen is. U mag de btw-melding niet doen voordat het kwartaal voorbij is. Bijvoorbeeld: de btw-melding over het 3e kwartaal (juli, augustus, september) doet u in oktober. Uw melding moet uiterlijk 31 oktober bij ons binnen zijn. U mag niet al in september uw melding doen.

  Let op!

  Levert u 2 jaar lang geen goederen of diensten en doet u wel elk kwartaal btw-melding? Of voldoet u niet meer aan de voorwaarden, bijvoorbeeld omdat u niet op tijd betaalt of meldt? Dan kunt u niet meer meedoen met de Unieregeling. U krijgt dan bericht van ons.

  Hoe meld ik de btw?

  Hoe betaal ik de btw?

  U meldt en betaalt de btw in euro's. Moet u valuta naar euro’s omrekenen? Dan gebruikt u de wisselkoers die de Europese Centrale Bank bekendmaakt op de laatste dag van het kwartaal waarvoor u de btw-melding doet. U betaalt de btw voor de verschillende EU-landen in 1 keer. Wij sturen uw melding en de betaalde btw door naar de belastingdiensten van die landen. U kunt betalen op rekeningnummer NL88 INGB 0000 4410 47, BIC: INGB NL2A, ten name van de Belastingdienst in Apeldoorn.

  Hoe wijzig ik mijn btw-melding?

  Wilt u uw btw-melding wijzigen? Doe dit in uw eerstvolgende btw-melding. U kunt uw btw-melding namelijk niet opnieuw indienen. Wijzig uw melding uiterlijk binnen 3 jaar na de datum waarop u de oorspronkelijke btw-melding moest doen. Na 3 jaar kunt u geen wijzigingen meer doen binnen het éénloketsysteem. U moet dit dan regelen met de belastingdienst van het land waar u een wijziging wilt doorgeven.

  Is uw registratie voor de Unieregeling beëindigd, en hebt u nog wijzigingen? Geef deze wijzigingen dan zelf door aan het betreffende EU-land.

  Wat gebeurt er als ik geen btw-melding doe, of als ik te laat ben?

  Doet u geen btw-melding of bent u te laat? Dan kan het zijn dat we een schatting maken van de btw die u moet betalen. Als u 3 kwartalen achter elkaar geen btw-melding doet, sluiten wij u uit: u kunt de Unieregeling dan 2 jaar niet meer gebruiken. Ook wordt u voor 2 jaar uitgesloten voor de Invoerregeling.

  Wat gebeurt er als ik niet, te weinig of te veel btw betaal?

  Betaalt u de btw niet of niet helemaal? Dan sturen wij u een herinnering. Betaalt u daarna nog niet, dan kan de belastingdienst van het EU-land waar u de btw moet betalen verdere stappen nemen.

  Als u 3 opeenvolgende kwartalen een herinnering van ons krijgt en niet binnen 10 dagen betaalt, sluiten wij u uit: u kunt de Unieregeling dan 2 jaar niet meer gebruiken. Ook wordt u voor 2 jaar uitgesloten voor de Invoerregeling.

  Betaalt u meer btw dan u hebt aangegeven? Dan storten wij het te veel betaalde bedrag terug.

  Kan ik ook btw terugvragen met de Unieregeling?

  Met de Unieregeling kunt u geen btw terugvragen. Kijk hiervoor bij Btw terugvragen uit andere EU-landen.

  Waar moet mijn administratie of boekhouding aan voldoen?

  Als u de Unieregeling gebruikt, hebt u een boekhoudverplichting. Dit betekent dat u in uw administratie alle gegevens moet bewaren die met de Unieregeling te maken hebben. Zo kunnen EU-landen uw btw-melding controleren.

  Na afloop van het jaar waarin u de goederen of diensten hebt geleverd, moet u de gegevens die te maken hebben met de Unieregeling 10 jaar bewaren. Dat is dus langer dan de normale termijn van 7 jaar. Vragen wij, of de belastingdienst van het EU-land waar u belasting moet betalen, om deze gegevens? Dan moet u de gegevens digitaal verstrekken. Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot uitsluiting. U kunt de Unieregeling dan 2 jaar niet meer gebruiken. Ook wordt u voor 2 jaar uitgesloten voor de Invoerregeling.

  Regels voor het sturen van een factuur

  Bij de Unieregeling gelden de Nederlandse regels voor facturering en niet de regels van het land waar u levert. Dit betekent dat u voor de btw geen factuur hoeft te sturen voor uw diensten voor particulieren binnen de EU. Ook voor uw afstandsverkopen binnen de EU hoeft u geen factuur te sturen. Gebruikt u de Unieregeling niet? Dan gelden de regels voor facturering en administratie van het land waar u btw moet betalen. En dus niet de Nederlandse regels.

  Hoe kan ik mijn registratie voor de Unieregeling wijzigen of afmelden?

  • Log in op Mijn Belastingdienst Zakelijk.
  • Kies voor 'E-commerce'.
  • Ga dan weer naar 'Registratie'.
  • Kies dan voor de optie 'Verzoek wijzigen registratie' of 'Verzoek beëindigen registratie'.
  • Let op!

   Stopt u met uw onderneming? En bent u aangemeld voor de Unieregeling? Zorg dan zelf voor de afmelding. Uw registratie voor de Unieregeling eindigt namelijk niet vanzelf - ook niet als uw onderneming ophoudt te bestaan.

 • Ik importeer goederen die van buiten de EU komen, en lever die aan klanten in de EU. Ik wil de btw in 1 keer melden (Invoerregeling)

  Hoe kan ik mij registreren voor de Invoerregeling?

  • Log in op Mijn Belastingdienst Zakelijk.
  • Kies voor 'E-commerce'.
  • Kies daarna voor 'Registratie' en 'Verzoek registratie éénloketsysteem'. Dit formulier vult u in.

  Gaat het om een fiscale eenheid voor de btw? Alleen de ondernemingen die deel uitmaken van de fiscale eenheid kunnen zich registreren. Geef bij de registratie het btw-identificatienummer door van de onderneming en niet het omzetbelastingnummer van de fiscale eenheid.

  U krijgt een brief waarin we uw registratie bevestigen of afwijzen. Tegen een afwijzing kunt u bezwaar maken. Bevestigen we uw registratie? Dan krijgt u een invoerregelingnummer van ons. Zodra u dit nummer hebt, kunt u meedoen met de Invoerregeling.

  Wat is een 'btw-melding'? En wat is het verschil met 'btw-aangifte'?

  Bij e-commerce maken we onderscheid tussen btw-melding en btw-aangifte. We spreken van een btw-melding wanneer u de buitenlandse btw die u moet betalen, aangeeft binnen het éénloketsysteem. Wij verwerken daarna uw btw-melding en geven deze aan in het EU-land waar u levert. Omdat het dus eigenlijk een indirecte vorm is van btw-aangifte doen, noemen we dit een btw-melding. Geeft u de btw rechtstreeks aan in het land waar u goederen of diensten levert? Dan spreken we van een btw-aangifte.

  Wanneer en hoe vaak moet ik btw melden?

  Btw melden doet u 1 keer per maand. Ook als u in die maand geen goederen levert die onder de Invoerregeling vallen. U meldt uw btw in de maand die volgt op de maand waarvoor u de melding doet. Uw melding moet uiterlijk op de laatste dag van die maand bij ons binnen zijn. U mag de btw-melding niet doen voordat de maand voorbij is. Bijvoorbeeld: de btw-melding over de maand september doet u in oktober. Uw melding moet uiterlijk 31 oktober bij ons binnen zijn. U mag niet al in september uw melding doen.

  Let op!

  Levert u 2 jaar lang geen goederen en doet u wel elke maand btw-melding? Of voldoet u niet meer aan de voorwaarden, bijvoorbeeld omdat u niet op tijd betaalt of meldt? Dan kunt u niet meer meedoen met de Invoerregeling. U krijgt dan bericht van ons.

  Hoe meld ik de btw?

  Hoe betaal ik de btw?

  De btw-melding doet u in euro's. Moet u valuta naar euro's omrekenen? Dan gebruikt u de wisselkoers die de Europese Centrale Bank bekendmaakt op de laatste dag van de maand waarvoor u de btw-melding doet. U betaalt de btw voor de verschillende EU-landen in 1 keer. Wij sturen uw melding en de betaalde btw door naar de belastingdiensten van die landen. U kunt betalen op rekeningnummer NL88 INGB 0000 4410 47, BIC: INGB NL2A, ten name van de Belastingdienst in Apeldoorn.

  Hoe wijzig ik mijn btw-melding?

  Wilt u uw btw-melding wijzigen? Doe dit in uw eerstvolgende btw-melding. U kunt uw btw-melding namelijk niet opnieuw indienen. Wijzig uw melding uiterlijk binnen 3 jaar na de datum waarop u de oorspronkelijke btw-melding moest doen. Na 3 jaar kunt u geen wijzigingen meer doen binnen het éénloketsysteem. U moet dit dan regelen met de belastingdienst van het land waar u een wijziging wilt doorgeven.

  Is uw registratie voor de Invoerregeling beëindigd, en hebt u nog wijzigingen? Geef deze wijzigingen dan zelf door aan het betreffende EU-land.

  Wat gebeurt er als ik geen btw-melding doe, of als ik te laat ben?

  Doet u geen btw-melding of bent u te laat? Dan kan het zijn dat we een schatting maken van de btw die u moet betalen. Als u 3 maanden achter elkaar geen btw-melding doet, sluiten wij u uit: u kunt de Invoerregeling dan 2 jaar niet meer gebruiken. Ook wordt u voor 2 jaar uitgesloten voor de Unieregeling.

  Wat gebeurt er als ik niet, te weinig of te veel btw betaal?

  Betaalt u de btw niet of niet helemaal? Dan sturen wij u een herinnering. Betaalt u daarna nog niet, dan kan de belastingdienst van het EU-land waar u de btw verschuldigd bent verdere stappen nemen. Als u 3 opeenvolgende maanden een herinnering van ons krijgt en niet binnen 10 dagen betaalt, sluiten wij u uit: u kunt de Invoerregeling dan 2 jaar niet meer gebruiken. Ook wordt u voor 2 jaar uitgesloten voor de Unieregeling. Betaalt u meer btw dan u hebt aangegeven? Dan storten wij het te veel betaalde bedrag terug.

  Kan ik ook btw terugvragen met de Invoerregeling?

  U kunt de Invoerregeling niet gebruiken om btw terug te vragen. Kijk hiervoor bij Btw terugvragen uit andere EU-landen.

  Waar moet mijn administratie of boekhouding aan voldoen?

  Als u de Invoerregeling gebruikt, hebt u een boekhoudverplichting. Dit betekent dat u in uw administratie alle gegevens moet bewaren die met de Invoerregeling te maken hebben. Zo kunnen EU-landen uw btw-melding controleren.

  Na afloop van het jaar waarin u de goederen of diensten hebt geleverd, moet u de gegevens die te maken hebben met de Invoerregeling 10 jaar bewaren. Dat is dus langer dan de normale termijn van 7 jaar. Vragen wij, of de belastingdienst van het EU-land waar u belasting moet betalen, om deze gegevens? Dan moet u de gegevens digitaal verstrekken. Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot uitsluiting. U kunt de Invoerregeling dan 2 jaar niet meer gebruiken. Ook wordt u voor 2 jaar uitgesloten voor de Unieregeling.

  Regels voor het sturen van een factuur

  Gebruikt u de Invoerregeling? Dan gelden de Nederlandse regels voor facturering en niet de regels van het land waar u levert. Dit betekent dat u voor de btw geen factuur hoeft te sturen. Gebruikt u de Invoerregeling niet? Dan gelden de regels voor facturering en administratie van het land waar u btw moet betalen. En dus niet de Nederlandse regels.

  Hoe kan ik mijn registratie voor de Invoerregeling wijzigen of afmelden?

  • Log in op Mijn Belastingdienst Zakelijk.
  • Kies voor 'E-commerce'.
  • Ga dan weer naar 'Registratie'.
  • Kies dan voor de optie 'Verzoek wijzigen registratie' of 'Verzoek beëindigen registratie'.

  Let op!

  Stopt u met uw onderneming? En bent u aangemeld voor de Invoerregeling? Zorg dan zelf voor de afmelding. Uw registratie voor de Invoerregeling eindigt namelijk niet vanzelf - ook niet als uw onderneming ophoudt te bestaan.

  Tussenpersoon voor de Invoerregeling

  Ondernemingen die zijn gevestigd buiten de EU hebben een tussenpersoon nodig om van deze Invoerregeling gebruik te kunnen maken. Deze tussenpersoon kan bijvoorbeeld een belastingadviseur in Nederland zijn.

  Ondernemers in de EU mogen een tussenpersoon gebruiken, maar dit is voor hen niet verplicht. Ondernemers in Noorwegen hebben géén tussenpersoon nodig voor zendingen die uit Noorwegen komen.

  Wilt u in Nederland tussenpersoon worden voor de Invoerregeling? Dat kan, als u gevestigd bent in Nederland of als u een vaste inrichting (bedrijfsruimte) in Nederland hebt. Als tussenpersoon voor de Invoerregeling bent u verantwoordelijk voor de btw-melding van uw contractrelatie. U betaalt ons het verschuldigde bedrag namens de ondernemer die u vertegenwoordigt, maar u bent niet aansprakelijk voor deze btw-schulden. Lees hoe u zich als tussenpersoon kunt aanmelden op Ik wil tussenpersoon worden voor de Invoerregeling.

Meer informatie over btw en zakendoen in het buitenland?

Met ons hulpmiddel ziet u snel in welk land u btw moet aangeven en hoe u dit doet. En bij Alles over btw en zakendoen in het buitenland leest u alle uitgebreide informatie.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.