Ik wil tussenpersoon worden voor de Invoerregeling

Wilt u in Nederland tussenpersoon worden voor de Invoerregeling? Dat kan, als u gevestigd bent in Nederland of als u een vaste inrichting (bedrijfsruimte) in Nederland hebt. Lees hier hoe u zich als tussenpersoon kunt aanmelden.

Ondernemingen die zijn gevestigd buiten de EU hebben een tussenpersoon nodig om van deze Invoerregeling gebruik te kunnen maken. Deze tussenpersoon kan bijvoorbeeld een belastingadviseur in Nederland zijn. Ondernemers in de EU mogen een tussenpersoon gebruiken, maar dit is voor hen niet verplicht.  Als tussenpersoon voor de Invoerregeling bent u verantwoordelijk voor de btw-melding van uw contractrelatie.

U kunt zich in 4 stappen registreren als tussenpersoon.

Volg de stappen

 1. U meldt zich aan als tussenpersoon

  • Kies voor 'E-commerce' in Mijn Belastingdienst Zakelijk.
  • Kies daarna voor 'Registratie als tussenpersoon' en 'Verzoek registratie éénloketsysteem als tussenpersoon'. Dit formulier vult u in.
 2. Wij beoordelen uw aanmelding als tussenpersoon

  U krijgt een brief waarin we uw registratie bevestigen of afwijzen.

  Tegen een afwijzing kunt u bezwaar maken.

  Bevestigen we uw registratie? Dan krijgt u een IN-identificatienummer. Hiermee kunt u nog geen btw-melding doen. Ga eerst door naar stap 3.

 3. U registreert de ondernemers die u vertegenwoordigt

  • U kiest weer voor 'E-commerce' in Mijn Belastingdienst Zakelijk.
  • Kies daarna voor 'Registratie contractrelaties' en 'Verzoek registratie éénloketsysteem contractrelatie'

   Voor de registratie van iedere ondernemer die u vertegenwoordigt, vult u eerst uw IN-identificatienummer in. En daarna de gegevens van de ondernemer. U moet iedere ondernemer apart registreren.
 4. We beoordelen uw registratie van de ondernemer

  U krijgt een brief waarin we de registratie bevestigen of afwijzen. De ondernemer die u vertegenwoordigt krijgt ook een bevestiging of afwijzing.

  Bevestigen we de registratie? Dan krijgt u een invoerregelingnummer toegezonden voor de ondernemer die u vertegenwoordigt. Voor iedere ondernemer krijgt u een uniek nummer. Met deze nummers kunt u de btw melden.

Hoe meld ik de btw?

U meldt de btw iedere maand via Mijn Belastingdienst Zakelijk. Kies voor 'E-commerce'. En daarna voor 'Btw-meldingen'.

Wanneer meld ik de btw?

Btw melden doet u maandelijks voor elke ondernemer die u vertegenwoordigt. Ook als de ondernemer een maand geen goederen levert die onder de Invoerregeling vallen.

U moet de btw melden in de maand die volgt op de maand waarvoor u de melding doet. Zorg dat uw melding uiterlijk op de laatste dag van die maand bij ons binnen is.

U mag de btw-melding niet doen voordat de maand voorbij is. De btw-melding over bijvoorbeeld de maand september doet u in oktober. Uw melding moet uiterlijk 31 oktober bij ons binnen zijn. U mag niet al in september uw melding doen.

Let op!

U kunt per maand maar 1 btw-melding doen. U mag de btw-melding niet nogmaals doen. Is een correctie van uw btw-melding nodig? Dan verwerkt u deze in uw eerstvolgende btw-melding.

U doet geen btw-melding of u bent te laat

Doet u geen btw-melding of te laat? Dan kan de hoogte van de door u verschuldigde btw worden geschat.

Als u 3 opeenvolgende maanden geen btw-melding doet, sluiten wij u uit: u kunt de Invoerregeling dan 2 jaar niet meer gebruiken voor iedere ondernemer die u vertegenwoordigt. U en de ondernemer die u vertegenwoordigt, krijgen dan bericht van ons.

Let op!

Meldt u 2 jaar lang dat de ondernemer een maand geen goederen heeft geleverd? Of voldoet u niet meer aan de voorwaarden, bijvoorbeeld doordat u niet op tijd betaalt of meldt? Dan kunt u niet meer meedoen met de regeling. U krijgt dan bericht van ons.

Btw betalen

De btw-melding doet u in euro’s. Moet u valuta naar euro’s omrekenen? Dan gebruikt u de wisselkoers die de Europese Centrale Bank bekendmaakt op de laatste dag van het kwartaal waarvoor u de btw-melding doet.

U betaalt de btw voor de verschillende EU-landen en Nederland in 1 keer. Wij sturen uw melding en de betaalde btw door naar de belastingdiensten van die landen.

U kunt betalen op rekeningnummer NL88 INGB 0000 4410 47, BIC: INGB NL2A, ten name van de Belastingdienst in Apeldoorn.

Niet, te weinig of te veel betalen

Betaalt u de btw niet of niet helemaal? Dan sturen wij u een herinnering. Betaalt u daarna nog niet, dan kan de belastingdienst van het EU-land waar u de btw verschuldigd bent verdere stappen nemen.

Als u 3 opeenvolgende maanden een herinnering van ons krijgt en niet binnen 10 dagen betaalt, sluiten wij u uit. U kunt de Invoerregeling dan 2 jaar niet meer gebruiken voor iedere ondernemer die u vertegenwoordigt. U en de ondernemer die u vertegenwoordigt, krijgen dan bericht van ons.

Betaalt u meer btw dan u hebt aangegeven? Dan storten wij het bedrag dat u te veel betaalde terug.

Btw-melding wijzigen

Moet u uw btw-melding corrigeren? Doe dat dan in uw eerstvolgende btw-melding. En uiterlijk binnen 3 jaar na de datum waarop u de oorspronkelijke btw-melding moest doen. Na 3 jaar kunt u geen correcties meer doen binnen het éénloketsysteem. U moet dit dan regelen met de belastingdienst van het land waar u een correctie wil doorgeven.

Is uw registratie of die van de ondernemer beëindigd, en wilt u correcties doorgeven? Dan kunt u het éénloketsysteem niet meer gebruiken, geef de wijzigingen zelf door aan het EU-land.

Terugvragen van btw

Terugvragen van btw regelt u niet met de Invoerregeling. Kijk hiervoor bij Btw terugvragen uit andere EU-landen.

Administratie

U hebt een 'boekhoudverplichting' voor ondernemers waarvoor u tussenpersoon bent. Dat betekent dat u al hun gegevens moet bewaren, als die te maken hebben met de Invoerregeling. Zo kunnen EU-landen uw btw-melding controleren.
De gegevens moet u 10 jaar bewaren na afloop van het jaar waarin de ondernemer de goederen heeft geleverd. Dat is dus langer dan de normale termijn van 7 jaar.
Vraagt de Nederlandse Belastingdienst, of een lidstaat waar u belasting verschuldigd bent, om deze gegevens? Dan moet u de gegevens digitaal verstrekken. Als u de gevraagde gegevens niet verstrekt dan kan dit leiden tot uitsluiting. U kunt de Invoerregeling dan 2 jaar niet meer gebruiken voor iedere ondernemer die u vertegenwoordigt.

Facturering

Voor de ondernemers die met u als tussenpersoon gebruikmaken van de Invoerregeling gelden de Nederlandse regels voor facturering. En niet de regels van het land waar zij leveren. Dit betekent dat de ondernemers die u vertegenwoordigt voor de btw geen factuur hoeven uit te reiken voor de leveringen die onder de Invoerregeling vallen. Maken zij geen gebruik van de Invoerregeling? Dan gelden de regels voor facturering en administratie van het land waar zij btw moeten betalen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.