Ik lever goederen van het ene EU-land naar het andere EU-land, aan klanten die geen btw-aangifte doen

Bent u ondernemer in Nederland? En levert u goederen van het ene EU-land naar het andere EU-land, aan klanten die geen btw-aangifte doen? Lees hier hoe het zit met de btw.

Levert u goederen in een ander EU-land, en doen uw klanten geen btw-aangifte? Dit is bijvoorbeeld het geval als u spullen verkoopt via uw webshop en uw klanten zijn particulieren in Duitsland.

Vaak moet u dan de btw rekenen van het EU-land waar uw goederen naartoe gaan. Wilt u snel weten welke btw u moet rekenen en hoe u de btw kunt aangeven? Check dit met ons hulpmiddel.

Als u het hulpmiddel hebt gebruikt, dan weet u of u Nederlandse of buitenlandse btw moet rekenen en hoe u deze btw kunt aangeven. Wilt u daarnaast meer informatie, of alle regels en uitzonderingen zelf lezen, kijk dan verder op deze pagina.

Stappenplan

Wilt u weten welke btw u moet rekenen, en hoe u die btw kunt aangeven en afdragen? In 4 stappen ontdekt u hoe het bij u zit.

 1. Bepaal of uw omzet valt onder 'afstandsverkopen binnen de EU'

  U doet 'afstandsverkopen binnen de EU' als de volgende 4 punten allemaal voor u gelden:

  • U levert goederen rechtstreeks aan klanten die geen btw-aangifte doen. Deze klanten zijn in elk geval alle particulieren. Maar bijvoorbeeld ook ondernemers die alleen vrijgestelde prestaties leveren en dus geen aangifte hoeven te doen. En rechtspersonen die geen ondernemer zijn
  • De goederen zijn in Nederland en worden geleverd aan een klant in een ander EU-land
  • Het gaat níet om margegoederen of om (bijna) nieuwe vervoermiddelen, zoals auto's en motoren. Het gaat ook niet om 'montageleveringen', zoals zonneschermen die door u of namens u in het andere EU-land worden gemonteerd
  • U regelt of betaalt het vervoer van de goederen zelf
 2. Bepaal de hoogte van uw jaaromzet

  Als u goederen levert in de EU aan klanten die geen btw aangifte doen, dan moet u rekening houden met de zogenoemde omzetdrempel van € 10.000.

  Let op!

  Levert u naast uw goederen ook digitale diensten aan particulieren in de EU? Tel die omzet dan mee. Tel de omzetbedragen exclusief btw. Digitale diensten zijn weliswaar geen afstandsverkopen, maar u telt ze wel mee bij (het bepalen van) uw jaaromzet 'afstandsverkopen binnen de EU'. Onder digitale diensten verstaan wij: elektronische diensten, telecommunicatiediensten en radio- en televisieomroepdiensten. Lees hierover meer bij Digitale diensten.

  Is uw omzet in een kalenderjaar € 10.000 of lager, dan geldt voor u meestal de Nederlandse btw. Is uw omzet hoger dan € 10.000, dan geldt voor u de buitenlandse btw. Kijk hieronder wat dit voor u betekent.

 3. Kijk of u Nederlandse of buitenlandse btw moet rekenen

  • Situatie 1 - uw jaaromzet is € 10.000 of lager

   Was uw omzet in het vorige kalenderjaar € 10.000 of lager? En verwacht u dat de omzet ook in dit jaar € 10.000 of lager is? Dan mag u Nederlandse btw rekenen. Geef uw omzet dan aan in uw gewone, Nederlandse btw-aangifte bij rubriek 1.

   Wilt u liever buitenlandse btw berekenen? Dat mag. Geef uw keuze op tijd aan ons door met het formulier Melding keuze plaats van prestatie digitale diensten en afstandsverkopen. Uw keuze geldt voor minimaal 2 jaar. Ga door naar stap 4.

  • Situatie 2 – uw jaaromzet is zeker hoger dan € 10.000

   Verwacht u dat uw omzet per kalenderjaar hoger dan € 10.000 is? Dan berekent u meteen al de buitenlandse btw. Ga door naar stap 4.
  • Situatie 3 - u gebruikt het drempelbedrag van € 10.000, maar uw omzet komt in de loop van het kalenderjaar waarschijnlijk boven de € 10.000 uit

   U past het drempelbedrag van € 10.000 toe. Daarom brengt u eerst Nederlandse btw in rekening aan uw klanten. Maar zodra uw omzet boven de € 10.000 komt, brengt u uw klanten de btw in rekening van het EU-land waar de goederen naartoe gaan. Pas als uw omzet een volledig kalenderjaar € 10.000 of lager is, mag u vanaf 1 januari van het jaar daarna weer Nederlandse btw berekenen. Ga door naar stap 4.
  Let op!

  Heeft uw onderneming een vaste inrichting in 1 of meer andere EU-landen, zoals een winkel, een werkplaats of een fabriek? Dan geldt de omzetdrempel van € 10.000 niet. U berekent dan over al uw afstandsverkopen direct de btw van het EU-land waar de goederen naartoe gaan.

  Hebt u alleen een magazijn in het buitenland? Dat beschouwen we niet als vaste inrichting.

 4. Kies hoe u btw wilt aangeven en betalen in een ander EU-land

  Moet u buitenlandse btw aan uw klanten in rekening brengen? Dan kunt u kiezen uit 2 mogelijkheden om die buitenlandse btw aan te geven en te betalen: via de Unieregeling of via een aangifte in het buitenland:

  Aangifte doen in Nederland met de Unieregeling

  Met de Unieregeling kunt u, in 1 melding per kwartaal, btw-aangifte te doen over al uw afstandsverkopen binnen de EU. U betaalt deze buitenlandse btw in 1 keer en wij sturen uw melding en betaalde btw door naar de belastingdienst van de betreffende EU-landen. Lees meer over de Unieregeling bij Btw melden via het éénloketsysteem. Wilt u gebruik maken van de Unieregeling? Meld u dan op tijd aan via Mijn Belastingdienst Zakelijk.

  Let op!

  Maakt u gebruik van de Unieregeling en verricht u naast afstandsverkopen ook diensten voor particulieren binnen de EU? Als u buitenlandse btw verschuldigd bent over deze diensten, dan moet u deze btw aangeven via de Unieregeling.

  Binnen de Unieregeling gelden de Nederlandse regels voor facturering. Voor de btw hoeft u dus geen factuur uit te reiken. Btw die u hebt betaald in andere EU-landen kunt u niet terugvragen met de Unieregeling. Hoe u dit wel doet, leest u bij Btw terugvragen uit andere EU-landen

  Aangifte doen in het buitenland

  U bent niet verplicht om de Unieregeling te gebruiken. Kiest u ervoor om zelf btw-aangifte te doen in het buitenland (en dus niet via de Unieregeling)? Dan moet u zich registreren in elk EU-land waar u btw bent verschuldigd. Daar doet u dan btw-aangifte en betaalt u btw. Voor de facturering gelden de regels van het EU-land waar uw levering of uw dienst belast is. U geeft deze omzet óók op in uw Nederlandse btw-aangifte, bij rubriek 3c.

Terug naar Alles over btw en zakendoen in het buitenland

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.