Digitale diensten

Onder digitale diensten verstaan wij:

 • elektronische diensten
  Dit zijn diensten die via internet of een digitaal netwerk worden geleverd. Ze zijn grotendeels geautomatiseerd en kunnen niet zonder informatietechnologie worden geleverd. Denk aan onlineverkeersinformatie en -weerberichten, onlinedagbladen en -tijdschriften, onlinegegevensopslag, toegang tot of downloaden van software, gebruik van zoekmachines en onlinespelen.
 • telecommunicatiediensten
  Dit zijn diensten op het gebied van transmissie, uitzending of ontvangst van signalen, tekst, beelden, geluiden of informatie via draad, radiogolven, optische of andere elektromagnetische systemen. Daarbij horen ook de overdracht en het verlenen van het recht om gebruik te maken van capaciteit voor een dergelijke transmissie, uitzending of ontvangst. Denk aan telefonie, sms, toegang tot internet en voicemail.
 • radio- en televisieomroepdiensten
  Dit zijn diensten met audio- en audiovisuele inhoud, zoals radio- of televisieprogramma’s die door en onder de redactionele verantwoordelijkheid van een aanbieder van mediadiensten op basis van een programmaschema via communicatienetwerken aan het grote publiek worden aangeboden voor het gelijktijdig beluisteren of bekijken.

Waar zijn uw digitale diensten belast met btw?

Het uitgangspunt is dat digitale diensten aan particulieren belast worden in het land waar uw klant woont. Met een 'particulier' bedoelen we in dit geval een klant die geen btw-identificatienummer heeft.

Voor bepaalde digitale diensten bepaalt u de plaats waar de dienst belast wordt op basis van:

 • de fysieke locatie
  Dit geldt als u de dienst levert op een bepaalde locatie zoals een wifihotspot, telefooncel, internetcafé, restaurant of hotellobby.
 • de plaats van vertrek van het personenvervoer
  Dit geldt als u de dienst levert aan boord van een schip, vliegtuig of trein, bij personenvervoer binnen de EU.
 • de plaats waar de vaste lijn van de particulier is geïnstalleerd
  Dit geldt als u de dienst via een vaste lijn levert.
 • de landencode van de simkaart van de particulier
  Dit geldt als u de dienst via een mobiele telefoon levert.
 • de plek waar de decoder is, of de plaats waar de viewing card naar toe is gestuurd
  Dit geldt als voor de dienst een decoder of viewing card is vereist.

Om uw administratieve lasten te beperken kunt u de bovenstaande richtlijnen toepassen, zonder dat u andere informatie bij uw klant hoeft op te vragen.

Als u wilt afwijken van deze richtlijnen, dan kunt u de plaats waar uw klant woont zelf bepalen. Hiervoor hebt u dan 3 niet-tegenstrijdige bewijsmiddelen nodig, zoals het factuuradres, bankgegevens, het internetprotocoladres (IP-adres) of andere zakelijke gegevens.

Als u andere digitale diensten levert dan de hierboven genoemde diensten, hebt u 2 niet-tegenstrijdige zakelijke bewijsmiddelen nodig om de plaats waar uw klant woont vast te stellen.

Is uw omzet digitale diensten in het lopende of voorafgaande kalenderjaar niet hoger dan € 100.000? Dan hebt u maar 1 bewijsstuk nodig. Dit bewijsstuk moet worden uitgegeven door iemand die bij de dienstverrichting betrokken is, maar niet uzelf of de afnemer.

Let op!

Bent u alleen in Nederland gevestigd en verwacht u dat uw buitenlandse omzet met 'afstandsverkopen binnen de EU' én digitale diensten in het lopende jaar minder is dan € 10.000? En hebt u ook in het voorgaande jaar de drempel niet overschreden? Kies dan 1 van de 2 mogelijkheden hieronder.

 • Mogelijkheid 1: bereken Nederlandse btw. Komt u toch boven de grens van € 10.000? Bereken dan de btw van het EU-land van uw afnemer. Dit geldt dan ook voor het jaar erna.
 • Mogelijkheid 2: geef aan dat u de drempel van € 10.000 niet wil gebruiken. Dan zijn al uw 'afstandsverkopen' en digitale diensten belast in het EU-land van uw afnemer. Gebruik hiervoor het formulier Melding keuze plaats van prestatie digitale diensten en afstandsverkopen. Uw keuze geldt voor minimaal 2 jaar.

Bent u alleen in Nederland gevestigd en verwacht u dat uw buitenlandse omzet met 'afstandsverkopen binnen de EU' én digitale diensten in het lopende jaar méér is dan € 10.000? Geef de btw dan aan in het EU-land waar u de dienst verricht.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.