Btw berekenen bij uitgezonderde diensten

Voor sommige diensten gelden afwijkende regels voor de plaats waar de dienst belast is. Levert u 1 van de hierna genoemde diensten? En wilt u weten waar de dienst belast is en wie de btw moet aangeven? Gebruik dan het hulpmiddel Ik lever diensten in en uit het buitenland - hoe zit het met de btw?

Uitgezonderde diensten geleverd aan ondernemers:

 • diensten die te maken hebben met onroerende zaken
 • diensten die te maken hebben met het verlenen van toegang tot evenementen op het gebied van cultuur, kunst, sport, wetenschap, ontspanning of onderwijs
 • verhuur van een vervoermiddel voor korte periodes
 • personenvervoer
 • restaurant- of cateringdiensten

Uitgezonderde diensten geleverd aan particulieren:

 • overdragen en verlenen van auteursrechten, octrooien, licentierechten, handelsmerken en soortgelijke rechten
 • het (gedeeltelijk) niet uitoefenen van een beroepsactiviteit of een hierboven vermeld recht
 • reclamediensten
 • diensten door adviseurs, ingenieurs, advocaten of accountants en soortelijke diensten
 • gegevensverwerking en informatieverschaffing
 • beschikbaar stellen van personeel
 • verhuur van roerende zaken, met uitzondering van vervoermiddelen
 • financiĆ«le diensten, verzekeringsdiensten en bankverrichtingen, met uitzondering van de verhuur van safeloketten
 • transport- en emissiediensten via aardgas- en elektriciteitsdistributiesystemen (inclusief toegang geven tot deze systemen) en diensten die hiermee samenhangen
 • verhuur van een vervoermiddel
 • personen- of goederenvervoer
 • restaurant- of cateringdiensten
 • diensten die te maken hebben met cultuur, kunst, sport, wetenschap, ontspanning of onderwijs
 • werkzaamheden aan roerende zaken, waaronder onderzoek door deskundigen
 • bemiddeling in naam en voor rekening van derden
 • diensten die te maken hebben met onroerende zaken
 • activiteiten die met goederenvervoer samenhangen, zoals laden, lossen, intern vervoer en soortgelijke diensten
 • telecommunicatie-, omroep- en elektronische diensten (digitale diensten)

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.