Uw afnemer maakt de factuur op (selfbilling)

Maakt niet u de factuur op, maar uw afnemer? Dan moet op de factuur staan: 'factuur uitgereikt door afnemer'.

In deze situatie gelden de volgende regels:

  • U en uw afnemer hebben vooraf afgesproken dat uw afnemer de factuur opmaakt.
  • U bent als leverancier aansprakelijk voor de juistheid van de factuur van uw afnemer.
  • Gaat u niet akkoord met de factuur van uw afnemer? Dan moet u dit op tijd aan de de afnemer melden. De factuur is dan ongeldig. U moet als leverancier dan zelf een factuur uitreiken, tenzij u het met uw afnemer eens wordt over een verbeterde factuur.
  • De factuur voldoet aan alle wettelijke regels. Zo moet uw afnemer opeenvolgende nummers voor zijn facturen gebruiken. Als leverancier neemt u deze selfbilling-factuur in uw administratie op als verkoopfactuur. U kunt aan deze factuur zelf een opeenvolgend nummer geven of het door de afnemer gebruikte nummer kiezen.
  • U bent als leverancier verantwoordelijk voor de betaling van de btw aan ons, ook als dat bedrag te hoog is.

Let op!

Als de afnemer de factuur opmaakt, dan moet die factuur op naam staan van degene die de dienst verricht. De naam van de afnemer staat op de factuur als degene aan wie de factuur is geadresseerd. Het is niet juist als een afnemer een creditfactuur op eigen naam opmaakt.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.