Uw afnemer maakt de factuur op

Maakt niet u de factuur op, maar uw afnemer? Dan moet hij op de factuur vermelden: 'factuur uitgereikt door afnemer'.

In deze situatie gelden de volgende regels:

  • U en uw afnemer hebben vooraf afgesproken dat uw afnemer de factuur opmaakt.
  • U bent als leverancier aansprakelijk voor de juistheid van de factuur van uw afnemer.
  • Gaat u niet akkoord met de factuur van uw afnemer? Dan moet u de afnemer hiervan tijdig op de hoogte brengen. De factuur is dan ongeldig. U moet als leverancier dan zelf een factuur uitreiken, tenzij u het met uw afnemer eens wordt over een verbeterde factuur.
  • De factuur voldoet aan alle wettelijke regels.
  • U bent als leverancier verantwoordelijk voor de betaling van de btw aan ons, ook als dat bedrag te hoog is.

Let op!

Als uw afnemer de factuur opmaakt, dan moet op die factuur uw naam staan als degene die de prestatie verricht, en de naam van uw afnemer als degene aan wie de factuur is geadresseerd. Het is niet juist als de afnemer een creditfactuur op zijn eigen naam opmaakt.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.