Uw afnemer maakt de factuur op

Maakt niet u, maar uw afnemer de factuur op? Dan moet hij op de factuur vermelden: 'factuur uitgereikt door afnemer'.

In deze situatie gelden de volgende regels:

  • U en uw afnemer hebben vooraf afgesproken dat uw afnemer de factuur opmaakt.
  • U bent als leverancier aansprakelijk voor de juistheid van de factuur van uw afnemer.
  • Gaat u niet akkoord met de factuur van uw afnemer? Dan moet u de afnemer hiervan tijdig op de hoogte brengen. De factuur is dan ongeldig. U moet als leverancier dan zelf een factuur uitreiken, tenzij u het met uw afnemer eens wordt over een verbeterde factuur.
  • De factuur voldoet aan alle wettelijke regels.
  • U bent als leverancier verantwoordelijk voor de betaling van de btw aan ons, ook als dat bedrag te hoog is.

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.