Voorwaarden fiscale eenheid voor de btw

U vormt voor de btw een fiscale eenheid als de ondernemingen in financieel, organisatorisch en economisch opzicht met elkaar verweven zijn. Ook moeten de ondernemingen zelfstandige ondernemingen zijn en in Nederland gevestigd zijn.

Financiële verwevenheid

Ondernemingen zijn financieel verweven als meer dan 50% van de aandelen, inclusief de zeggenschap daarover, van elk van de ondernemingen direct of indirect in dezelfde handen is.

Let op!

Bij stichtingen is alleen sprake van financiële verwevenheid als de financiële positie van de ene stichting rechtstreeks afhankelijk is van de andere stichting. Of als de financiële handelingen van de ene stichting rechtstreeks van invloed zijn op de andere stichting.

Organisatorische verwevenheid

Ondernemingen zijn organisatorisch met elkaar verweven als zij onder 1 overkoepelende leiding staan die als eenheid functioneert. Of als de leiding van de ene onderneming feitelijk ondergeschikt is aan de leiding van de andere onderneming.

Voorbeeld

3 ondernemingen binnen een fiscale eenheid hebben een eigen bestuur. 1 van deze besturen treedt als commissaris op in de andere ondernemingen en heeft daarom een bepalende invloed op het beleid.

Economische verwevenheid

Ondernemingen zijn economisch met elkaar verweven in de volgende 2 gevallen:

  • De ondernemingen hebben in hoofdzaak hetzelfde economische doel. Bijvoorbeeld als zij een gemeenschappelijke klantenkring hebben.
  • De ene onderneming oefent voor meer dan 50% aanvullende activiteiten uit voor de andere onderneming. Bijvoorbeeld als een werkmaatschappij haar producten afzet via een verkoopmaatschappij. Ondernemingen zijn ook met elkaar verweven indien zij een niet verwaarloosbare economische relatie met elkaar hebben en wordt voldaan aan de overige verwevenheden.

Zelfstandige ondernemingen

De ondernemingen moeten zelfstandige ondernemers zijn voor de btw. U kunt met iedere rechtsvorm een fiscale eenheid vormen. Wel moet de eenheid gevormd worden met minstens 1 bv, cv, stichting of vereniging. Een fiscale eenheid tussen alleen natuurlijke personen (eenmanszaak, maatschap, vof of man/vrouw-firma) is niet mogelijk.

Gevestigd in Nederland

U kunt alleen deelnemen aan een Nederlandse fiscale eenheid als u in Nederland bent gevestigd. Deze voorwaarde geldt zowel voor het hoofdhuis als voor de vaste inrichting(en) die u hebt.

Hoofdhuis in Nederland, vaste inrichting buiten Nederland

Hebt u uw hoofdhuis in Nederland en een vaste inrichting buiten Nederland? Dan kunt u met de buitenlandse vaste inrichting níet deelnemen aan de Nederlandse fiscale eenheid.

Hoofdhuis buiten Nederland, vaste inrichting in Nederland

Hebt u uw hoofdhuis buiten Nederland en een vaste inrichting binnen Nederland? Dan kunt u alleen met uw Nederlandse vaste inrichting deelnemen aan de Nederlandse fiscale eenheid.

Let op!

  • Neemt uw Nederlandse vaste inrichting deel aan een Nederlandse fiscale eenheid? En hebt u uw hoofdhuis buiten Nederland? Dan zijn goederen en diensten die de Nederlandse fiscale eenheid en het hoofdhuis in het buitenland aan elkaar leveren prestaties voor de btw en gelden de normale btw-regels.
  • Neemt uw Nederlandse hoofdhuis deel aan een Nederlandse fiscale eenheid? En hebt u een vaste inrichting buiten Nederland? Ook dan zijn goederen en diensten die de Nederlandse fiscale eenheid en de vaste inrichting in het buitenland aan elkaar leveren prestaties voor de btw en gelden de normale btw-regels.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.