Fiscale eenheid voor de btw

Bij een fiscale eenheid worden meerdere ondernemers samen gezien als 1 ondernemer voor de btw. Een fiscale eenheid bestaat vaak uit een moedermaatschappij en 1 of meer dochtermaatschappijen.

Gevolgen voor de btw

Als u een fiscale eenheid vormt, heeft dit gevolgen voor de btw. De fiscale eenheid kan bijvoorbeeld 1 btw-aangifte doen voor alle ondernemingen samen doen, of verschillende btw-aangiften doen voor iedere onderneming apart. Ook betaalt een fiscale eenheid geen btw over leveringen van goederen en diensten tussen de ondernemingen binnen de fiscale eenheid.

Maakt uw onderneming deel uit van een fiscale eenheid? En doet u zaken met een onderneming die geen deel uitmaakt van die fiscale eenheid? Dan geeft u het eigen btw-identificatienummer van uw onderneming door, en niet het btw-identificatienummer van de fiscale eenheid.

Btw-aangifte doen voor de fiscale eenheid voor de btw

Om btw-aangifte te doen op Mijn Belastingdienst Zakelijk is eHerkenning nodig. Een fiscale eenheid voor de btw staat niet ingeschreven bij de KVK en kan daarom geen eHerkenning aanvragen. Om btw-zaken voor de fiscale eenheid te kunnen regelen is het voldoende als een medewerker van een van de bedrijven binnen de fiscale eenheid eHerkenning aanvraagt. Deze medewerker kan vervolgens btw-aangifte doen voor de fiscale eenheid. Hoe dit in z'n werk gaat leest u via Hulp bij inloggen en machtigen op Mijn Belastingdienst Zakelijk.

Voorwaarden fiscale eenheid

Voor het vormen van een fiscale eenheid, gelden een aantal voorwaarden. De ondernemingen moeten:

  • een eenheid vormen op financieel, organisatorisch en economisch gebied
  • elk ondernemer zijn voor de btw
  • gevestigd zijn in Nederland

U kunt een fiscale eenheid vormen met iedere rechtsvorm. Wel moet minstens 1 bv, cv, stichting of vereniging deel uitmaken van de fiscale eenheid. Een fiscale eenheid met alleen natuurlijke personen (eenmanszaak, maatschap, vof of man/vrouw-firma) is niet mogelijk. Meer weten? Kijk dan bij Voorwaarden fiscale eenheid.

Hoe wordt de eenheid vastgesteld?

U kunt ons vragen de fiscale eenheid van uw ondernemingen vast te stellen. Dit kan ook gebeuren op initiatief van het belastingkantoor waar u onder valt. Wij sturen u een beschikking waarin staat wanneer uw ondernemingen een fiscale eenheid vormen. Daarnaast is het mogelijk om te handelen alsof sprake is van een fiscale eenheid, dus zonder beschikking. Uiteraard moet wel blijken dat is voldaan aan de voorwaarden voor een fiscale eenheid.

Om er zeker van te zijn dat wij uw ondernemingen zien als een fiscale eenheid, raden wij u aan dit vooraf vast te laten stellen. U kunt dit schriftelijk navragen bij uw belastingkantoor.

Eenheid uitbreiden, deels ontbinden of beƫindigen

Wilt u een onderneming toevoegen aan de eenheid of een deel van de eenheid ontbinden? Of houdt de eenheid op te bestaan omdat niet langer aan de voorwaarden wordt voldaan? Meld dit bij uw belastingkantoor. Dit in verband met de tenaamstelling van de aangifte en de aansprakelijkheid. Deze wijzigingen kunnen ook plaatsvinden op initiatief van uw belastingkantoor.

Let op!

Een fiscale eenheid voor de btw is niet hetzelfde als een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.