Zo werkt eHerkenning

Met eHerkenning kunt u als ondernemer eenvoudig en veilig inloggen bij de Belastingdienst en op Mijn Douane. eHerkenning is vergelijkbaar met DigiD, maar dan voor ondernemingen. U vraagt eHerkenning rechtstreeks aan bij 1 van de erkende leveranciers.

Datum laatste update: 1 juli 2024

Wat u moet weten over inloggen met eHerkenning bij de Belastingdienst en Douane:

 • Wanneer hebt u eHerkenning nodig - en wanneer niet?

  U hebt eHerkenning nodig om in te loggen op:

  • Mijn Belastingdienst Zakelijk
   Bijvoorbeeld voor uw btw-aangifte, aangifte loonheffingen of dividendbelasting.
  • Mijn Douane
   Bijvoorbeeld voor uw aangiften accijns en verbruiksbelasting.
  • EU Trader Portal en EU Customs Trader Portal
   Bijvoorbeeld om bepaalde douanevergunningen en Bindende Tariefinlichtingen aan te vragen. Om met eHerkenning in te loggen op deze Europese douaneportalen moet u ook een geldig EORI-nummer (Economic Operators Registration and Identification number) hebben.

  U kunt ook met eHerkenning inloggen op de gegevensportalen om gegevens bij ons aan te leveren of op te vragen.

  eHerkenning is niet altijd nodig

  U hebt geen eHerkenning nodig als:

  • u een eenmanszaak hebt of zzp'er bent
   Op Mijn Belastingdienst Zakelijk en Mijn Douane kunt u ook inloggen met uw DigiD - net zoals u op Mijn Belastingdienst gewend bent.
  • u zelf aangifte doet met administratiesoftware die u hebt aangeschaft
  • uw fiscaal dienstverlener aangifte voor u doet

  Douanevergunningen kunt u niet aanvragen met DigiD. Hoe u deze vergunningen aanvraagt, vindt u in het overzicht douanevergunningen.

  Let op!

  Hebt u naast uw eenmanszaak nog 1 of meer bedrijven met een andere rechtsvorm, zoals een vof, bv of maatschap? Dan logt u voor die bedrijven in op Mijn Belastingdienst Zakelijk met eHerkenning. Met DigiD kunt u op Mijn Belastingdienst Zakelijk en Mijn Douane alleen inloggen voor een eenmanszaak of als zzp'er.

 • Hoe logt u in met eHerkenning?

  Op de inlogpagina van het portaal kiest u voor 'Inloggen met eHerkenning'. U logt in met de inloggegevens die u hebt gekregen van uw leverancier van eHerkenning.

  Bent u uw inloggegevens vergeten? Neem dan contact op met uw leverancier van eHerkenning. Uw leverancier is uw 1e aanspreekpunt.

 • Wat hebt u nodig om eHerkenning aan te vragen?

  Bij de aanvraag voor eHerkenning vult u uw KVK-nummer in.

  Bij de aanvraag van eHerkenning zonder KVK-nummer hebt u uw fiscaal nummer nodig: het registratienummer dat u van ons hebt gekregen. Hier vindt u dit nummer:

  • U hebt een omzetbelastingnummer: De 1e 9 cijfers van uw omzetbelastingnummer (voor de letter B) vormen uw registratienummer. Uw omzetbelastingnummer staat op de brief die u van ons krijgt na uw inschrijving als ondernemer. Ook zetten we uw omzetbelastingnummer op andere brieven.
  • U hebt zich geregistreerd voor het EU-btw éénloketsysteem: Uw registratienummer staat op de brief die u van ons krijgt na uw aanmelding bij de Belastingdienst met het formulier 'Aanmelding Onderneming buitenland'. Houdt u er rekening mee dat uw registratienummer voor de Niet-Unieregeling en de Invoerregeling niet hetzelfde is als het deelnamenummer dat u van ons krijgt na uw registratie voor het EU-btw éénloketsysteem.
  • U hebt zich geregistreerd voor de teruggaaf dividendbelasting: Uw registratienummer staat op de brief die u van ons krijgt na uw registratie.

  Hebt u een onderneming met rechtsvorm zoals bv, vof, cv of nv en moet u zich inschrijven bij KVK? Dan kunt u niet eHerkenning zonder KVK-nummer aanvragen. U moet zich eerst inschrijven bij KVK en daarna met uw KVK-nummer eHerkenning aanvragen.

  Vraag eHerkenning op tijd aan

  Nadat u eHerkenning hebt aangevraagd, krijgt u het inlogmiddel niet direct. Houdt u er rekening mee dat de leverancier van eHerkenning uw aanvraag moet controleren. En dat kost tijd. Vraag eHerkenning dus zo snel mogelijk aan en wacht niet tot het moment dat u aangifte moet doen. Zodra u het inlogmiddel hebt, kunt u direct inloggen op Mijn Belastingdienst Zakelijk.

  Sommige ondernemers organisatievormen vragen eHerkenning aan via een aparte procedure. Meer hierover leest u op Zo vraagt u eHerkenning aan.

 • Welk type eHerkenning hebt u nodig - en op welk niveau?

  Voor onze portalen hebt u eHerkenning met minimaal betrouwbaarheidsniveau 3 (EH3) nodig. U kunt kiezen voor het reguliere type EH3 en het speciale Belastingdienst EH3-inlogmiddel. Als u zich niet bent ingeschreven kunt inschrijven of niet hoeft in te schrijven bij KVK, hebt u eHerkenning zonder KVK-nummer nodig.

  Reguliere type EH3

  Met het reguliere type EH3 kunt u bij verschillende overheidsorganisaties veilig inloggen. Het reguliere type EH3 is alleen beschikbaar als u een KVK-nummer hebt.

  Voor de volgende portalen hebt u voor nu nog het reguliere type EH3 of hoger nodig:

  • EU Trader Portal
  • EU Customs Trader Portal
  • gegevensportalen waarmee u gegevens bij ons opvraagt of aanlevert

  Met eHerkenning zonder KVK-nummer kunt u dus nog niet op deze portalen inloggen.

  Speciaal Belastingdienst EH3-inlogmiddel

  Met het speciale Belastingdienst EH3-inlogmiddel kunt u alleen inloggen bij de Belastingdienst. Dit type inlogmiddel is alleen beschikbaar als u een KVK-nummer hebt.

  Voor het speciale Belastingdienst EH3-inlogmiddel betaalt u maximaal € 25 voor 1 jaar. Voor dit inlogmiddel is een compensatieregeling.

  eHerkenning zonder KVK-nummer

  Met eHerkenning zonder KVK-nummer kunt u alleen inloggen bij de Belastingdienst. Dit type inlogmiddel is voor alle ondernemers, bedrijven en organisaties die zich niet kunnen of hoeven in te schrijven bij KVK.

  Op de volgende portalen kunt u inloggen met eHerkenning zonder KVK-nummer:

  • Mijn Belastingdienst Zakelijk
  • Mijn Douane

  Let op!

  We onderzoeken de mogelijkheid voor een compensatieregeling voor eHerkenning zonder KVK-nummer. Zodra we hierover meer weten, leest u dat op deze pagina.

  Houdt u er rekening mee dat een leverancier van eHerkenning eenmalige kosten in rekening kan brengen als u eHerkenning aanschaft. Deze kosten kunnen verschillen per leverancier en per vestigingsland.

  eHerkenning voor fiscale eenheden voor de btw

  eHerkenning zonder KVK-nummer is ook beschikbaar voor fiscale eenheden voor de btw. Afhankelijk van welke leverancier u kiest, schaft u een nieuw inlogmiddel voor uw fiscale eenheid aan, of voegt u uw fiscale eenheid als extra organisatie toe.

  Heeft 1 van de ondernemingen binnen de fiscale eenheid al eHerkenning? Dan kan deze onderneming namens de fiscale eenheid inloggen. Hoe u dat doet, vindt u bij Inloggen en machtigen op Mijn Belastingdienst Zakelijk, onder 'U hebt een fiscale eenheid voor de btw'. Houdt u er rekening mee dat dit een tijdelijke manier van inloggen is. Op een later moment moet u alsnog eHerkenning aanschaffen voor uw fiscale eenheid voor de btw. Zodra we hierover meer weten, leest u dat op deze pagina.

  eHerkenning voor eenmanszaken en zzp'ers

  Als u een eenmanszaak hebt of zzp'er bent, hebt u geen eHerkenning nodig. U kunt namelijk ook inloggen met DigiD of een Europees erkend inlogmiddel (European login).

  Wilt u toch eHerkenning aanvragen? Welk type eHerkenning u nodig hebt, hangt af van of u bent ingeschreven bij KVK en of u een Nederlands bsn hebt:

  • U hebt een KVK-nummer: U hebt het reguliere type EH3 of hoger nodig of het speciale Belastingdienst EH3-inlogmiddel.
  • U hebt geen KVK-nummer maar wel een Nederlands bsn: U hebt het reguliere type EH3 of hoger nodig of het speciale Belastingdienst EH3-inlogmiddel. Dat kan alleen met een KVK-nummer. Kijk op kvk.nl hoe u zich als buitenlands bedrijf inschrijft in het Handelsregister. Als u een Nederlands bsn hebt, kunt u geen eHerkenning zonder KVK-nummer aanvragen.
  • U hebt geen KVK-nummer en ook geen Nederlands bsn: U hebt eHerkenning zonder KVK-nummer nodig.

  U kunt uw huidige eHerkenning laten omzetten

  Hebt u het reguliere type EH3 al? Of eHerkenning van niveau EH2, EH2+ of niveau EH1 (wordt niet meer uitgegeven)? En hebt u eHerkenning alleen nodig voor Mijn Belastingdienst Zakelijk? Uw leverancier kan uw huidige eHerkenning omzetten naar het speciale Belastingdienst EH3-inlogmiddel. Voor de kosten van het omzetten kunt u compensatie krijgen.

  eHerkenning voor meerdere ondernemingen

  Hebt u verschillende bedrijven, zoals meerdere bv's of een holding met werkmaatschappij? En hebt u eHerkenning alleen nodig voor Mijn Belastingdienst Zakelijk? Dan kunt u voor elke onderneming het speciale Belastingdienst EH3-inlogmiddel aanschaffen. Maar u kunt niet voor meerdere bedrijven of organisaties inloggen met hetzelfde Belastingdienst EH3-inlogmiddel.

  Wilt u wel voor meerdere bedrijven of organisaties met 1 inlogmiddel kunnen inloggen? Dan hebt u het reguliere type EH3 nodig. Dat betekent dat u geen gebruik kunt maken van de compensatieregeling.

 • Voor wie en voor welke dienst vraagt u eHerkenning aan?

  eHerkenning is persoonlijk. Uzelf of elke werknemer die namens uw organisatie mag inloggen, krijgt een persoonlijk inlogmiddel.

  In het inlogmiddel kunt u diensten selecteren en specifieke machtigingen vastleggen. Zo kunt u als beheerder een persoon machtigen voor een bepaalde dienst. U kunt bijvoorbeeld iemand machtigen om in Mijn Belastingdienst Zakelijk de btw-aangifte te doen en iemand anders om via het gegevensportaal gegevens bij ons aan te leveren.

  Meer informatie over machtigen vindt u op eherkenning.nl/machtigen. Of vraag uw leverancier van eHerkenning.

 • Gebruik van eHerkenning door fiscaal dienstverleners

  Als een fiscaal dienstverlener uw zakelijke belastingen voor u regelt, hoeft u zelf geen eHerkenning aan te vragen. U moet uw fiscaal dienstverlener wel toestemming geven om namens u in te loggen met eHerkenning. Dat gaat met een ketenmachtiging. Uw fiscaal dienstverlener weet hoe zo'n machtiging werkt.

  Hebt u een eenmanszaak of bent u zzp'er? Dan kunt u er ook voor kiezen om uw fiscaal dienstverlener te machtigen via DigiD machtigen.

  U bent fiscaal dienstverlener

  Lees de informatie over eHerkenning voor fiscaal dienstverleners (ketenmachtigen).

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.