Zo werkt eHerkenning

Met eHerkenning kunt u als ondernemer eenvoudig en veilig inloggen bij de Belastingdienst en op Mijn Douane. eHerkenning is vergelijkbaar met DigiD, maar dan voor ondernemingen. U vraagt eHerkenning rechtstreeks aan bij 1 van de erkende leveranciers.

Datum laatste update: 29 januari 2024

Voor bedrijven en organisaties die niet ingeschreven staan in het Handelregister van de Kamer van Koophandel (KVK) is vanaf 29 januari 2024 ook eHerkenning beschikbaar, om in te loggen op Mijn Belastingdienst Zakelijk. Voor dit nieuwe type eHerkenning is een compensatieregeling in ontwikkeling. Zodra hierover meer bekend is, leest u dat op deze pagina.

Wat u moet weten over inloggen met eHerkenning bij de Belastingdienst en Douane:

 • Wanneer hebt u eHerkenning nodig - en wanneer niet?

  U hebt eHerkenning nodig om in te loggen op:

  • Mijn Belastingdienst Zakelijk
   Bijvoorbeeld voor uw btw-aangifte, aangifte loonheffingen of dividendbelasting.
  • Mijn Douane
   Bijvoorbeeld voor uw aangiften accijns en verbruiksbelasting.
  • EU Trader Portal en EU Customs Trader Portal
   Bijvoorbeeld om bepaalde douanevergunningen en Bindende tariefinlichtingen aan te vragen. Om met eHerkenning in te loggen op deze Europese douaneportalen moet u ook een geldig EORI-nummer (Economic Operators Registration and Identification number) hebben.

  Ook organisaties die via de gegevensportalen gegevens bij ons aanleveren of opvragen hebben eHerkenning nodig.

  eHerkenning is niet altijd nodig

  U hebt geen eHerkenning nodig als:

  • u een eenmanszaak hebt of zzp'er bent
   Op Mijn Belastingdienst Zakelijk en Mijn Douane kunt u ook inloggen met uw DigiD - net zoals u op Mijn Belastingdienst gewend bent.
  • u zelf aangifte doet met administratiesoftware die u hebt aangeschaft
  • uw fiscaal dienstverlener aangifte voor u doet

  Douanevergunningen kunt u niet aanvragen met DigiD. Hoe u deze vergunningen aanvraagt, vindt u in het overzicht douanevergunningen.

  Let op!

  Hebt u naast uw eenmanszaak nog 1 of meer bedrijven met een andere rechtsvorm, zoals een vof, bv of maatschap? Dan logt u voor die bedrijven in op Mijn Belastingdienst Zakelijk met eHerkenning. Met DigiD kunt u op Mijn Belastingdienst Zakelijk en Mijn Douane alléén inloggen voor een eenmanszaak of als zzp'er.

 • Hoe logt u in met eHerkenning?

  Op de inlogpagina van het portaal kiest u voor 'Inloggen met eHerkenning'. U logt in met de inloggegevens die u hebt gekregen van uw leverancier van eHerkenning.

  Bent u uw inloggegevens vergeten? Neem dan contact op met uw leverancier van eHerkenning. Uw leverancier is uw 1e aanspreekpunt.

 • Wat hebt u nodig om eHerkenning aan te vragen?

  eHerkenning is ook beschikbaar voor bedrijven en organisaties die niet ingeschreven staan in het Handelsregister van KVK, om in te loggen op Mijn Belastingdienst Zakelijk.

  Bij de aanvraag voor eHerkenning hebt u uw KVK-nummer nodig. Heeft uw bedrijf of organisatie geen KVK-nummer? Dan hebt u bij de aanvraag van eHerkenning uw registratienummer nodig dat u van ons hebt gekregen.

  Hier vindt u uw registratienummer:

  • U hebt een omzetbelastingnummer: De 1e 9 cijfers van uw omzetbelastingnummer (vóór de letter B) vormen uw registratienummer. Uw omzetbelastingnummer staat op de brief die u van ons krijgt na uw inschrijving als ondernemer. Ook zetten we uw omzetbelastingnummer op andere brieven.
  • U hebt zich geregistreerd voor het EU-btw éénloketsysteem: Uw registratienummer staat op de brief die u van ons krijgt na uw registratie aanmelding bij de Belastingdienst met het formulier 'Aanmelding Onderneming buitenland'. Houdt u er rekening mee dat uw registratienummer voor de Niet-Unieregeling en de Invoerregeling níet hetzelfde is als het deelnamenummer dat u van ons krijgt na uw registratie voor het EU-btw éénloketsysteem.
  • U hebt zich bij ons geregistreerd voor de teruggaaf dividendbelasting: Uw registratienummer (fiscaal nummer) staat op de brief die u van ons krijgt na uw registratie.

  Vraag eHerkenning op tijd aan

  Zodra u het inlogmiddel hebt, kunt u direct inloggen op Mijn Belastingdienst Zakelijk. Maar na uw aanvraag hebt u uw inlogmiddel niet direct in handen. Bij het verwerken van uw aanvraag zijn soms aanvullende controles nodig, zoals elektronische identificatie. En dat kost tijd. Vraag eHerkenning dus zo snel mogelijk aan en wacht niet tot het moment dat u aangifte moet doen.

  Let op!

  Op 1 juli 2024 sluiten wij het oude portaal voor ondernemers definitief. Ook sluit op 1 juli 2024 de beveiligde plek op onze website waar ondernemers van buiten de EU btw-melding doen voor het EU-btw éénloketsysteem. Dat betekent dat u op tijd moet overstappen naar Mijn Belastingdienst Zakelijk. Zie ook:

  Sommige organisatievormen vragen eHerkenning aan via een aparte procedure. Meer hierover leest u op Zo vraagt u eHerkenning aan.

 • Welk type eHerkenning hebt u nodig - en op welk niveau?

  Om in te loggen op onze portalen hebt u eHerkenning met minimaal betrouwbaarheidsniveau 3 (EH3) nodig. U kunt kiezen voor het reguliere type EH3 en het speciale Belastingdienst EH3-inlogmiddel. Alleen voor het speciale Belastingdienst EH3-inlogmiddel zijn compensatieregelingen.

  Reguliere type EH3

  Met het reguliere type EH3 kunt u bij verschillende overheidsorganisaties veilig inloggen. Het reguliere type EH3 is alleen beschikbaar voor bedrijven en organisaties met een KVK-nummer.

  Voor de volgende portalen hebt u voor nu nog het reguliere type EH3 of hoger nodig:

  • Mijn Douane
  • EU Trader Portal
  • EU Customs Trader Portal
  • gegevensportalen waarmee bedrijven en organisaties gegevens bij ons opvragen of aanleveren

  Bedrijven en organisaties zonder KVK-nummer kunnen dus nog niet met eHerkenning op deze portalen inloggen.

  Speciaal Belastingdienst EH3-inlogmiddel

  Met het speciale Belastingdienst EH3-inlogmiddel kunt u alléén inloggen op Mijn Belastingdienst Zakelijk. Dit type inlogmiddel is beschikbaar voor bedrijven en organisaties met én zonder KVK-nummer.

  Voor een klein aantal bedrijven en organisaties zonder KVK-nummer is eHerkenning nog niet beschikbaar:

  • fiscale eenheden voor de btw
  • fiscaal dienstverleners zonder KVK-nummer die met eHerkenning namens een cliënt willen inloggen

  Compensatieregeling voor het speciale Belastingdienst EH3-inlogmiddel

  Bedrijven en organisaties met een KVK-nummer betalen voor het speciale Belastingdienst EH3-inlogmiddel maximaal € 25 voor 1 jaar. Voor dit inlogmiddel is een compensatieregeling.

  Let op!

  We onderzoeken de mogelijkheid voor een compensatieregeling voor eHerkenning zonder KVK-nummer. Zodra we hierover meer weten, leest u dat op deze pagina.

  Houdt u er rekening mee dat een leverancier van eHerkenning eenmalige kosten in rekening kan brengen als u eHerkenning aanschaft. Deze kosten kunnen verschillen per leverancier en per vestigingsland.

  eHerkenning voor fiscale eenheden voor de btw

  We verwachten dat fiscale eenheden voor de btw begin maart 2024 eHerkenning kunnen aanvragen. Zodra we hierover meer weten, leest u dat op deze pagina.

  Heeft 1 van de ondernemingen binnen de fiscale eenheid al eHerkenning? Dan kan deze onderneming namens de fiscale eenheid inloggen. Hoe u dat doet, vindt u bij Inloggen en machtigen op Mijn Belastingdienst Zakelijk, onder 'U hebt een fiscale eenheid voor de btw'.

  U kunt uw huidige eHerkenning laten omzetten

  Hebt u het reguliere type EH3 al of eHerkenning van niveau EH2, EH2+ of niveau EH1 (wordt niet meer uitgegeven)? En hebt u eHerkenning alleen nodig voor Mijn Belastingdienst Zakelijk? Uw leverancier kan uw huidige eHerkenning omzetten naar het speciale Belastingdienst EH3-inlogmiddel. Ook voor de kosten van het omzetten kunt u compensatie krijgen.

  eHerkenning voor meerdere ondernemingen

  Hebt u verschillende bedrijven, zoals meerdere bv's of een holding met werkmaatschappij? En hebt u eHerkenning alleen nodig voor Mijn Belastingdienst Zakelijk? Dan kunt u voor elke onderneming het speciale Belastingdienst EH3-inlogmiddel aanschaffen. Maar u kunt niet voor meerdere bedrijven of organisaties inloggen met hetzelfde Belastingdienst EH3-inlogmiddel.

  Wilt u wél voor meerdere bedrijven of organisaties met 1 inlogmiddel kunnen inloggen? Dan hebt u het reguliere type EH3 nodig. Dat betekent dat u geen gebruik kunt maken van de compensatieregeling.

 • Voor wie en voor welke dienst vraagt u eHerkenning aan?

  eHerkenning is persoonlijk. Uzelf of elke werknemer die namens uw organisatie mag inloggen, krijgt een persoonlijk inlogmiddel.

  In het inlogmiddel kunt u diensten selecteren en specifieke machtigingen vastleggen. Zo kunt u als beheerder een persoon machtigen voor een bepaalde dienst. U kunt bijvoorbeeld iemand machtigen om in Mijn Belastingdienst Zakelijk de btw-aangifte te doen en iemand anders om via het gegevensportaal gegevens bij ons aan te leveren.

  Meer informatie over machtigen vindt u op eherkenning.nl/machtigen. Of vraag uw leverancier van eHerkenning.

 • Gebruik van eHerkenning door fiscaal dienstverleners

  Als een fiscaal dienstverlener uw zakelijke belastingen voor u regelt, hoeft u zelf geen eHerkenning aan te vragen. U moet uw fiscaal dienstverlener wél toestemming geven om namens u in te loggen met eHerkenning. Dat gaat met een ketenmachtiging. Uw fiscaal dienstverlener weet hoe zo'n machtiging werkt.

  Hebt u een eenmanszaak of bent u zzp'er? Dan kunt u er ook voor kiezen om uw fiscaal dienstverlener te machtigen via DigiD machtigen.

  U bent fiscaal dienstverlener

  Lees de informatie over eHerkenning voor fiscaal dienstverleners (ketenmachtigen).

Let op!

Volgens een uitspraak van de rechtbank Gelderland van 15 februari 2022 is er geen wettelijke basis voor eHerkenning. De inspecteur is het daar niet mee eens. De Hoge Raad heeft dit op 2 december 2022 bevestigd in het arrest ECLI:NL:HR:2022:1787. Daarom heeft de uitspraak van de rechtbank Gelderland geen gevolgen voor andere belastingaanslagen waarvoor een belastingplichtige met of zonder eHerkenning aangifte heeft gedaan. Ook zijn er geen gevolgen voor boetes die wij hebben opgelegd aan belastingplichtigen die niet of niet op tijd aangifte hebben gedaan. Meer informatie vindt u in de toelichting van de inspecteur.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.