Zo werkt eHerkenning

Met eHerkenning kunt u als ondernemer eenvoudig en veilig inloggen bij de Belastingdienst en op Mijn Douane. eHerkenning is vergelijkbaar met DigiD, maar dan voor ondernemingen. U vraagt eHerkenning rechtstreeks aan bij 1 van de erkende leveranciers.

Wat u moet weten over inloggen met eHerkenning bij de Belastingdienst en Douane:

 • Wanneer hebt u eHerkenning nodig - en wanneer niet?

  U hebt eHerkenning nodig om in te loggen op:

  • Mijn Belastingdienst Zakelijk
   Bijvoorbeeld voor uw btw-aangifte, aangifte loonheffingen of vennootschapsbelasting.
  • Mijn Douane
   Bijvoorbeeld voor uw aangiften accijns en verbruiksbelasting.
  • EU Trader Portal en EU Customs Trader Portal
   Bijvoorbeeld om bepaalde douanevergunningen en Bindende tariefinlichtingen aan te vragen. Om met eHerkenning in te loggen op deze Europese douaneportalen moet u ook een geldig EORI-nummer (Economic Operators Registration and Identification number) hebben.

  Ook organisaties die via de gegevensportalen gegevens bij ons aanleveren of opvragen hebben eHerkenning nodig.

  eHerkenning is niet altijd nodig

  U hebt geen eHerkenning nodig als:

  • u een eenmanszaak hebt of zzp'er bent
   Op Mijn Belastingdienst Zakelijk en Mijn Douane kunt u ook inloggen met uw DigiD - net zoals u op Mijn Belastingdienst gewend bent.
  • u zelf aangifte doet met administratiesoftware die u hebt aangeschaft
  • uw fiscaal dienstverlener aangifte voor u doet

  Let op!

  Hebt u naast uw eenmanszaak nog 1 of meer bedrijven met een andere rechtsvorm, zoals een vof, bv of maatschap? Dan logt u voor die bedrijven in op Mijn Belastingdienst Zakelijk met eHerkenning. Met DigiD kunt u op Mijn Belastingdienst Zakelijk en Mijn Douane alléén inloggen voor een eenmanszaak.

 • Hoe logt u in met eHerkenning?

  Op de inlogpagina van het portaal kiest u voor 'Inloggen met eHerkenning'. U logt in met de inloggegevens die u hebt gekregen van uw leverancier van eHerkenning.

  Bent u uw inloggegevens vergeten? Neem dan contact op met uw leverancier van eHerkenning. Uw leverancier is uw 1e aanspreekpunt.

 • Wat hebt u nodig om eHerkenning aan te vragen?

  U hebt een KVK-nummer

  Om eHerkenning te kunnen aanvragen, moet u bij de Kamer van Koophandel (KVK) ingeschreven staan. Ook organisaties zoals verenigingen en stichtingen kunnen dus eHerkenning gebruiken.

  Twijfelt u of u zich moet inschrijven bij KVK? Bekijk de informatie op kvk.nl over inschrijven bij KVK.

  U hebt geen KVK-nummer en kunt geen eHerkenning aanvragen

  Kunt u of hoeft u zich niet inschrijven bij KVK? Kies dan hoe u aangifte doet:

  • U kunt zelf aangifte doen met administratiesoftware die u hebt aangeschaft.
  • U laat een fiscaal dienstverlener aangifte voor u doen met administratiesoftware.
  • Voor de btw-aangifte kunt u nog gebruikmaken van het oude portaal voor ondernemers.
   Op dat portaal logt u in met een gebruikersnaam en wachtwoord. Die inloggegevens kunt u bij ons aanvragen. Hoe u dat doet, vindt u op Inloggegevens aanvragen voor de btw-aangifte op het oude portaal.

  Sommige vormen van organisaties kunnen zich niet inschrijven bij KVK of vragen eHerkenning aan via een aparte procedure. Meer hierover leest u op Zo vraagt u eHerkenning aan.

 • Welk type eHerkenning hebt u nodig - en op welk niveau?

  Om in te loggen op onze portalen hebt u minimaal eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau 3 (EH3) nodig. U kunt kiezen voor het reguliere type EH3 en het speciale Belastingdienst EH3-inlogmiddel.

  Reguliere type EH3

  Voor Mijn Douane, EU Trader Portal en EU Customs Trader Portal hebt u het reguliere type EH3 nodig.

  Organisaties die via de gegevensportalen gegevens bij ons opvragen of aanleveren gebruiken ook het reguliere type EH3.

  Speciaal Belastingdienst EH3-inlogmiddel

  Voor Mijn Belastingdienst Zakelijk is een speciaal Belastingdienst EH3-inlogmiddel ontwikkeld waarmee u alléén kunt inloggen op dat portaal. Dit type eHerkenning kost u maximaal € 25 voor 1 jaar. Voor dit inlogmiddel is een compensatieregeling.

  U kunt uw huidige eHerkenning laten omzetten

  Hebt u al het reguliere type EH3 of eHerkenning van niveau EH2, EH2+ of niveau EH1 (wordt niet meer uitgegeven)? En hebt u eHerkenning alleen nodig voor Mijn Belastingdienst Zakelijk? Uw leverancier kan uw huidige eHerkenning omzetten naar het speciale Belastingdienst EH3-inlogmiddel. Ook daarvoor kunt u compensatie krijgen.

  eHerkenning voor meerdere ondernemingen

  Hebt u verschillende bedrijven, zoals meerdere bv's of een holding met werkmaatschappij? En hebt u eHerkenning alleen nodig voor Mijn Belastingdienst Zakelijk? Dan kunt u voor elke onderneming het speciale Belastingdienst EH3-inlogmiddel aanschaffen. Maar u kunt niet voor meerdere organisaties inloggen met hetzelfde Belastingdienst EH3-inlogmiddel.

  Wilt u wél voor meerdere organisaties met 1 inlogmiddel kunnen inloggen? Dan hebt u het reguliere type EH3 nodig. Dat betekent dat u geen gebruik kunt maken van de compensatieregeling.

 • Voor wie en voor welke dienst vraagt u eHerkenning aan?

  eHerkenning is persoonlijk. Uzelf of elke werknemer die namens uw organisatie mag inloggen, krijgt een persoonlijk inlogmiddel.

  In het inlogmiddel kunt u diensten selecteren en specifieke machtigingen vastleggen. Zo kunt u een persoon kunt machtigen voor een bepaalde dienst. U kunt bijvoorbeeld iemand machtigen om in Mijn Belastingdienst Zakelijk de btw-aangifte te doen en iemand anders om via het gegevensportaal gegevens bij ons aan te leveren.

  Meer informatie over machtigen vindt u op eherkenning.nl/machtigen. Of vraag uw leverancier van eHerkenning.

 • Gebruik van eHerkenning door fiscaal dienstverleners

  Als een fiscaal dienstverlener uw belastingzaken voor u regelt, hoeft u zelf geen eHerkenning aan te vragen. U moet uw fiscaal dienstverlener wél toestemming geven om namens u in te loggen met eHerkenning. Dat gaat met een ketenmachtiging. Uw fiscaal dienstverlener weet hoe zo'n machtiging werkt.

  Hebt u een eenmanszaak of bent u zzp'er? Dan kunt u er ook voor kiezen om uw fiscaal dienstverlener te machtigen via DigiD machtigen.

  U bent fiscaal dienstverlener

  Lees de informatie over eHerkenning voor fiscaal dienstverleners (ketenmachtigen).

Let op!

Volgens een uitspraak van de rechtbank Gelderland van 15 februari 2022 is er geen wettelijke basis voor eHerkenning. De inspecteur is het daar niet mee eens. De Hoge Raad heeft dit op 2 december 2022 bevestigd in het arrest ECLI:NL:HR:2022:1787. Daarom heeft de uitspraak van de rechtbank Gelderland geen gevolgen voor andere belastingaanslagen waarvoor een belastingplichtige met of zonder eHerkenning aangifte heeft gedaan. Ook zijn er geen gevolgen voor boetes die wij hebben opgelegd aan belastingplichtigen die niet of niet op tijd aangifte hebben gedaan. Meer informatie vindt u in de toelichting van de inspecteur.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.