eHerkenning aanvragen

Op de portalen van de Belastingdienst en de Douane worden vertrouwelijke gegevens verwerkt. Het is daarom belangrijk dat u veilig kunt inloggen op deze portalen. De lidstaten van de EU hebben samen de eIDAS-verordening gemaakt. Hierin staan de eisen voor de betrouwbaarheidsniveaus van inlogmiddelen. De portalen van de Belastingdienst en de Douane moeten worden beveiligd met betrouwbaardere inlogmiddelen, zoals eHerkenning. eHerkenning is vergelijkbaar met DigiD, maar dan voor bedrijven. Het is veilig én gemakkelijk in gebruik. Met 1 persoonlijke eHerkenning-inlogsleutel kunt u bij ruim 400 organisaties terecht.

Op deze pagina leest u waarvoor u eHerkenning nodig hebt, wie het kunnen gebruiken en hoe u het aanvraagt. Daarnaast leggen we u meer uit over de compensatieregeling voor de kosten van eHerkenning.

U hebt mogelijk nu al eHerkenning nodig

eHerkenning is namelijk nodig om in te loggen bij Mijn Belastingdienst Zakelijk (MBD-Z) en Mijn Douane, de opvolgers van het oude ondernemersportaal. Als werkgever kunt u uw loonaangifte 2020 alleen nog maar via MBD-Z doen. Dit geldt ook voor de vennootschapsbelasting over 2019 en later. En alhoewel u uw btw-aangifte nu ook nog kunt doen via het oude portaal voor ondernemers, zal ook deze aangifte op termijn alleen nog maar beschikbaar zijn in MBD-Z.

Gebruikt uw organisatie eHerkenning alléén voor het doen van belastingaangifte? Dan kunt u gebruikmaken van de compensatieregeling voor de kosten van eHerkenning. Verder op deze pagina leest u hier meer over.

Doet u uw aangifte via commerciële software? Dan hebt u uiteraard geen eHerkenning nodig.

U hebt ook eHerkenning nodig om in te loggen in het EU Trader Portal of het EU Customs Trader Portal. U gebruikt deze portalen voor het aanvragen of wijzigen van bepaalde douanevergunningen en Bindende tariefinlichtingen.

Wie eHerkenning kunnen gebruiken

Om eHerkenning te kunnen gebruiken, moet u ingeschreven staan in het Handelsregister van de KVK (Kamer van Koophandel). Kijk bij de KVK of u zich kunt inschrijven.

In sommige situaties is het niet meteen duidelijk of u eHerkenning kunt aanvragen. Of moet u dit op een specifieke manier doen. Verder op deze pagina vindt u daarom een schema met de meest voorkomende uitzonderingen en wat u kunt doen.

Kunt u of wilt u zich niet inschrijven bij de KVK? Bij het doen van belastingaangifte kunt u kiezen voor andere software. Of u laat uw zaken door een adviseur regelen. Dit geldt helaas niet voor het regelen van uw douanezaken. Om in te kunnen loggen op de douaneportalen moet u altijd ingeschreven staan bij de KVK en een RSIN-nummer hebben.

Wij werken met de KVK, het ministerie van Economische Zaken, het ministerie van Binnenlandse Zaken en de leveranciers van eHerkenning aan een oplossing voor ondernemers die zich niet kunnen inschrijven bij de KVK. Als tijdelijke oplossing is er nu een compensatieregeling voor organisaties die loonaangifte of aangifte vennootschapsbelasting via MBD-Z moeten doen, maar zich niet bij de KVK kunnen inschrijven. Verder op deze pagina leest u hier meer over.

eHerkenning aanvragen? Kies dan minimaal voor niveau 3

eHerkenning heeft verschillende niveaus van betrouwbaarheid: eH2, eH2+, eH3 en eH4. Hoe hoger het niveau, hoe betrouwbaarder u kunt inloggen. Logt u in bij de Belastingdienst of Douane? Dan hebt u ten minste niveau eH3 nodig.

Hebt u al eHerkenning maar van niveau eH2 of eH2+, of nog van niveau eH1 (wordt niet meer uitgegeven)? Neem dan contact op met u leverancier om uw niveau aan te passen naar eH3.

Let op!
Wilt u gebruikmaken van de compensatieregeling voor de kosten van eHerkenning? Vraag dan bij uw leverancier naar het speciale Belastingdienst EH3-inlogmiddel. Uw leverancier kan u ook helpen als u al een inlogmiddel hebt en deze om wilt laten zetten.

In 4 stappen eHerkenning aanvragen

Volg onderstaande stappen om eHerkenning aan te vragen.

 1. Kijk waarvoor u eHerkenning nodig hebt

  Bij de Belastingdienst gebruikt u eHerkenning voor bijvoorbeeld:

  • de btw-aangifte
  • de aangifte loonheffingen
  • de aangifte vennootschapsbelasting
  • het aanvragen en wijzigen van bepaalde douanevergunningen
  • het aanvragen van een Bindende tariefinlichting
  • de aangifte accijns en verbruiksbelastingen
 2. Stel vast wie eHerkenning gaat gebruiken

  U moet bij uw leverancier aangeven wie eHerkenning gaat gebruiken én waarvoor. Want eHerkenning is persoonlijk: iedere persoon die namens het bedrijf inlogt, heeft zélf eHerkenning. Per persoon wordt vastgelegd waarvoor hij eHerkenning kan gebruiken. Op die manier kunt u bijvoorbeeld iemand machtigen voor de btw-aangifte, en iemand anders voor het aanvragen van een vergunning.

  U kunt alleen machtigen als u volgens het Handelsregister tekenbevoegd bent. Of dit zo is, kunt u in het Handelsregister opzoeken. Bent u tekenbevoegd? Dan kunt u het machtigen ook uitbesteden aan een zogenoemde machtigingenbeheerder. Uw leverancier weet hoe dit werkt.

 3. Kies een leverancier

  U kunt kiezen uit 6 leveranciers. Alle leveranciers ziet u op het leveranciersoverzicht van eHerkenning. Kijk goed welke leverancier het beste bij uw bedrijf past.

 4. Vraag eHerkenning aan
  Als ondernemer hebt u voor het doen van belastingaangifte via de portalen van de Belastingdienst en Douane steeds vaker eHerkenning nodig. Dit geldt ook voor het aanvragen of wijzigen van vergunningen via Europese douaneportalen. Regel uw eHerkenning daarom zo snel mogelijk. Voor de aanvraag hebt u meestal fysieke legitimatie nodig. Hoe dat zit (en het antwoord op andere vragen over privacy) leest u op eherkenning.nl/vraag-antwoord.
Let op!
Als u eHerkenning aanvraagt, kan het enkele weken duren voordat u het kunt gebruiken. Meer informatie leest u op de website van eHerkenning
Let op!
Om in te loggen in de EU-douaneportalen moet u ook een geldig EORI-nummer (Economic Operators Registration and Identification number) hebben. Lees hier meer over het aanvragen van een EORI-nummer.

eHerkenning in specifieke situaties

In sommige situaties is het niet meteen duidelijk hoe u eHerkenning moet aanvragen of is een specifieke werkwijze van toepassing. In onderstaand schema vindt u daarom de meest voorkomende uitzonderingen en een uitleg wat u kunt doen.

Voor welke organisatie wilt u eHerkenning aanvragen? Wat kunt u doen?
Een eenmanszaak. Of u bent een zzp'er. U kunt op Mijn Belastingdienst Zakelijk en Mijn Douane inloggen met eHerkenning. Maar u kunt ook inloggen met DigiD. Dit vraagt u aan via digid.nl/aanvragen.

Douanevergunningen kunt u niet aanvragen met DigiD. De wijze waarop u deze kunt aanvragen, staat in het overzicht douanevergunningen.
Een gestaakte onderneming U kunt eHerkenning aanvragen bij 1 van de leveranciers. De aanvraag loopt via een aparte procedure. Neemt u hiervoor telefonisch of per e-mail contact op met de helpdesk van de leveranciers.
Een buitenlandse onderneming Hebt u een KVK-inschrijving? Dan kunt u eHerkenning aanvragen. Houdt u er rekening mee dat sommige leveranciers een afspraak met u willen maken voor fysieke legitimatie. Op de website van de KVK vindt u meer informatie over het inschrijven van buitenlandse bedrijven.

Kunt u of wilt u zich niet inschrijven bij de KVK? Kies dan in het geval van belastingaangifte voor andere software. Of laat een adviseur uw zaken regelen. Voor de aangifte omzetbelasting kunt u nog gebruikmaken van het oude portaal voor ondernemers.

Wilt u een douanevergunning aanvragen via het EU Trader Portal? Dan logt u in met het inlogmiddel dat geldig is in de lidstaat waar u gevestigd bent.
Een fiscale eenheid voor de omzetbelasting Vanaf 1 april 2021 kunt u gebruikmaken van eHerkenning en inloggen op Mijn Belastingdienst Zakelijk. Een van de ondernemingen in de fiscale eenheid moet hiervoor eHerkenning hebben (of aanvragen). Het nummer van deze onderneming - dus niet van de fiscale eenheid - wordt gebruikt om in te loggen namens de fiscale eenheid. De medewerker die inlogt moet beschikken over de machtiging ‘Omzetbelasting voor fiscale eenheden’ en kiezen voor 'Inloggen voor iemand anders', en vervolgens voor 'ik heb een geldige machtiging'. Daarna kan de medewerker inloggen met eHerkenning (EH3).
Als het scherm 'machtigen en bevoegdheden voor Mijn Belastingdienst Zakelijk' verschijnt, kies dan 'fiscaal nummer' en vul het fiscale nummer in van de fiscale eenheid.
Een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting U logt in met eHerkenning. U kunt eHerkenning aanvragen voor het RSIN van de moedermaatschappij van de fiscale eenheid Vpb.
Een kerkgenootschap Kerkgenootschappen kunnen zich volgens een aparte procedure inschrijven bij de KVK. Daarna kunt u eHerkenning aanvragen door contact op te nemen met 1 van de leveranciers. De procedure waarmee u eHerkenning kunt aanvragen is afgestemd met het Centraal Interkerkelijk Overleg (CIO).
>Een open fonds voor gemene rekening
Op dit moment kan uw organisatie zich niet inschrijven bij de KVK. U kunt daardoor geen eHerkenning gebruiken. U kunt aangifte doen via software of via een intermediair die gebruikmaakt van software. Voor de aangifte omzetbelasting kunt u nog gebruikmaken van het oude portaal voor ondernemers.

eHerkenning voor fiscaal adviseurs (ketenmachtigen)

Regelt een adviseur uw zaken? Dan hoeft u zelf geen eHerkenning aan te vragen. U moet uw adviseur wél toestemming geven om zaken voor u te regelen met eHerkenning. Uw adviseur weet hoe dat in z'n werk gaat.

Als zzp'er of ondernemer met een eenmanszaak kunt u kiezen voor een ketenmachtiging via eHerkenning óf voor een machtiging via DigiD machtigen. Hiermee kan uw adviseur al uw zaken met de Belastingdienst regelen.

Bent u zélf adviseur? En wilt u belastingaangifte voor uw cliënt via Mijn Belastingdienst Zakelijk doen, of accijnsaangifte via Mijn Douane? Vraag dan eHerkenning aan, zodat u kunt inloggen voor uw cliënt. U hebt wel toestemming nodig om namens uw cliënt in te loggen. Die regelt u met een 'ketenmachtiging'. Hiervoor vult u samen met uw cliënt een formulier in. Uw eHerkenning-leverancier weet hoe u dit regelt. Let er ook op dat uw cliënt zich niet in een uitzonderingssituatie bevindt. In bovenstaande tabel leest u of dat zo is en wat u kunt doen.

Wilt u als vertegenwoordiger voor een cliënt inloggen in een van de Europese portalen? Ook dan vraagt u eHerkenning aan. Let er dan wel op dat alle partijen een geldig EORI-nummer hebben. Het is nog niet mogelijk om als vertegenwoordiger een ketenmachtiging aan te vragen voor een bedrijf dat geen Nederlands EORI-nummer heeft.

Fiscaal adviseurs en de fiscale eenheid voor de btw

Een fiscale eenheid voor de btw staat niet ingeschreven bij de KVK en kan daarom geen eHerkenning aanvragen en dus niet inloggen op Mijn Belastingdienst Zakelijk om btw-aangifte te doen. Om die reden kan ook een fiscaal adviseur geen eHerkenning aanvragen voor een fiscale eenheid.

Btw-aangifte doen voor een fiscale eenheid in Mijn Belastingdienst Zakelijk werkt als volgt:

 • De individuele ondernemingen binnen de fiscale eenheid zijn wél ingeschreven en kunnen wél eHerkenning aanvragen.
 • 1 van de ondernemingen binnen de fiscale eenheid vraagt eHerkenning aan
 • Deze onderneming machtigt een persoon (een medewerker) om de btw-aangifte te doen voor de fiscale eenheid.
 • Om dat te kunnen doen moet deze persoon in het eHerkenningsmiddel bevoegdheid krijgen voor de dienst ‘Omzetbelasting voor Fiscale Eenheden’ en kiezen voor 'Inloggen voor iemand anders'.
 • De bevoegde persoon kan nu alle btw-zaken voor de fiscale eenheid regelen.
 • Het is voor fiscaal dienstverleners niet mogelijk om met een ketenmachtiging voor een fiscale eenheid in te loggen op Mijn Belastingdienst Zakelijk.

eHerkenning en de kosten

eHerkenning is niet gratis. Dit roept regelmatig vragen op. eHerkenning wordt vaak vergeleken met DigiD en dat is wél gratis. Hoe kan dat?

DigiD wordt uitgegeven door de overheid. Dat kost geld. Deze kosten worden betaald door overheidsorganisaties via belastinginkomsten. Iedereen betaalt hier dus aan mee, of u er nou gebruik van maakt of niet.

eHerkenning wordt uitgegeven door leveranciers die door de overheid worden erkend. Deze leveranciers moeten zich houden aan strenge regels. Het uitgeven, beheren en verwerken van eHerkenning kost geld. In dit geval worden de kosten verdeeld onder de gebruikers: (overheids)organisaties die diensten aanbieden, ondernemers die deze diensten afnemen en de erkende leveranciers van eHerkenningsmiddelen.

Compensatieregeling kosten eHerkenning

Om ondernemers tegemoet te komen, komt er een compensatieregeling. Alle organisaties die eHerkenning alléén nodig hebben voor het doen van hun belastingaangiften kunnen gebruikmaken van de regeling. Dit geldt niet voor eenmanszaken. Zij kunnen aangifte doen met DigiD.

De regeling compenseert 1 eHerkenningsmiddel per organisatie per jaar. De machtiging aan een intermediair wordt niet gecompenseerd. De regeling loopt van november 2020 tot en met september 2022. U kunt tweemaal de compensatie aanvragen: van november 2020 tot en met september 2021 (1e jaar) en van september 2021 tot en met september 2022 (2e jaar). RVO betaalt de vergoeding van € 24,20 inclusief BTW rechtstreeks uit aan de ondernemer die kosten heeft gemaakt voor de aanschaf van het Belastingdienst eH3-inlogmiddel. Het bedrag van de vergoeding is gebaseerd op de laagste prijs in de markt. U kunt de vergoeding online aanvragen via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl). Check daar ook wanneer de regeling echt van start gaat.

Compensatie voor organisaties die zich niet bij de KVK kunnen inschrijven

Deed u loonaangifte of aangifte vennootschapsbelasting via het oude portaal voor ondernemers van de Belastingdienst? En kunt u zich niet bij de KVK inschrijven en daarom geen eHerkenning aanschaffen? Dan moet u aangifte doen via een softwarepakket of intermediair. Ook dan hebt u recht op compensatie. Vraag deze compensatie aan met het formulier 'Aanvraag vergoeding kosten voor aanschaf aangiftesoftware of inhuur intermediair'.

Meer informatie

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.