Gegevens aanleveren en opvragen via de gegevensportalen

De Belastingdienst heeft verschillende gegevensportalen waarbij bedrijven, instellingen en personen gegevens kunnen aanleveren en melden. Deze gegevens gebruiken wij bijvoorbeeld voor controle, internationale gegevensuitwisseling en de vooraf ingevulde aangifte. Ook kunnen organisaties via de gegevensportalen bepaalde gegevens bij ons opvragen voor het uitvoeren van hun eigen processen.

Op deze pagina vindt u meer informatie over de portalen en voor wie ze bestemd zijn.

Klik op het gegevensportaal

 • Eigenwoning- en Lijfrentesparen

  Het gegevensportaal Eigenwoning- en Lijfrentesparen is bestemd voor financiële instellingen en hun dienstverleners. Via dit portaal kunt u bij de Belastingdienst gegevens over financiële producten voor lijfrentesparen en eigenwoningsparen aanleveren.

  U krijgt van ons een uitnodiging als u gegevens bij ons moet aanleveren.

  Naar Eigenwoning- Lijfrentesparen

  Inloggen op het portaal Eigenwoning- en Lijfrentesparen

  U logt in met de inloggegevens die u van ons hebt ontvangen bij uw aanvraag. Of u kiest ervoor om nog veiliger in te loggen met eHerkenning.

  U kunt de handleiding downloaden nadat u bent ingelogd op het portaal.

 • FATCA/CRS

  Het gegevensportaal FATCA/CRS is bestemd voor financiële instellingen voor wie de FATCA- en/of CRS-regeling geldt, en voor hun dienstverleners. Via dit portaal kunt u bij de Belastingdienst gegevens over bank- en beleggingsproducten aanleveren. Ook kunt u zich via het portaal afmelden voor het rapporteren van gegevens.

  U kunt alleen gegevens aanleveren als u een account hebt aangevraagd.

  Naar het portaal FATCA/CRS

  Inloggen op het portaal FATCA/CRS

  U logt in met de inloggegevens die u van ons hebt ontvangen bij uw aanvraag. Of u kiest ervoor om nog veiliger in te loggen met eHerkenning.

  U kunt de handleiding downloaden en veelgestelde vragen bekijken nadat u bent ingelogd op het portaal.

  Meer informatie over FATCA en CRS

 • Verleende Kinderopvang en Jaarbedragen Gastouders

  Het gegevensportaal Verleende Kinderopvang en Jaarbedragen Gastouders is bestemd voor kinderopvangorganisaties, gastouderbureaus en hun dienstverleners. Via dit portaal kunt u bij de Belastingdienst gegevens over verleende kinderopvang aanleveren.

  U krijgt van ons een uitnodiging als u gegevens bij ons moet aanleveren.

  Naar het portaal voor kinderopvang

  Inloggen op het portaal voor kinderopvangorganisaties en gastouderbureaus

  U logt in met de inloggegevens die u van ons hebt ontvangen bij uw aanvraag. Of u kiest ervoor om nog veiliger in te loggen met DigiD of eHerkenning.

  U kunt de handleiding downloaden nadat u bent ingelogd op het portaal.

 • OV-verklaringen

  Het gegevensportaal OV-verklaringen is bestemd voor openbaarvervoerbedrijven die door de Belastingdienst zijn uitgenodigd om gegevens aan te leveren. Via dit portaal kunt u periodiek bij de Belastingdienst gegevens aanleveren van personen die voor hun woon-werkverkeer gebruik hebben gemaakt van het openbaar vervoer.

  U krijgt van ons een uitnodiging als u gegevens bij ons moet aanleveren.

  Naar het portaal OV-verklaringen

  Inloggen op het portaal OV-verklaringen

  U logt in met de inloggegevens die u van ons hebt ontvangen bij uw aanvraag. Of u kiest ervoor om nog veiliger in te loggen met eHerkenning.

  U kunt de handleiding downloaden nadat u bent ingelogd op het portaal.

 • Uitbetaalde Bedragen aan Derden

  Het gegevensportaal Uitbetaalde Bedragen aan Derden (UBD) is bestemd voor organisaties en particulieren (en hun dienstverleners) die een derde hebben betaald voor bepaalde werkzaamheden of diensten. Via dit portaal kunt u bij de Belastingdienst gegevens over deze uitbetaalde bedragen aanleveren.

  U kunt alleen gegevens aanleveren als wij uw aanvraag voor een account hebben beoordeeld en goedgekeurd.

  Naar het gegevensportaal UBD

  Inloggen op het portaal Uitbetaalde Bedragen aan Derden

  U logt in met de inloggegevens die u van ons hebt ontvangen bij uw aanvraag. Of u kiest ervoor om nog veiliger in te loggen met DigiD of eHerkenning.

  U kunt de handleiding downloaden nadat u bent ingelogd op het portaal.

  Meer informatie over UBD

 • Verzekeringsproducten

  Het gegevensportaal Verzekeringsproducten is bestemd voor financiële instellingen en hun dienstverleners. Via dit portaal kunt u bij de Belastingdienst gegevens over verzekeringsproducten aanleveren.

  U krijgt van ons een uitnodiging als u gegevens bij ons moet aanleveren.

  Naar Verzekeringsproducten

  Inloggen op het portaal Verzekeringsproducten

  U logt in met de inloggegevens die u van ons hebt ontvangen bij uw aanvraag. Of u kiest ervoor om nog veiliger in te loggen met eHerkenning.

  U kunt de handleiding downloaden nadat u bent ingelogd op het portaal.

 • Wagenparkgegevens

  Het gegevensportaal Wagenparkgegevens is bestemd voor autolease- en autoverhuurmaatschappijen, andere bedrijven die door de Belastingdienst zijn uitgenodigd om gegevens aan te leveren, en hun dienstverleners. Via dit portaal kunt u bij de Belastingdienst elk kwartaal de gegevens over uw wagenpark aanleveren.

  U krijgt van ons een uitnodiging als u gegevens bij ons moet aanleveren.

  Naar het portaal Wagenparkgegevens

  Inloggen op het portaal Wagenparkgegevens

  U logt in met de inloggegevens die u van ons hebt ontvangen bij uw aanvraag. Of u kiest ervoor om nog veiliger in te loggen met eHerkenning.

  U kunt de handleiding downloaden nadat u bent ingelogd op het portaal.

 • Mandatory Disclosure (DAC6)

  Het gegevensportaal Mandatory Disclosure (DAC6) is bestemd voor intermediairs en belastingplichtigen om potentieel agressieve grensoverschrijdende fiscale constructies te melden bij de Belastingdienst. Het gaat om fiscale constructies waarbij inwoners van verschillende landen zijn betrokken en die mogelijk gebruikt worden om belasting te ontwijken. Ook kunt u via het portaal een eerdere melding corrigeren.

  Naar het DAC6-gegevensportaal

  Inloggen op het DAC6-gegevensportaal

  Voor het DAC6-gegevensportaal is geen accountregistratie vereist. U logt in met DigiD of eHerkenning.

  U kunt de handleiding downloaden op het portaal.

  Meer informatie over DAC6

 • CbC Notificaties

  Het formulier County-by-Country (CbC) Notitificaties is bestemd voor groepsentiteiten die een fiscale woonplaats in Nederland hebben en die onderdeel zijn van een multinationale groep met een geconsolideerde groepsomzet vanaf € 750 miljoen. Via het formulier CbC Notificaties kunt u jaarlijks bij de Belastingdienst aangeven welke entiteit de gegevens gaat rapporteren.

  Naar formulier CbC Notificaties

  U kunt de handleiding downloaden en veelgestelde vragen bekijken op het formulier.

  Meer informatie over CbC reporting

 • Inkomensafhankelijke Huurverhoging

  Het gegevensportaal voor Inkomensafhankelijke Huurverhoging (IAH) is bestemd voor verhuurders die ook eigenaar zijn van zelfstandige woningen met een gereguleerde huurovereenkomst. Via dit portaal kunt u bij de Belastingdienst inkomensindicaties en eventueel huishoudverklaringen downloaden en opvragen. Met deze gegevens kunt u beoordelen of u de huurprijs van sociale huurwoningen jaarlijks vanaf 1 juli extra mag verhogen.

  U kunt alleen gegevens opvragen als wij uw aanvraag voor een account hebben beoordeeld en goedgekeurd. U vraagt elk jaar op het gegevensportaal een nieuw account aan.

  Naar het portaal voor IAH

  Inloggen op het portaal voor Inkomensafhankelijke Huurverhoging

  U logt in met de inloggegevens die u van ons hebt ontvangen bij uw aanvraag. Of u kiest ervoor om nog veiliger in te loggen met DigiD of eHerkenning.

  U kunt de handleiding downloaden en veelgestelde vragen bekijken nadat u bent ingelogd op het portaal.

 • Gemeenten en Waterschappen

  Het gegevensportaal voor Gemeenten en Waterschappen is bestemd voor organisaties die bevoegd zijn om lokale belastingen te innen. Via dit portaal kunt u bij de Belastingdienst gegevens opvragen van klanten bij wie sprake is van dwanginvordering van lokale belastingen.

  Het gaat om de volgende organisaties:

  • gemeenten
  • waterschappen
  • invorderingskantoren die namens gemeenten en/of waterschappen de invordering van belastingen hebben overgenomen
  • samenwerkingsverbanden die namens aangesloten gemeenten en/of waterschappen belastingen innen

  Uw organisatie kan alleen gegevens opvragen als wij uw aanvraag voor een account hebben beoordeeld en goedgekeurd.

  Naar Gemeenten en Waterschappen

  Inloggen op het portaal voor Gemeenten en Waterschappen

  U logt in met de inloggegevens die u van ons hebt ontvangen bij uw aanvraag. Of u kiest ervoor om nog veiliger in te loggen met eHerkenning.

  U kunt de handleiding downloaden op het portaal.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.