Meld uw grensoverschrijdende fiscale constructie (Mandatory Disclosure Rules/DAC6)

Door de Nederlandse implementatie van de Europese richtlijn Mandatory Disclosure Rules (MDR)/DAC6 moeten intermediairs en/of belastingplichtigen potentieel agressieve grensoverschrijdende fiscale constructies melden bij de Belastingdienst. Dit zijn fiscale constructies waarbij inwoners van verschillende landen zijn betrokken en die mogelijk gebruikt kunnen worden om belasting te ontwijken.

Hoe meldt u een grensoverschrijdende constructie?

Een melding doet u in het gegevensportaal van de Belastingdienst. U kunt hier ook een melding die u eerder hebt gedaan corrigeren en gedeeltelijk of helemaal verwijderen. Hoe en wanneer u een melding doet, corrigeert of (gedeeltelijk) verwijdert, leest u in de gebruikersinstructie van het DAC6-gegevensportaal (alleen beschikbaar in het Engels).

Naar het DAC6-gegevensportaal

Inloggen op het gegevensportaal

Als bedrijf logt u in met eHerkenning, als particulier of zzp'er gebruikt u DigiD.

U hebt minimaal eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau 3 (EH3) nodig. Hebt u nog geen eHerkenning? Op Zo werkt eHerkenning vindt u meer informatie over inloggen met eHerkenning bij de Belastingdienst. Vraag eHerkenning ruim op tijd aan. Bij uw aanvraag selecteert u de dienst 'Mandatory Disclosure (DAC6)'.

Hebt u een vraag over het inloggen op het gegevensportaal? Neem contact op met het Contactcenter.

Let op!

Maakte u in het verleden gebruik van een gebruikersnaam en wachtwoord? Tijdens het aanvragen van uw gebruikersnaam en wachtwoord hebt u een fiscaal nummer (bsn of RSIN) gebruikt. Als het fiscaal nummer dat u toen gebruikte, is gekoppeld aan het eHerkenningsmiddel of de DigiD waarmee u inlogt, dan komt u automatisch in uw bestaande account terecht.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.