Meld uw grensoverschrijdende fiscale constructie (Mandatory Disclosure Rules/DAC6)

Door de Nederlandse implementatie van de Europese richtlijn Mandatory Disclosure Rules (MDR)/DAC6 moeten intermediairs en/of belastingplichtigen potentieel agressieve grensoverschrijdende fiscale constructies melden bij de Belastingdienst. Dit zijn fiscale constructies waarbij inwoners van verschillende landen zijn betrokken en die mogelijk gebruikt kunnen worden om belasting te ontwijken.

Hoe meldt u een grensoverschrijdende constructie?

Een melding doet u in het gegevensportaal van de Belastingdienst. U kunt hier ook een melding die u eerder hebt gedaan corrigeren en gedeeltelijk of helemaal verwijderen. Hoe en wanneer u een melding corrigeert of (gedeeltelijk) verwijdert, leest u in de gebruikersinstructie van het DAC6-gegevensportaal (alleen beschikbaar in het Engels).

Naar het DAC6-gegevensportaal

Inloggen op het gegevensportaal

Als bedrijf logt u in met eHerkenning, als particulier of zzp'er gebruikt u DigiD.

U hebt minimaal eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau 3 (EH3) nodig. Hebt u nog geen eHerkenning? Op Zo werkt eHerkenning vindt u meer informatie over inloggen met eHerkenning bij de Belastingdienst. Vraag eHerkenning ruim op tijd aan. Bij uw aanvraag selecteert u de dienst 'Mandatory Disclosure (DAC6)'.

Hebt u een vraag over het inloggen op het gegevensportaal? Neem contact op met het Contactcenter.

Let op!

Maakte u in het verleden gebruik van een gebruikersnaam en wachtwoord? Tijdens het aanvragen van uw gebruikersnaam en wachtwoord hebt u een fiscaal nummer (bsn of RSIN) gebruikt. Als het fiscaal nummer dat u toen gebruikte, is gekoppeld aan het eHerkenningsmiddel of de DigiD waarmee u inlogt, dan komt u automatisch in uw bestaande account terecht.

 • Welke constructies moeten gemeld worden?

  Grensoverschrijdende constructies die voldoen aan 1 of meerdere wezenskenmerken (hallmarks) moeten gemeld worden. In de richtlijn DAC6 vindt u een lijst met deze wezenskenmerken. Bij een aantal wezenskenmerken hoeft u de constructie alleen te melden wanneer het belangrijkste voordeel (of 1 van de belangrijkste voordelen) van de constructie het behalen van een belastingvoordeel is.

  Op de procesplaat 'MDR/DAC6: van melding tot toezicht' vindt u meer informatie, onder andere een checklist en een kort overzicht van de wezenskenmerken.

  Daarnaast is er een Leidraad meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies beschikbaar met onder meer voorbeelden van meldingsplichtige constructies per wezenskenmerk.

 • Wie moet melden?

  Bent u als intermediair betrokken bij een meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie? Dan moet u die melden. Op deze regel zijn 2 uitzonderingen. U hoeft de meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie níet te melden in de volgende gevallen:

  • Een andere intermediair heeft de constructie al gemeld. En deze intermediair heeft u als bewijs daarvan een referentienummer doorgegeven.
  • U beroept zich op het wettelijk verschoningsrecht.

  Let op!

  De richtlijn DAC6 geldt voor álle intermediairs. Bijvoorbeeld: belastingadviseurs, advocaten, accountants, notarissen, financieel adviseurs, banken en trustkantoren.

  De belastingplichtige voor wie een meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie is bedoeld, moet die zelf melden in de volgende gevallen:

  • Er is alleen een intermediair van buiten de Europese Unie betrokken bij de constructie.
  • De intermediair die betrokken is bij de constructie heeft verschoningsrecht, en hoeft de constructie dus niet te melden.
  • Er is helemaal geen intermediair betrokken bij de belastingconstructie.

  Weet u niet zeker of iemand anders een mogelijk belastingontwijkende constructie al heeft gemeld?

  Bij twijfel kunt u het beste zelf een melding doen.

 • Wat gebeurt er als u geen melding doet?
  Dan riskeert u een (hoge) boete.
 • Wanneer moet u melden?

  Voor meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies waarbij u betrokken bent vanaf 1 januari 2021 doet u steeds melding binnen 30 dagen.

  De richtlijn DAC6 heeft ook terugwerkende kracht.

  Uiterlijk 28 februari 2021 meldde u daarom de meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies waarbij u betrokken bent vanaf 25 juni 2018 tot 1 juli 2020.

  Meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies waarbij u betrokken bent vanaf 1 juli 2020 tot 1 januari 2021 (de overgangsperiode) meldde u uiterlijk 31 januari 2021.

  Bekijk de Mandatory Disclosure (DAC6) tijdlijn met bovenstaande datums.

 • Over welke belastingen moet u melden?

  Wél over:

  • vennootschapsbelasting
  • inkomstenbelasting
  • loonbelasting
  • dividendbelasting
  • erf- en schenkbelasting
  • de meeste andere belastingen

  Níet over:

  • btw (omzetbelasting)
  • douanerechten
  • accijnzen
  • socialezekerheidsbijdragen
  • leges
  • retributies
 • Wat moet ik melden?

  U doet een melding met het formulier 'Melding Cross Border Arrangements (CBA)' (alleen beschikbaar in het Engels). Dit formulier vindt u op het DAC6-gegevensportaal van de Belastingdienst.

  In de melding levert u aan:

  • gegevens over uzelf
  • gegevens over de belastingplichtige en over personen die met de belastingplichtige verbonden zijn
  • een samenvatting van de inhoud van de belastingconstructie
  • de relevante wezenskenmerken
  • de relevante nationale wettelijke bepalingen
  • de waarde van de belastingconstructie
  • de implementatiedatum
  • de relevante EU-lidstaten

  U kunt ook meerdere meldingen tegelijk doen via een XML-inleesmogelijkheid. Daar hebt u software voor nodig van een (externe) softwareleverancier.

 • Wat gebeurt er met mijn melding?

  Nadat u een melding hebt gedaan, ontvangt u van ons een referentienummer.

  Wij sturen uw melding door naar een Europese database die toegankelijk is voor de belastingautoriteiten van de Europese lidstaten. Daarnaast gebruiken wij de informatie uit uw melding binnen de Belastingdienst onder andere voor ons toezicht.

  Wilt u meer weten over hoe het proces van melden binnen de Belastingdienst werkt? Download dan de procesplaat 'MDR/DAC6: van melding tot toezicht'.

 • Waar vind ik meer informatie?

  Antwoorden op veelgestelde vragen over de MDR-regelgeving worden verzameld in de Kennisdatabank Mandatory Disclosure Rules/DAC6.

  Hebt u na het raadplegen van de beschikbare informatie een inhoudelijke vraag over de MDR-regelgeving? Bijvoorbeeld over de wezenskenmerken? Of hebt u een vraag over het formulier in het gegevensportaal 'Melding Cross Border Arrangements'? Dan kunt u per e-mail uw vraag stellen aan het MDR-team via: MDR-team@belastingdienst.nl

  Bent u softwareontwikkelaar of gaat u zelf de software ontwikkelen voor uw eigen organisatie om mogelijk belastingontwijkende constructies te melden? Dan kunt u zich voor de benodigde specificaties, IT-gerelateerde vragen (bijvoorbeeld over de vereiste technische specificaties van de verschillende velden) en ondersteuning aanmelden bij de website Ondersteuning Digitaal Berichtenverkeer (ODB) van de Belastingdienst. Of neem contact op met de servicedesk via: servicedesk.odb@belastingdienst.nl

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.