Compensatieregelingen eHerkenning

Er zijn meerdere compensatieregelingen voor de kosten van eHerkenning. Om in aanmerking te komen voor een compensatieregeling moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Op deze pagina leest u wat die voorwaarden zijn.

Datum laatste update: 4 maart 2024

Er is compensatie voor:

 • het speciale Belastingdienst EH3-inlogmiddel voor bedrijven en organisaties die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KVK)
 • bedrijven en organisaties zonder KVK-nummer die nog geen eHerkenning konden aanvragen
  Bedrijven en organisaties zonder inschrijving in het Handelsregister van KVK of het PROBAS-register moesten kosten maken omdat zij op verzoek van de Belastingdienst alleen aangifte konden doen met administratiesoftware of via een fiscaal dienstverlener. Voor hen is sinds 29 januari 2024 ook eHerkenning beschikbaar.
 • organisaties die staan ingeschreven in het PROBAS-register
  Dit zijn geprivilegieerden die zijn ingeschreven in de zogenoemde Protocollaire Basisadministratie van het ministerie van Buitenlandse Zaken, zoals ambassades en consulaten.

Let op!

We onderzoeken de mogelijkheid voor een compensatieregeling voor eHerkenning zonder KVK-nummer. Zodra we hierover meer weten, leest u dat op deze pagina.

Compensatieregeling Belastingdienst EH3-inlogmiddel

De compensatie voor het speciale Belastingdienst EH3-inlogmiddel kunt u online aanvragen op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl). Deze compensatie is alleen beschikbaar als u een KVK-nummer hebt.

U vraagt de compensatie voor elk kalenderjaar apart aan:

 • De compensatie over 2023 kunt u aanvragen van 1 oktober 2023 tot en met 30 september 2024.

U kunt ook compensatie aanvragen als u uw bestaande eHerkenning door uw leverancier hebt laten omzetten naar het Belastingdienst EH3-inlogmiddel.

Deze compensatieregeling geldt niet voor:

 • Eenmanszaken en zzp'ers: zij kunnen op Mijn Belastingdienst Zakelijk inloggen met DigiD.
 • Ondernemers die een fiscaal dienstverlener machtigen om namens hen aangifte te doen.

Compensatieregeling zonder inschrijving bij KVK of in het PROBAS-register

Heeft uw bedrijf of organisatie geen KVK-nummer en kon u daarom nog geen eHerkenning aanvragen? Dan kon u op verzoek van de Belastingdienst alleen aangifte doen met administratiesoftware of via een fiscaal dienstverlener. U kunt compensatie krijgen voor de kosten die u moest maken om de software aan te schaffen of om een fiscaal dienstverlener in te huren.

Deze compensatie geldt voor bedrijven en organisaties die:

 • aangifte loonheffingen of aangifte vennootschapsbelasting deden via het oude portaal voor ondernemers, en
 • zich niet kunnen inschrijven in het Handelsregister van KVK of het PROBAS-register, en
 • daarom nog geen eHerkenning konden aanvragen voor Mijn Belastingdienst Zakelijk

U kunt deze compensatie aanvragen met het volgende formulier:

U vraagt de compensatie voor elk aangiftejaar apart aan:

 • De compensatie voor de aangifte vennootschapsbelasting over 2022 die u in kalenderjaar 2023 deed, kunt u aanvragen van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024.
 • De compensatie voor de aangifte loonheffingen over 2023 die u in kalenderjaar 2023 deed, kunt u aanvragen van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024.

Let op!

Deze vergoeding moet u aanvragen binnen 12 maanden na afloop van het kalenderjaar of boekjaar waarin u aangifte hebt gedaan.

Het is nog niet bekend of deze compensatieregeling wordt verlengd voor aangiften die u in 2024 moet doen. Zodra we hierover meer weten, leest u dat op deze pagina.

eHerkenning zonder KVK-nummer is sinds 29 januari 2024 beschikbaar

Sinds 29 januari 2024 kunt u ook eHerkenning aanschaffen als u geen KVK-nummer hebt. Hiermee kunt u alleen bij de Belastingdienst inloggen. Met eHerkenning zonder KVK-nummer kunt u uw aangifte loonheffingen of vennootschapsbelasting via Mijn Belastingdienst Zakelijk regelen.

Meer informatie over inloggen met eHerkenning, welk type u nodig hebt en hoe u eHerkenning aanvraagt, vindt u op Zo werkt eHerkenning.

Compensatieregeling eHerkenning PROBAS-inlogmiddel

Deze compensatie is bedoeld voor organisaties zonder KVK-nummer die wel zijn ingeschreven in het PROBAS-register en die aangifte doen via Mijn Belastingdienst Zakelijk. Deze organisaties maken kosten omdat zij het eHerkenning PROBAS-inlogmiddel hebben aangeschaft.

U kunt de vergoeding aanvragen met het volgende formulier:

U vraagt de compensatie voor elk kalenderjaar apart aan:

 • De compensatie over 2023 kunt u aanvragen van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024.

Vergoeding eHerkenning PROBAS-inlogmiddel

De vergoeding voor de noodzakelijke aanschaf van een eHerkenning PROBAS-inlogmiddel is € 36,30 (inclusief btw) per kalenderjaar.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.