Compensatieregelingen eHerkenning

Let op!

Wilt u meer weten over eHerkenning? Lees dan eerst de pagina Zo werkt eHerkenning.

Compensatieregeling Belastingdienst eH3-inlogmiddel

Voor organisaties die eHerkenning alléén nodig hebben om in te loggen op Mijn Belastingdienst Zakelijk is er een speciaal inlogmiddel ontwikkeld: het Belastingdienst EH3-inlogmiddel. Dit speciale inlogmiddel kost u maximaal € 25 per jaar als u het middel voor 1 jaar aanschaft. Bij 2 jaar is dit € 22,50 per jaar en bij 3 jaar € 20 per jaar.

Voor het Belastingdienst EH3-inlogmiddel kunt u 1 keer per jaar € 24,20 vergoeding krijgen. U kunt de vergoeding online aanvragen via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl).

De compensatieregeling loopt van november 2020 tot en met september 2022. U kunt de compensatie 2 keer aanvragen: van november 2020 tot en met september 2021 (1e jaar) en van september 2021 tot en met september 2022 (2e jaar).

RVO betaalt de vergoeding van € 24,20 inclusief btw rechtstreeks uit aan de ondernemer die kosten heeft gemaakt voor de aanschaf van het Belastingdienst eH3-inlogmiddel. Het bedrag van de vergoeding is gebaseerd op de laagste prijs in de markt.

U kunt ook een vergoeding aanvragen als u uw bestaande eHerkenning via uw leverancier hebt laten omzetten naar het Belastingdienst EH3-inlogmiddel.

Eenmanszaken en zzp'ers kunnen geen gebruik maken van de compensatieregeling. Zij kunnen op Mijn Belastingdienst Zakelijk inloggen met DigiD. Ook krijgt u geen vergoeding als u een fiscaal dienstverlener machtigt om namens u aangifte te doen.

Compensatie voor organisaties die zich niet bij de KVK kunnen inschrijven

Deed u aangifte loonheffingen of aangifte vennootschapsbelasting via het oude portaal voor ondernemers? En kunt u zich niet inschrijven bij de Kamer van Koophandel (KVK) en kunt u daarom geen eHerkenning aanschaffen? Dan moet u aangifte doen via administratiesoftware of via een fiscaal dienstverlener. Ook dan hebt u recht op compensatie voor de kosten van die software of de inhuur van de fiscaal dienstverlener.

U kunt deze compensatie voor 2020 en 2021 aanvragen met het formulier Aanvraag vergoeding kosten voor aanschaf aangiftesoftware of inhuur intermediair. Over de compensatie voor 2022 is nog niets bekend. Zodra hierover meer bekend is, kunt u dat hier lezen.

Let op!

Volgens een uitspraak van de rechtbank Gelderland van 15 februari 2022 is er geen wettelijke basis voor eHerkenning. De inspecteur is het daar niet mee eens. Deze uitspraak heeft dus geen gevolgen voor andere belastingaanslagen waarvoor een belastingplichtige met of zonder eHerkenning aangifte heeft gedaan. Ook heeft de uitspraak geen gevolgen voor boetes die wij hebben opgelegd aan belastingplichtigen die niet of niet op tijd aangifte hebben gedaan. Meer informatie vindt u in de toelichting van de inspecteur.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.