Compensatieregelingen eHerkenning

Er zijn 3 compensatieregelingen eHerkenning voor ondernemers en organisaties. Om in aanmerking te komen voor een compensatieregeling moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Op deze pagina leest u wat die voorwaarden zijn.

Er is compensatie voor:

 • het speciale Belastingdienst EH3-inlogmiddel
 • ondernemers die geen eHerkenning kunnen aanvragen
  Zij moeten kosten maken omdat zij zich niet bij KVK of in het PROBAS-register kunnen inschrijven en alleen aangifte kunnen doen met administratiesoftware of via een fiscaal dienstverlener.
 • organisaties die staan ingeschreven in het PROBAS-register
  Dit zijn geprivilegieerden die zijn ingeschreven in de zogenoemde Protocollaire Basisadministratie van het ministerie van Buitenlandse Zaken, zoals ambassades en consulaten.

Compensatieregeling Belastingdienst EH3-inlogmiddel

De compensatie voor het speciale Belastingdienst EH3-inlogmiddel kunt u online aanvragen op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl).

U vraagt de compensatie voor elk kalenderjaar apart aan:

 • De compensatie over 2022 kunt u aanvragen van 1 oktober 2022 tot en met 30 september 2023.
 • De compensatie over 2023 kunt u aanvragen van 1 oktober 2023 tot en met 30 september 2024.

U kunt ook compensatie aanvragen als u uw bestaande eHerkenning door uw leverancier hebt laten omzetten naar het Belastingdienst EH3-inlogmiddel.

Deze compensatieregeling geldt niet voor:

 • Eenmanszaken en zzp'ers: zij kunnen op Mijn Belastingdienst Zakelijk inloggen met DigiD.
 • Ondernemers die een fiscaal dienstverlener machtigen om namens hen aangifte te doen.

Organisaties zonder inschrijving bij KVK of in het PROBAS-register

Er is een compensatieregeling voor organisaties die alleen aangifte kunnen doen met administratiesoftware of via een fiscaal dienstverlener. Zij kunnen een vergoeding krijgen voor de kosten die zij hebben moeten maken om de software aan te schaffen of om een fiscaal dienstverlener in te huren.

Deze compensatie geldt voor organisaties die:

 • aangifte loonheffingen of aangifte vennootschapsbelasting deden via het oude portaal voor ondernemers, en
 • zich niet kunnen inschrijven in het Handelsregister van KVK of het PROBAS-register, en
 • daarom geen eHerkenning kunnen aanvragen voor Mijn Belastingdienst Zakelijk

U kunt deze compensatie vanaf het kalenderjaar 2021 aanvragen met het volgende formulier:

Let op!

Deze vergoeding moet u aanvragen binnen 12 maanden na afloop van het kalenderjaar of boekjaar waarin u aangifte hebt gedaan.

Compensatieregeling PROBAS-inlogmiddel

Deze compensatie is bedoeld voor organisaties die zijn ingeschreven in het PROBAS-register en die aangifte doen via Mijn Belastingdienst Zakelijk, maar die daarvoor geen eHerkenning kunnen aanvragen.

U kunt de vergoeding vanaf 1 januari 2023 aanvragen. Gebruik daarvoor het volgende formulier:

U vraagt de compensatie voor elk kalenderjaar apart aan:

 • De compensatie over 2022 kunt u aanvragen van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023.
 • De compensatie over 2023 kunt u aanvragen van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024.

Vergoeding eHerkenning PROBAS-inlogmiddel

De vergoeding voor de noodzakelijke aanschaf van een eHerkenning PROBAS-inlogmiddel is € 36,30 (inclusief btw) per kalenderjaar.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.