Innovatiebox

De innovatiebox stimuleert innovatief onderzoek door ondernemers. Alle winsten die u behaalt met innovatieve activiteiten, vallen in deze box. Het tarief van de vennootschapsbelasting voor deze winsten is 5% (t/m 2017), 7% (2018 t/m 2020) of 9% (2021).

Innovatiebox vanaf 2017

Op 1 januari 2017 is de nieuwe innovatiebox ingevoerd. Deze geldt voor immateriële activa die zijn voortgebracht na 30 juni 2016.
Lees welke regels gelden vanaf 2017

Innovatiebox tot en met 2016

De oude innovatiebox geldt voor immateriële activa die uiterlijk in het boekjaar waarin 30 juni 2016 valt, in de innovatiebox zaten.
Lees welke regels golden tot en met 2016

Overgangsregeling

Hebt u gekozen voor toepassing van de innovatiebox in het boekjaar waarin 30 juni 2016 valt? Dan blijft de oude regeling gelden voor de activa die op die datum in uw innovatiebox zaten. Tot uiterlijk 1 juli 2021.

Let op!

Vanaf 1 maart 2018 geldt voor voordelen die in de overgangsregeling vallen, niet langer het effectieve tarief van 5%, maar het tarief van 7% (t/m 2020) of 9% (vanaf 2021).

Wat geldt voor zowel de nieuwe als de oude innovatiebox?

De voordelen van de immateriële activa moeten groter zijn dan de voortbrengingskosten die u hebt afgetrokken. Dit is de zogenoemde boxdrempel.
Lees hoe u de boxdrempel berekent

Innovatieverliezen vallen niet onder het lagere effectieve tarief van de innovatiebox. Deze verliezen zijn aftrekbaar tegen het normale tarief. U kunt de verliezen verrekenen met belastbare winsten uit het voorgaande jaar en komende jaren.

U kunt kiezen of u gebruik wilt maken van de innovatiebox.
Lees waarop u moet letten als u kiest voor de innovatiebox

U kunt kiezen voor een vast percentage waarop u de innovatiebox wilt toepassen.
Lees hoe het kiezen voor een vast percentage werkt

Contactpersonen voor vragen over innovatiebox

Elke belastingdienstregio heeft een vaste contactpersoon die uw vragen over het gebruik van de innovatiebox kan beantwoorden. Bijvoorbeeld over het toerekenen van de winst aan de innovatiebox of over de ingebrachte bedrijfsmiddelen. Ook kunt u vooraf zekerheid krijgen over de toepassing van de innovatiebox. Met deze service ondersteunen wij u bij het gebruik van deze regeling.

U vindt de namen van de contactpersonen op de pagina
Innovatiebox, onze aanspreekpunten

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.