Voorwaarden aan immateriële activa

Wilt u immateriële activa in de innovatiebox plaatsen? Daarvoor moeten de immateriële activa aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Wij maken onderscheid tussen kleinere en grotere belastingplichtigen. Sommige voorwaarden zijn het zelfde voor beide groepen. Andere voorwaarden verschillen juist.

Ga na of u een kleinere of grotere belastingplichtige bent

Voorwaarde bij kleinere én grotere belastingplichtigen

U moet het immateriële activum zelf hebben voortgebracht. Dat is zo als u zelf het speur- en ontwikkelingswerk hebt gedaan voor het immateriële activum, en u dat voor uw eigen rekening en risico deed.

Bent u eigenaar van een immaterieel activum? Maar hebt u het activum niet zelf voortgebracht? Dan kunt u niet gebruikmaken van de innovatiebox.

Hebt u (een deel van) het ontwikkelingswerk uitbesteed? Dan is het afhankelijk van waar het risico ligt en of er voldoende belangrijke functies aanwezig zijn bij de eigenaar van het immaterieel activum.

Hebt u een immaterieel activum gekocht? En hebt u dat daarna doorontwikkeld zodat een nieuw immaterieel activum ontstond? Dan mag u alleen de voordelen van dat nieuwe activum in de innovatiebox plaatsen.

Voorwaarde bij kleinere belastingplichtigen

U hebt een speur- en ontwikkelingsverklaring (S&O-verklaring) gekregen voor het werk dat nodig was om de immateriële activa te ontwikkelen.

Voorwaarden bij grotere belastingplichtigen

U hebt een speur- en ontwikkelingsverklaring (S&O-verklaring) gekregen voor het werk dat nodig was om de immateriële activa te ontwikkelen.

En u hebt voor de immateriële activa óók 1 van de volgende zaken:

  • een octrooi (of u hebt een octrooi aangevraagd)
  • een kwekersrecht (of u hebt een kwekersrecht aangevraagd)
  • ontwikkeling van nieuwe biologische gewasbeschermingsmiddelen
  • programmatuur
  • een vergunning om geneesmiddelen op de markt te brengen
  • een geregistreerd gebruiksmodel ter bescherming van innovatie
  • een aanvullend beschermingscertificaat verleend door het Octrooicentrum Nederland

Octrooi of kwekersrecht aangevraagd?

Als later komt vast te staan dat uw aanvraag wordt afgewezen, betaalt u alsnog het normale tarief van de vennootschapsbelasting.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.