Kleinere en grotere belastingplichtigen

Wij maken onderscheid tussen kleinere en grotere belastingplichtigen. Dit onderscheid heeft gevolgen voor de voorwaarden waaraan uw immateriële activa moeten voldoen om in aanmerking te komen voor de innovatiebox vanaf 2017.

Wanneer bent u een kleinere belastingplichtige?

U bent een kleinere belastingplichtige als u voldoet aan de volgende 2 voorwaarden:

  • Het brutovoordeel uit al uw immateriële activa is in het boekjaar waarin u gebruik wilt maken van de innovatiebox plus de 4 voorafgaande boekjaren minder dan € 37,5 miljoen.
    U berekent uw brutovoordeel door de voordelen uit al uw immateriële activa op te tellen bij de kosten die u hiervoor maakte.
    Voor uw brutovoordeel maakt het niet uit of de immateriële activa voldoen aan de voorwaarden voor de innovatiebox. En ook niet of u ervoor hebt gekozen om ze in de innovatiebox te plaatsen.
  • Uw netto-omzet is in het boekjaar waarin u gebruik wilt maken van de innovatiebox plus de 4 voorafgaande boekjaren ten hoogste € 250 miljoen. 
    Maakt u deel uit van een groep? Ga dan niet uit van uw eigen netto-omzet, maar van de netto-omzet van de groep.

Voorbeeld

U hebt een immaterieel activum ontwikkeld. Dat levert u 7 jaar achter elkaar voordeel op.

In de tabel hieronder staan uw netto-omzet en het brutovoordeel uit uw immateriële activum in deze jaren.

Overzicht netto-omzet en brutovoordeel uit immaterieel activum gedurende 7 jaar

Jaar

Netto-omzet

Brutovoordeel

1

€ 40 miljoen

€ 5 miljoen

2

€ 50 miljoen

€ 20 miljoen

3

€ 45 miljoen

€ 6 miljoen

4

€ 60 miljoen

€ 4 miljoen

5

€ 50 miljoen

€ 4 miljoen

6

€ 60 miljoen

€ 3 miljoen

7

€ 30 miljoen

€ 5 miljoen

U kiest in jaar 1 in uw aangifte vennootschapsbelasting voor toepassing van de innovatiebox.

Tot en met jaar 4 bent u een kleinere belastingplichtige. Want uw netto-omzet blijft met € 195 miljoen onder het maximum van € 250 miljoen, en uw brutovoordeel uit het immateriële activum blijft met € 35 miljoen onder het maximum van € 37,5 miljoen.

In jaar 5 bent u geen kleinere belastingplichtige meer. Uw brutovoordeel uit het immateriële activum van jaar 1 tot en met jaar 5 is € 39 miljoen, dus hoger dan het maximum van € 35 miljoen.

Ook in jaar 6 voldoet u níet aan de voorwaarden voor een kleinere belastingplichtige. De netto-omzet van jaar 2 tot en met jaar 6 is € 265 miljoen, dus hoger dan het maximum van € 250 miljoen.

In jaar 7 bent u weer wel een kleinere belastingplichtige. In de jaren 3 tot en met 7 blijft uw netto-omzet met € 245 miljoen onder het maximum. En uw brutovoordeel uit het immateriële activum met € 22 miljoen ook.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.