Kiezen voor innovatiebox

Bij ieder immaterieel activum dat voldoet aan alle voorwaarden, kunt u ervoor kiezen om het in de innovatiebox te plaatsen. U hebt maar 1 innovatiebox. Daarin komen alle immateriële activa te staan waarvoor u gebruik wilt maken van het lagere belastingtarief. U kunt dus níet verschillende immateriële activa in verschillende innovatieboxen plaatsen.

U kunt niet kiezen voor toepassing van de innovatiebox als het immateriële activum nog in ontwikkeling is.

In de jaren waarin u niet hebt gekozen voor toepassing van de innovatiebox, geldt voor de voordelen uit innovatieve activiteiten het normale belastingtarief.

U geeft uw keuze voor de innovatiebox door in uw aangifte vennootschapsbelasting over het 1e jaar waarin u de innovatiebox wilt toepassen. U kunt deze keuze maken zolang de aanslag over dat jaar nog niet onherroepelijk vaststaat.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.