Rekenvoorbeeld Innovatiebox

Hieronder een voorbeeld voor het uitrekenen van de vennootschapsbelasting.

Rekenvoorbeeld Vennootschapsbelasting en innovatiebox (Boekjaar is kalenderjaar)

Het boekjaar 2022 van uw onderneming loopt gelijk met het kalenderjaar 2022.
De kwalificerende voordelen bedragen € 2.000.000.

Bedrag waarover u de vennootschapsbelasting berekent =
(9 / 25,8) x 2.000.000 = € 697.674

Tot en met € 395.000 is het vennootschapsbelastingtarief: 15%.
Vanaf € 395.000 is het vennootschapsbelastingtarief: 25,8%.

In dit voorbeeld:
De vennootschapsbelasting die u moet betalen = € 137.340

Gebroken boekjaar

Is uw boekjaar niet gelijk aan het kalenderjaar? Hou dan rekening met de verschillende percentages voor de innovatiebox en de belastingtarieven.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.