Drempel innovatiebox

De voordelen die u met immateriële activa hebt behaald, komen pas in de innovatiebox als ze uitkomen boven de drempel van de totale voortbrengingskosten van die activa.

U berekent de drempel als volgt:

Saldo in te lopen voortbrengingskosten + Voortbrengingskosten in het boekjaar

De drempel wordt verhoogd met de nog niet ingelopen innovatieverliezen.

In te lopen voortbrengingskosten

Als de voordelen in een boekjaar lager zijn dan de in te lopen voortbrengingskosten, wordt het resterende bedrag (het saldo in te lopen voortbrengingskosten aan het einde van het boekjaar) meegenomen naar het volgende boekjaar. Alleen het deel van de voordelen dat uitkomt boven de in te lopen voortbrengingskosten in het boekjaar (de drempel), valt onder de effectieve heffing van 9%.

Wij stellen de in te lopen voortbrengingskosten tegelijk met de aanslag definitief vast met een beschikking.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.