Belastbaar bedrag en boekjaar

De vennootschapsbelasting wordt berekend over het belastbare bedrag in een boekjaar. Het belastbare bedrag is de winst min de verrekenbare verliezen.

Bij het vaststellen van de winst en het belastbare bedrag zijn veel regelingen van toepassing die ook gelden voor ondernemers in de inkomstenbelasting. Voorbeelden hiervan zijn:

Ook bij de afschrijving op bedrijfsmiddelen gelden in grote lijnen dezelfde regels als in de inkomstenbelasting.

Sommige fiscale regelingen zijn specifiek voor de ondernemer in de inkomstenbelasting, zoals de zelfstandigenaftrek en de meewerkaftrek. Deze regelingen gelden niet binnen de vennootschapsbelasting.

Daarnaast zijn er specifieke regelingen voor de vennootschapsbelasting, zoals de deelnemingsvrijstelling en de fiscale eenheid.

Boekjaar

De vennootschapsbelasting is een belasting over de winst in een boekjaar. Vaak is dat boekjaar gelijk aan het kalenderjaar. Maar een gebroken boekjaar (bijvoorbeeld van mei tot en met april) is ook toegestaan. Het boekjaar voor de aangifte vennootschapsbelasting moet gelijk zijn aan het boekjaar in de statuten van de vennootschap.

Een boekjaar is in het algemeen een periode van 12 maanden. Het 1e boekjaar van een net opgerichte vennootschap kan langer of korter zijn. Ook het laatste boekjaar (bij liquidatie van de vennootschap) kan een afwijkende periode beslaan. En als een vennootschap besluit het statutaire boekjaar te wijzigen, kan het 'tussenjaar' ook langer of korter zijn.

Het is niet toegestaan om een boekjaar te wijzigen met alleen als doel om incidenteel fiscaal voordeel te behalen.

Winstberekening

De fiscale winst berekent u door fiscale regels toe te passen op uw commerciële winst-en-verliesrekening en balans. Bijvoorbeeld bij de waardering van balansposten en de toerekening van kosten aan een boekjaar. De fiscale waardering kan afwijken van de waardering in uw commerciële jaarstukken.

Bij waardering en winstbepaling bepaalt u de jaarwinst volgens goed koopmansgebruik.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.