Goed koopmansgebruik

Goed koopmansgebruik betekent zoiets als de boekhouding op een algemeen geaccepteerde manier voeren. Daarbij hoort onder andere dat de boekhouding waarheidsgetrouw is, en past bij het type onderneming.

Goed koopmansgebruik is een fiscaal begrip dat lastig is te omschrijven. Vaak wordt pas duidelijk of iets naar goed koopmansgebruik gedaan is, nadat een rechter uitspraak heeft gedaan. En soms verandert de uitleg van het begrip omdat het zich aanpast aan wat gebruikelijk is in nieuwe tijden.

Keuzevrijheid

Goed koopmansgebruik geeft u vrijheid bij het kiezen van een manier van het bepalen van de winst. Daarbij is elke manier toegestaan, zolang die bedrijfseconomisch aanvaardbaar is en niet in strijd is met de wet.

Van lange duur (bestendige gedragslijn)

Als u eenmaal een methode hebt gekozen, moet u deze methode de volgende jaren ook gebruiken (de bestendige gedragslijn). U mag alleen van methode wisselen als goed koopmansgebruik dit rechtvaardigt en dus niet als het u alleen gaat om een eenmalig belastingvoordeel.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.