Waardering van voorraad in uw onderneming

De voorraad van uw onderneming bestaat uit bijvoorbeeld grondstoffen, halffabricaten en eindproducten. De waarde van uw bedrijfsvoorraad verwerkt u in uw balans.

Het inkopen van goederen voor uw onderneming heeft geen gevolgen voor de inkomstenbelasting. Maar door het inkopen krijgt u een goederenvoorraad. Voor het waarderen van deze voorraad zijn regels.

Afwaarderen van moeilijk te verhandelen producten

Aan het eind van elk boekjaar bepaalt u de waarde van de voorraden die op dat moment in uw bedrijf aanwezig zijn. Normaal gesproken waardeert u de voorraad tegen kostprijs. Alleen voor incourante goederen mag u een lagere waarde nemen dan de kostprijs. Dit zijn producten die moeilijk te verhandelen zijn, zoals kleren en schoenen die uit de mode zijn. Het verschil tussen de kostprijs en de lagere waarde mag u in dat geval aangeven als kosten, die u aftrekt van de opbrengsten.

Handelt u in textiel, kleding, meubelen of stoffering? Dan moet u vaste percentages toepassen als u gaat afwaarderen. In de Staatscourant 2023, nummer 4100 vindt u welke afwaarderingspercentages u maximaal kunt gebruiken.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.