Bitcoins en andere cryptovaluta

Hebt u bitcoins of andere cryptovaluta die u als ondernemingsvermogen beschouwt? In het algemeen zet u ze dan op de balans als vlottende activa. In uitzonderingsgevallen kan er sprake zijn van voorraad. In beide situaties waardeert u de cryptovaluta op kostprijs of lagere bedrijfswaarde.

Als u een cryptovaluta omwisselt in euro’s, kan die transactie een winst of verlies opleveren.

Betalen uw klanten u in cryptovaluta? Dan moet u deze omzet omrekenen naar euro’s, volgens de meest gebruikte koers.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.