Privéstortingen en privéonttrekkingen

Als ondernemer kunt u geld of goederen in uw onderneming inbrengen. U kunt ook geld of goederen uit uw onderneming halen voor privégebruik.

Privéstortingen

Als u een storting vanuit privé doet, stijgt het vermogen van uw onderneming. Maar privéstortingen vormen geen ondernemingswinst, omdat het geen zakelijke inkomsten zijn. Bij de fiscale winstberekening mag u ze dus buiten beschouwing laten.

Voorbeelden van privéstortingen:

  • geld dat u stort vanaf een privérekening
  • goederen die u vanuit uw privévermogen in uw onderneming inbrengt (auto, computer enz.)

Privéonttrekkingen

Privéonttrekkingen zijn uitgaven die u uit het ondernemingsvermogen hebt betaald voor uzelf, of goederen die u uit uw onderneming haalt voor privégebruik. Privéonttrekkingen verlagen dus het vermogen van uw onderneming. Maar omdat het geen zakelijke kosten zijn, zijn privéonttrekkingen niet aftrekbaar van uw ondernemingswinst.

Naast de privéonttrekking in contanten of in goederen, zijn ook het privégebruik van een auto van uw onderneming en het privégebruik van de zakelijke woning voorbeelden van privéonttrekkingen.

Wat is de waarde van de storting/onttrekking?

In de meeste gevallen gaat u bij een storting of onttrekking uit van de waarde in het economisch verkeer. Dat is de waarde die in normale koop- en verkoopsituaties zou gelden. Bij bedrijfsmiddelen zoals computers en auto’s is deze waarde vaak redelijk makkelijk te bepalen. Bij onroerende zaken kan de WOZ-waarde een goede indicatie zijn.

Sommige privéonttrekkingen die u doet uit de voorraad van uw onderneming, mag u waarderen tegen inkoopprijs.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.