Privégebruik woning

Woont u in een pand dat uw hoofdverblijf is en behoort dat pand helemaal tot uw ondernemingsvermogen? Tel dan het woningforfait bij uw winst. Het kan ook gaan om een pand dat uw onderneming huurt en waarvan u een deel als woning gebruikt. In dat geval moet u een bedrag bij de winst tellen als privé-onttrekking (het 'woongenot'). Dat bedrag is een percentage van de WOZ-waarde.

Beschikt u maar een deel van het jaar over de woning? Bereken dan een evenredig deel van het woningforfait over die periode. Een evenredig deel betekent dat u alleen woningforfait bijtelt over de periode dat u in de woning woont. Woont u bijvoorbeeld 6 maanden in een woning? Neem dan 6/12 van het bedrag van het woningforfait.

WOZ-waarde

Het woningforfait is een percentage van de WOZ-waarde van uw woning (woningwaarde). WOZ staat voor Wet waardering onroerende zaken. De WOZ-waarde staat op de WOZ-beschikking die u van uw gemeente hebt gekregen. Staan eventuele bijgebouwen, zoals een garage, apart op de WOZ-beschikking of hebt u hiervoor een aparte WOZ-beschikking gekregen? Tel dan de WOZ-waarden bij elkaar. Dit doet u alleen als deze bijgebouwen bij de woning horen.

Nog geen WOZ-beschikking gekregen

Hebt u een nieuwbouwwoning gekocht waarvoor de gemeente nog geen WOZ-beschikking heeft afgegeven? Dan moet u zelf de waarde van de woning (laten) schatten. Deze waarde stelt u vast door te kijken naar de waarde van soortgelijke woningen. Als u later wel een WOZ-beschikking krijgt voor de woning en hieruit blijkt dat u de waarde te hoog of te laag hebt geschat, bel dan de BelastingTelefoon.

Hebt u een bestaande woning gekocht en nog geen WOZ-beschikking gekregen? Vraag er om bij uw gemeente.

Bezwaar tegen WOZ-beschikking gemaakt

Hebt u bij de gemeente een bezwaarschrift ingediend omdat u het niet eens bent met de vastgestelde WOZ-waarde? En is uw bezwaar toegewezen? Ga dan uit van de nieuwe WOZ-waarde.

Heeft de gemeente nog geen uitspraak gedaan? Ga dan uit van de WOZ-waarde die op de beschikking staat. Als de gemeente uw bezwaar alsnog toewijst en de WOZ-waarde lager vaststelt, bel dan de BelastingTelefoon.

Geen WOZ-beschikking gekregen

In bepaalde gevallen krijgt u geen WOZ-beschikking. Bijvoorbeeld als u een woning in het buitenland hebt of een woonboot. U neemt dan de waarde van de woning in het economisch verkeer. Woont u in een woonboot en hebt u van de gemeente een beschikking voor de roerendezaakbelasting gekregen? Gebruik dan de waarde die op deze beschikking staat.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.