Verlies uit onderneming

De winst of het verlies uit uw onderneming is onderdeel van uw inkomen uit werk en woning (box 1). Als uw inkomen uit box 1 negatief is, heet dat een verlies uit werk en woning.

Hoogte van het verlies

Een ondernemingsverlies in een jaar verrekent u eerst met eventuele positieve inkomsten uit box 1 uit hetzelfde jaar, zoals loon. Hebt u bijvoorbeeld een ondernemingsverlies van € 15.000 en looninkomsten van € 10.000, dan is uw totale verlies uit werk en woning € 5.000.

Verlies verrekenen

Een verlies uit box 1 wordt verrekend met positieve box 1-inkomsten uit de 3 voorafgaande jaren en met positieve box 1-inkomsten uit de 9 volgende jaren. De verliesverrekening kent een verplichte volgorde: eerst de 3 voorafgaande jaren en dan de 9 volgende jaren. Verliezen die u niet in die periodes kunt verrekenen, verdampen. Die verliezen kunnen niet worden verrekend.

Verliezen uit box 1 kunt u niet verrekenen met positieve resultaten uit aanmerkelijk belang (box 2) en sparen en beleggen (box 3).

Beschikking

Wij stellen een verlies uit werk en woning vast met een beschikking. Ook de verrekening van verliezen stellen wij vast met een beschikking. Tegen beide beschikkingen kunt u bezwaar maken.

Voorlopige verliesverrekening

Lijdt u in een jaar verlies? En wilt u dit verlies verrekenen met winsten uit voorgaande jaren? Dan hoeft u niet op de belastingteruggaaf te wachten tot uw aangifte over het verliesjaar is afgehandeld. Als u de aangifte indient, kunt u een schriftelijk verzoek doen om voorlopige verliesverrekening. Wij stellen dan de voorlopige verliesverrekening vast met een beschikking. Enkele voorwaarden die hierbij gelden:

  • U doet aangifte over het verliesjaar
  • De verliesverrekening gebeurt in een verplichte volgorde: eerst wordt verrekend met positief inkomen in box 1 van het derde voorgaande jaar, daarna van het tweede voorgaande jaar en daarna van het voorgaande jaar.
  • De aanslag over het jaar waarmee het verlies wordt verrekend, moet definitief vaststaan
  • Van het verlies dat u aangeeft, wordt maximaal 80% verrekend

Bij het vaststellen van de aanslag over het verliesjaar, houden wij rekening met de eerdere voorlopige verliesverrekening.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.