Winst uit onderneming

De winst uit uw onderneming is onderdeel van uw inkomen uit werk en woning (box 1). Als uw ondernemingswinst negatief is, heet dat verlies uit onderneming.

Berekening van winst

Winst uit onderneming berekent u door bepaalde fiscale regels toe te passen op uw commerciële winst-en-verliesrekening en balans. Bijvoorbeeld bij de waardering van balansposten en de toerekening van kosten aan een boekjaar. De fiscale waardering kan afwijken van de waardering in uw commerciële jaarstukken.

Bij waardering en winstbepaling bepaalt u de jaarwinst volgens goed koopmansgebruik.

Als u de winst uit uw onderneming berekent, houdt u rekening met onder meer de volgende zaken:

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.