Ondernemersaftrek

De ondernemersaftrek is een aftrekpost op uw winst en bestaat uit:

U kunt ondernemersaftrek krijgen als u ondernemer bent en winst uit onderneming hebt. Voor de meeste onderdelen van de ondernemersaftrek moet u voldoen aan het urencriterium. Bent u medegerechtigde, dan krijgt u deze aftrek niet.

Bent u buitenlands belastingplichtige? Trek de ondernemersaftrek dan eerst af van uw Nederlandse winst. Kunt u de aftrek niet helemaal verrekenen met de Nederlandse winst? Dan kunt u het restant van de ondernemersaftrek aftrekken van uw buitenlandse winst.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.