Ondernemersaftrek

De ondernemersaftrek is een aftrekpost op uw winst en bestaat uit:

U kunt ondernemersaftrek krijgen als u ondernemer bent en winst uit onderneming hebt. Voor de meeste onderdelen van de ondernemersaftrek moet u voldoen aan het urencriterium. Bent u medegerechtigde, dan krijgt u deze aftrek niet.

Het belastingvoordeel van de ondernemersaftrek is beperkt. In 2024 wordt het voordeel berekend met een tarief van 36,97%. In 2023 was het tarief 36,93%, in 2022 was het tarief 40%.

Buitenlands belastingplichtige?

U bent een buitenlands belastingplichtige als u:

  • een natuurlijk persoon bent
  • niet in Nederland woont
  • maar wel Nederlands inkomen hebt

Trek de ondernemersaftrek dan eerst af van uw Nederlandse winst.

Lees meer over wat u als buitenlands belastingplichtige kunt en moet doen, bij Aangifte inkomstenbelasting (internationaal)

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.