Afbouw tarief aftrekposten als u een hoog inkomen hebt

Is uw inkomen in 2024 meer dan € 75.518? Dan geldt een lager tarief voor uw aftrekposten. Dat betekent dat u minder aftrek krijgt.

Het percentage van de tariefsaanpassing is in 2024 12,53%. Door de aanpassing krijgt u in 2024 over al uw aftrekposten in de hoogste belastingschijf maximaal 36,97% belasting terug. Terwijl u zonder de tariefsaanpassing maximaal 49,50% belasting zou terugkrijgen. In 2023 was de aftrek beperkt tot 36,93%.

Het gaat om de volgende aftrekposten:

 • Persoonsgebonden aftrek
  • uitgaven voor onderhoudsverplichtingen (waaronder betaalde partneralimentatie)
  • weekenduitgaven voor gehandicapten
  • scholingsuitgaven
  • aftrekbare giften
  • uitgaven voor specifieke zorgkosten
  • restant persoonsgebonden aftrek voorgaande jaren
 • Aftrek kosten eigen woning
  • aftrekbare kosten van de restschuld na verkoop van de eigen woning
  • hypotheekrenteaftrek
 • Ondernemersfaciliteiten
  • zelfstandigenaftrek
  • aftrek speur- en ontwikkelingswerk
  • meewerkaftrek
  • startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid
  • stakingsaftrek
  • mkb-winstvrijstelling
 • Overig
  • vrijstelling voor ter beschikking stelling van bezittingen

Tot 2023 jaarlijks minder aftrek

Tot 2023 is het tarief van de aftrekposten in jaarlijkse stappen verminderd. In 2024 is het tarief van de aftrekposten gelijk aan het tarief in de 1e belastingschijf (36,97%).

Uw belastingaftrek wordt vanzelf berekend

Bij het invullen van uw belastingaangifte wordt automatisch berekend wat uw aftrek is, en wat de verlaging ervan is. Dat hoeft u niet zelf te doen.

Ook op uw aanslag ziet u bij 'tariefsaanpassing' hoeveel uw aftrek is verlaagd.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.