Afbouw tarief aftrekposten als u een hoog inkomen hebt

Is uw inkomen in 2021 meer dan € 68.507? Dan geldt een lager tarief voor uw aftrekposten. Voor de aftrekposten van de eigen woning gold al een lager tarief. 

Dit betekent dat u in 2021 over al uw aftrekposten in de hoogste belastingschijf maximaal 43% belasting terugkrijgt. Terwijl u zonder de tariefsaanpassing maximaal 49,50% belasting zou terugkrijgen. In 2020 was het percentage 46%.

Het gaat om de volgende aftrekposten:

 • Persoonsgebonden aftrek
  • uitgaven voor onderhoudsverplichtingen (waaronder betaalde partneralimentatie)
  • weekenduitgaven voor gehandicapten
  • scholingsuitgaven
  • aftrekbare giften
  • uitgaven voor specifieke zorgkosten
  • restant persoonsgebonden aftrek voorgaande jaren
 • Aftrek kosten eigen woning
 • Ondernemersfaciliteiten
  • zelfstandigenaftrek
  • aftrek speur- en ontwikkelingswerk
  • meewerkaftrek
  • startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid
  • stakingsaftrek
  • MKB-winstvrijstelling
 • Overig
  • vrijstelling voor ter beschikking stelling van bezittingen

U krijgt jaarlijks minder aftrek

Tot 2023 wordt jaarlijks het tarief van de aftrekposten verder verminderd. Vanaf 2023 is het tarief 37,05% (het werkelijke percentage kan dan iets afwijken).

Uw belastingaftrek wordt vanzelf berekend

Bij het invullen van uw belastingaangifte wordt automatisch berekend wat uw aftrek is, en wat de verlaging ervan is. Dat hoeft u niet zelf te doen.

Ook op uw aanslag ziet u bij 'tariefsaanpassing' hoeveel uw aftrek is verlaagd.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.