Afbouw tarief aftrekposten als u een hoog inkomen hebt

Is uw inkomen in 2020 meer dan € 68.507? Dan geldt een lager tarief voor uw aftrekposten. Voor de aftrekposten van de eigen woning gold al een lager tarief.

Dit betekent dat u in 2020 over al uw aftrekposten in de hoogste belastingschijf maximaal 46% belasting terugkrijgt. Terwijl u zonder de tariefsaanpassing maximaal 49,50% belasting zou terugkrijgen.

Het gaat om de volgende aftrekposten:

 • Persoonsgebonden aftrek
  • uitgaven voor onderhoudsverplichtingen (waaronder betaalde partneralimentatie)
  • weekenduitgaven voor gehandicapten
  • scholingsuitgaven
  • aftrekbare giften
  • uitgaven voor specifieke zorgkosten
  • restant persoonsgebonden aftrek voorgaande jaren
 • Aftrek kosten eigen woning
  • aftrekbare kosten van de restschuld na verkoop van de eigen woning
 • Ondernemersfaciliteiten
  • zelfstandigenaftrek
  • aftrek speur- en ontwikkelingswerk
  • meewerkaftrek
  • startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid
  • stakingsaftrek
  • MKB-winstvrijstelling
 • Overig
  • vrijstelling voor ter beschikking stelling van bezittingen

U krijgt jaarlijks minder aftrek

Tot 2023 wordt jaarlijks het tarief van de aftrekposten verder verminderd. Vanaf 2023 is het tarief 37,10%.

Uw belastingaftrek wordt vanzelf berekend

Bij het invullen van uw belastingaangifte wordt automatisch berekend wat uw aftrek is, en wat de verlaging ervan is. Dat hoeft u niet zelf te doen.

Ook op uw aanslag ziet u bij 'tariefsaanpassing' hoeveel uw aftrek is verlaagd.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.