Stakingsaftrek

Hebt u uw hele onderneming gestaakt, bijvoorbeeld doordat u de onderneming hebt verkocht? Dan moet u belasting betalen over de stakingswinst. De stakingswinst wordt verminderd met de stakingsaftrek. De aftrek is gelijk aan de stakingswinst, maar is maximaal € 3.630.

U krijgt geen stakingsaftrek over de winst die u behaalt als medegerechtigde.

Maakte u eerder gebruik van de stakingsaftrek? Dan wordt de stakingsaftrek beperkt door de stakingsaftrek die u eerder hebt gehad.

Het berekenen van de stakingswinst is erg ingewikkeld. Daarom is het verstandig u te laten adviseren.

Bijzondere situaties

In bepaalde gevallen hoeft u niet of niet geheel fiscaal af te rekenen over de stakingswinst. U kunt onder voorwaarden gebruikmaken van de zogeheten doorschuiffaciliteit bij de volgende situaties:

  • bij een echtscheiding of als uw partner overlijdt
  • als u de onderneming overdraagt aan een medeondernemer of werknemer
  • als u de onderneming overdraagt aan een bv
  • als u komt te overlijden

Zie ook

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.