Stakingswinst berekenen

Als u (een deel van) uw onderneming staakt, moet u de stakingswinst berekenen. Stakingswinst is het verschil tussen de boekwaarde van uw onderneming en de werkelijke waarde op het moment van overdracht of beëindiging van uw onderneming. De stakingswinst maakt deel uit van uw inkomen in het jaar van staking. Over de stakingswinst moet u inkomstenbelasting betalen.

Het berekenen van de stakingswinst is erg ingewikkeld. Daarom is het verstandig u te laten adviseren.

Stakingswinst en aftrekposten

Er gelden voor de stakingswinst enkele bijzondere aftrekposten. De aftrekposten gelden alleen bij stakingswinst die u hebt als ondernemer, en niet als medegerechtigde. Het gaat om:

Bijzondere situaties

In bepaalde gevallen hoeft er niet of niet geheel fiscaal afgerekend te worden. Dit is het geval als u gebruikmaakt van een doorschuiffaciliteit bij de volgende situaties:

Hiervoor gelden bepaalde voorwaarden. Laat u dus goed adviseren.

Hebt u uw onderneming overgedragen aan iemand die de onderneming voortzet en de koopsom niet of niet helemaal heeft voldaan? Dan geldt voor de stakingswinst een regeling voor uitstel van betaling. Bel voor meer informatie de BelastingTelefoon.

Let op!

Staakt u uw onderneming? U moet ook fiscaal afrekenen over voorraden en bedrijfsmiddelen die u weggeeft of privé gaat gebruiken.

Stakingswinst en voorlopige aanslag inkomstenbelasting

In het jaar waarin u uw onderneming staakt, hebt u door de stakingswinst mogelijk een hoger inkomen dan in vorige jaren. Ontvangt u in het jaar waarin u stopt een voorlopige aanslag inkomstenbelasting over dat jaar? Dan kan het verstandig zijn deze voorlopige aanslag te wijzigen.

Toen wij uw voorlopige aanslag berekenden, gingen wij uit van gegevens over uw inkomen in een vorig jaar. Maar die voorlopige aanslag klopt dus misschien niet meer. Geef aan ons door dat uw inkomen hoger is in het stakingsjaar. Dan berekenen wij uw voorlopige aanslag opnieuw. Zo voorkomt u dat u een groot bedrag moet bijbetalen bij de definitieve aanslag inkomstenbelasting over het stakingsjaar.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.