Stakingswinst berekenen

Als u (een deel van) uw onderneming staakt, moet u de stakingswinst berekenen. Stakingswinst is het verschil tussen de boekwaarde van uw onderneming en de werkelijke waarde op het moment van overdracht of beëindiging van uw onderneming. De stakingswinst maakt deel uit van uw inkomen in het jaar van staking. Over de stakingswinst moet u inkomstenbelasting betalen.

Het berekenen van de stakingswinst is erg ingewikkeld. Daarom is het verstandig u te laten adviseren.
Er gelden voor de stakingswinst enkele bijzondere aftrekposten. De aftrekposten gelden alleen bij stakingswinst die u hebt als ondernemer, en niet als medegerechtigde. Het gaat om:

Bijzondere situaties

In bepaalde gevallen hoeft er niet of niet geheel fiscaal afgerekend te worden. Dit is het geval als u gebruikmaakt van een doorschuiffaciliteit bij de volgende situaties:

Hiervoor gelden bepaalde voorwaarden. Laat u dus goed adviseren.

Hebt u uw onderneming overgedragen aan iemand die de onderneming voortzet en de koopsom niet of niet helemaal heeft voldaan? Dan geldt voor de stakingswinst een regeling voor uitstel van betaling. Bel voor meer informatie de BelastingTelefoon.

Let op!

Staakt u uw onderneming? U moet ook fiscaal afrekenen over voorraden en bedrijfsmiddelen die u weggeeft of privé gaat gebruiken.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.