Doorschuiven naar een nieuwe of bestaande onderneming

Stopt u met een onderneming? Dan moet u inkomstenbelasting betalen (‘afrekenen’) over de stakingswinst. Maar bent u van plan een nieuwe onderneming te starten? Of gaat u verder met een andere, al bestaande, onderneming? Dan hoeft u de belasting over de stakingswinst misschien niet meteen te betalen. U kunt ons vragen die belasting door te schuiven naar de nieuwe of bestaande onderneming. Het voordeel voor u is dat u zo meer kunt investeren in de andere onderneming.

Deze doorschuifregeling geldt wanneer u verdergaat met een onderneming voor de inkomstenbelasting. De regeling geldt niet voor de omzetting van uw onderneming in een bv.

Als u gebruikmaakt van deze doorschuifregeling, laat u de belastingclaim over de stakingswinst op de bedrijfsmiddelen en de herinvesteringsreserve van een gestaakte onderneming overgaan naar een andere onderneming. U kunt kiezen welke belastingclaim u wilt laten overgaan:

  • die op alle bedrijfsmiddelen en de herinvesteringsreserve
  • die op 1 of meer bedrijfsmiddelen en de herinvesteringsreserve
  • die op alle bedrijfsmiddelen
  • die op 1 of meer bedrijfsmiddelen
  • die op de herinvesteringsreserve

De doorschuifregeling geldt alleen voor de stakingswinst. Dus níet voor de gewone winst die u gemaakt hebt in het jaar waarin u met de onderneming bent gestopt.

Wilt u gebruikmaken van de doorschuifregeling? Stuur daarvoor dan een verzoek naar uw belastingkantoor. Doe dit uiterlijk op het moment dat u aangifte inkomstenbelasting doet over het jaar waarin u de onderneming hebt gestaakt. U moet in uw verzoek onderbouwen dat u van plan bent de stakingswinst te herinvesteren in de nieuwe of bestaande onderneming, in het jaar van staking of binnen 12 maanden na staking.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.