Oudedagsreserve afrekenen

Met het staken van uw onderneming wordt ook uw oudedagsreserve (gedeeltelijk) opgeheven. De bedragen waarover u uitstel van heffing van belasting hebt gekregen volgens de regeling van de oudedagsreserve, worden nu bij uw winst opgeteld. Lees meer over de oudedagsreserve bij Fiscale reserves.

U kunt de oudedagsreserve laten afnemen met het bedrag dat u aan betaalde lijfrentepremies aftrekt. Het bedrag van de afneming wordt dan bij uw winst geteld. Maar daartegenover staat een even grote premieaftrek op uw inkomen uit werk en woning. Per saldo betaalt u dus geen hoger belastingbedrag. De belastingheffing vindt dan in feite plaats over de (toekomstige) lijfrente-uitkeringen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.