Overdrachtsbelasting over onroerende zaken

Als uw onderneming ophoudt te bestaan, betekent dat ook een verdeling van het ondernemingsvermogen. Vaak behoren onroerende zaken, zoals een pand, bedrijfsruimte, winkelruimte of kantoor, tot het ondernemingsvermogen. Deze komen in handen van een nieuwe eigenaar. De nieuwe eigenaar zal overdrachtsbelasting moeten betalen over de waarde van de onroerende zaak. Maar dat hoeft niet als de nieuwe eigenaar degene is die het pand in de onderneming heeft ingebracht. Houd er rekening mee dat er ook btw verschuldigd kan zijn.

Let op!

Draagt u het eigendom van een onroerende zaak over? En laat u geen akte opmaken bij de notaris? Dan moet u de overdracht binnen 2 weken aan ons doorgeven. U kunt daarvoor een formulier aanvragen bij de BelastingTelefoon.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.