U staakt uw onderneming

Stopt u uw onderneming definitief? En staat uw onderneming geregistreerd bij de Kamer van Koophandel? Dan schrijft u uw onderneming uit bij de Kamer van Koophandel. De KvK geeft dit door aan de Belastingdienst. Daarna sturen wij u een brief over de gevolgen voor de btw als u stopt met uw onderneming. 

Is uw onderneming niet geregistreerd bij de Kamer van Koophandel? Geef dan zelf aan uw belastingkantoor door dat u de onderneming stopt.

Als u uw onderneming staakt, moet u rekening houden met:

Let op!

Laat u goed adviseren voordat u uw onderneming staakt.

Wanneer is sprake van staking 

Er is niet alleen sprake van staking als u daadwerkelijk stopt met uw onderneming, maar ook als:

  • u uw bedrijf verkoopt
  • de rechtsvorm of het samenwerkingsverband verandert
    Als uw bedrijf de rechtsvorm heeft van een vennootschap onder firma (vof) of een maatschap, is de vof of de maatschap zelf ondernemer. Als u uw bedrijf inbrengt in een vof, maatschap of bv (of andersom), beschouwt de Belastingdienst dit ook als een bedrijfsbeëindiging en eventueel als het starten van een nieuw bedrijf.
  • uw erfgenamen uw eenmanszaak voortzetten

Actiepunten bij bedrijfsbeëindiging

Als u uw bedrijf beëindigt, moet u:

  • de administratie van het bedrijf afsluiten
  • de jaarstukken tot en met de datum van de bedrijfsbeëindiging opmaken
  • in uw aangifte omzetbelasting de btw aangeven over goederen die naar privé zijn gegaan.

Goederen onttrekken voor privégebruik

Als u bij een bedrijfsverandering goederen aan het bedrijf onttrekt voor privégebruik, moet u daarover inkomstenbelasting en btw betalen.

Gevolgen voor de loonheffingen

Het ontslag van uw werknemers moet u bij ons melden (zie hoofdstuk 15 van het 'Handboek Loonheffingen').

Zie ook

Onderneming wijzigen of beëindigen

Op ondernemersplein.nl vindt u een stappenplan voor het stoppen van uw bedrijf.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.