Gevolgen voor de btw

Bij de overgang van een onderneming of een zelfstandig deel daarvan wordt geen btw geheven over leveringen en diensten die te maken hebben met die overgang. We noemen dit ook wel de overgang van het geheel of een deel van een algemeenheid van goederen. Daarbij geldt de voorwaarde dat de overnemende partij de onderneming (of het zelfstandige onderdeel daarvan) voortzet of in ieder geval de bedoeling heeft die voort te zetten. Een onbelaste overgang van een algemeenheid van goederen kan zich voordoen in de volgende gevallen:

  • overdracht van een (zelfstandig deel van een) onderneming
  • voortzetting van een onderneming na boedelscheiding
  • verandering van de rechtsvorm van een onderneming (bijvoorbeeld de omzetting van een eenmanszaak in een bv)
  • een juridische fusie (het gehele vermogen gaat over naar een andere rechtspersoon) of een juridische splitsing (het vermogen wordt verdeeld over twee of meer personen)
  • vorming en splitsing van fiscale eenheden

Let op!

Als de aandelen in een vennootschap worden overgedragen, wijzigen de rechtspersoon en de onderneming niet.

Overgenomen btw-verplichtingen

De overnemende ondernemer treedt in de plaats van de overdragende ondernemer. Dit heeft tot gevolg dat de overnemende ondernemer ook bepaalde fiscale rechten en verplichtingen overneemt en gebonden is aan het belastingregime van de vorige eigenaar.

Margeregeling en bedrijfsovername

Als u bij bedrijfsovername de globalisatiemethode toepast, gelden er enkele afwijkende regels voor de toepassing van de zogenoemde margeregeling.

Goederen naar privé

Alle voorraden en bedrijfsmiddelen die u bij de overgang van de onderneming niet aan een ander levert, gaan over naar uw privévermogen. U levert dan als ondernemer aan uzelf als privépersoon. U bent daarvoor btw verschuldigd als u de btw hebt afgetrokken bij de aanschaf van de goederen. Ga daarbij uit van de waarde van de goederen op het moment dat u ze zelf gaat gebruiken.

Herziening btw bij verkoop van onroerende zaken

Hebt u bij de aankoop van een onroerende zaak btw betaald en verkoopt u de onroerende zaak binnen 10 jaar? Dan moet u de btw over de aankoop misschien herzien. U kunt dan misschien een extra bedrag aan btw aftrekken als voorbelasting. Of u moet een bedrag aan btw betalen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.