Algemeenheid van goederen voor de btw

Als u een onderneming of een zelfstandig deel daarvan verkoopt, berekent u geen btw over de leveringen en diensten die verband houden met die verkoop, als het gaat om een zogenoemde algemeenheid van goederen. Daarvan is bijvoorbeeld sprake bij onderdelen van de onderneming die een gezamenlijke bestemming en daardoor een bepaalde samenhang hebben. Die onderdelen moeten als 1 geheel worden verkocht. Ook moet de kopende partij de onderneming voortzetten of in ieder geval van plan zijn de onderneming voort te zetten.

Als u bijvoorbeeld uw inventaris, (een deel van) het personeelsbestand en uw handelsnaam verkoopt, verkoopt u een algemeenheid van goederen. Als u een enkel bedrijfsmiddel of enkele losse bedrijfsmiddelen verkoopt, blijft de samenhang niet behouden. Meestal blijft btw-heffing dan niet achterwege.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.