U overlijdt

Als u overlijdt, moeten uw erfgenamen uw belastingzaken afwikkelen.

Afwikkeling van de nalatenschap voor de erfbelasting

Als uw erfgenamen uw onderneming voortzetten, dan kunnen zij misschien gebruikmaken van de bedrijfsopvolgingsregeling. Zij betalen dan minder of geen erfbelasting.

Lees meer over de voorwaarden voor deze regeling bij Ik krijg een bedrijf - moet ik erfbelasting of schenkbelasting betalen?

Zie ook

Afwikkeling van de nalatenschap voor de inkomstenbelasting

Na uw overlijden doen uw erfgenamen aangifte over uw inkomsten in de periode van 1 januari tot de dag van overlijden. Er zijn 2 zaken van belang:

  • de overlijdenswinst
    Voor de inkomstenbelasting moet er worden afgerekend over de zogenoemde overlijdenswinst: de overwaarde van uw onderneming op het moment van overlijden. De overlijdenswinst is te vergelijken met de stakingswinst. De stakingsaftrek kan nog geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn. Als uw erfgenamen de onderneming voortzetten, kan het zijn dat er fiscaal niet hoeft te worden afgerekend. Dit is het geval als zij de onderneming rechtstreeks (mede) voortzetten. In dat geval wordt degene die de onderneming voortzet, voor het bepalen van de winst geacht in uw plaats te zijn getreden. Dit wordt doorschuiven genoemd.
  • de oudedagsreserve
    Bij uw overlijden wordt uw oudedagsreserve opgeheven. Daarover moet dan fiscaal worden afgerekend. Maar als uw partner uw onderneming voortzet en de oudedagsreserve overneemt, hoeft dat niet. Uw partner moet daarvoor een verzoek indienen bij de aangifte.

Hebt u nog vragen? Bel dan de BelastingTelefoon.

Afwikkeling van de nalatenschap voor de btw

Voor de btw nemen uw gezamenlijke erfgenamen uw plaats als ondernemer in. Dit geldt als zij doorgaan met uw bedrijf, maar ook als zij direct stoppen met uw bedrijf. Al uw rechten en plichten gaan bij overlijden over op uw erfgenamen. Dit betekent dat zij de btw-aangifte moeten doen en een goede administratie moeten bijhouden. 

Nabestaanden die twijfelen of de overledene een onderneming had, kunnen bellen met de Nabestaandendesk van de Kamer van Koophandel (KVK) of met de BelastingTelefoon voor nabestaanden.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.