Onderneming wijzigen of beëindigen bij een overlijden

Als een ondernemer overlijdt, moeten de nabestaanden en erfgenamen de belastingzaken afwikkelen.

Soms is het niet duidelijk of de overledene een onderneming had. Nabestaanden kunnen dan bellen met de Nabestaandendesk van de Kamer van Koophandel (KVK) of met de BelastingTelefoon voor nabestaanden: 0800 - 0543.

Afwikkeling van de nalatenschap voor de erfbelasting

Als de erfgenamen de onderneming voortzetten, dan kunnen zij misschien gebruikmaken van de bedrijfsopvolgingsregeling. Zij betalen dan minder of geen erfbelasting.

Lees meer over de voorwaarden voor deze regeling bij Ik krijg een bedrijf - moet ik erfbelasting of schenkbelasting betalen?

Zie ook

Afwikkeling van de nalatenschap voor de inkomstenbelasting

Na het overlijden doen de erfgenamen aangifte over de inkomsten van de onderneming in de periode van 1 januari tot de dag van overlijden. Er zijn 2 zaken van belang:

  • de overlijdenswinst
    Voor de inkomstenbelasting moet er fiscaal worden afgerekend over de zogenoemde overlijdenswinst: de overwaarde van de onderneming op het moment van overlijden. Erfgenamen moeten belasting betalen over deze overwaarde. De overlijdenswinst is te vergelijken met de stakingswinst. De stakingsaftrek kan nog geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn. De berekening hiervan is erg ingewikkeld. We raden erfgenamen aan om zich hierover te laten adviseren.

    Als de erfgenamen de onderneming voortzetten, kan het zijn dat er over de overlijdenswinst niet fiscaal hoeft te worden afgerekend. Dit is het geval als zij de onderneming rechtstreeks (mede) voortzetten. In dat geval wordt degene die de onderneming voortzet, voor het bepalen van de winst geacht in de plaats van de overleden ondernemer te zijn getreden. Dit wordt doorschuiven genoemd.
  • de oudedagsreserve
    Bij overlijden wordt de oudedagsreserve van de ondernemer opgeheven. Daarover moet dan fiscaal worden afgerekend. Maar als de partner van de ondernemer de onderneming voortzet en de oudedagsreserve overneemt, hoeft dat niet. De partner moet daarvoor een verzoek indienen bij de aangifte.

Afwikkeling van de nalatenschap voor de btw

Voor de btw nemen de gezamenlijke erfgenamen de plaats van de ondernemer in. Dit geldt als zij doorgaan met het bedrijf, maar ook als zij direct stoppen. Alle rechten en plichten gaan bij overlijden over op de erfgenamen. Dit betekent dat zij bijvoorbeeld de btw-aangifte moeten doen en een goede administratie moeten bijhouden.

De meeste ondernemers doen btw-aangifte per kwartaal. Dit kan digitaal met het formulier Aangifte omzetbelasting via Mijn Belastingdienst Zakelijk. Aangifte doen kan ook met eigen administratiesoftware van de onderneming of via een fiscaal dienstverlener.

Let op!

Erfgenamen die in de plaats van de ondernemer aangifte willen doen kunnen niet inloggen met de DigiD van de overledene. Degene die optreedt namens de erfgenamen moet een nabestaandenmachtiging aanvragen en vervolgens met eigen DigiD inloggen in Mijn Belastingdienst Zakelijk.

Om een naheffing te voorkomen moeten de btw-aangifte en eventuele betaling op tijd binnen zijn. Bekijk hier de uiterste aangifte- en betaaldatums.

Uitstel aanvragen voor de btw-aangifte kan alleen in uitzonderlijke situaties. Uitstel moet schriftelijk worden aangevraagd bij het eigen belastingkantoor.

Hebt u nog vragen?

Bel dan de BelastingTelefoon.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.