Ik krijg een bedrijf, moet ik erfbelasting of schenkbelasting betalen?

Ja, als u een onderneming erft of geschonken krijgt, betaalt u belasting. Hoeveel? Dat hangt af van de waarde van de onderneming. En soms krijgt u een vrijstelling.

Als u het bedrijf voortzet, kunt u een vrijstelling van erfbelasting of schenkbelasting krijgen

Bijvoorbeeld als u het familiebedrijf overneemt van uw ouders. Deze regeling heet de bedrijfsopvolgingsregeling. U betaalt dan minder of geen belasting.

Wanneer mag u gebruikmaken van de bedrijfsopvolgingsregeling?

Het bedrijf moet een actieve, lopende onderneming zijn. Als het alleen gaat om beleggingen valt dat niet onder deze regeling.

Verder moet de vorige eigenaar minstens 5 jaar eigenaar zijn geweest van het bedrijf. Is de eigenaar overleden? Dan is dit 1 jaar.

Tot slot, de onderneming mag niet stoppen vlak na de overname. U moet minstens 5 jaar doorgaan met de activiteiten van het bedrijf. Hebt u aandelen in een bedrijf gekregen? Dan moet u minstens 5 jaar eigenaar blijven van die aandelen.

Hoe maakt u gebruik van deze bedrijfsopvolgingsregeling?

U doet aangifte schenkbelasting of aangifte erfbelasting en vermeldt dat u de vrijstelling wilt. Vul de gegevens en de waarde van de onderneming in.

Wij adviseren u om een adviseur in te schakelen als u een bedrijf overneemt. Die kan u ook helpen bij het bepalen van de waarde van het bedrijf voor de erfbelasting of schenkbelasting.

Meer informatie?

Meer weten over de voorwaarden? Of over hoe u de waarde van de onderneming berekent? Lees dan onze brochure:

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.