Ik krijg een bedrijf, moet ik erfbelasting of schenkbelasting betalen?

Ja, als u een onderneming erft of geschonken krijgt, betaalt u belasting. Hoeveel? Dat hangt af van de waarde van de onderneming. En soms krijgt u een vrijstelling.

Als u het bedrijf voortzet, kunt u een vrijstelling van erfbelasting of schenkbelasting krijgen

Bijvoorbeeld als u het familiebedrijf overneemt van uw ouders. Deze regeling heet de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). U betaalt dan minder of geen belasting.

Wanneer mag u gebruikmaken van de bedrijfsopvolgingsregeling?

Het bedrijf moet een actieve, lopende onderneming zijn. Beleggingen vallen niet onder deze regeling.

Verder moet de vorige eigenaar minstens 5 jaar eigenaar zijn geweest van het bedrijf. Is de eigenaar overleden? Dan is dit 1 jaar.

Tot slot, de onderneming mag niet stoppen vlak na de overname. U moet minstens 5 jaar doorgaan met de activiteiten van het bedrijf. Hebt u aandelen in een bedrijf gekregen? Dan moet u minstens 5 jaar eigenaar blijven van die aandelen en moet het bedrijf 5 jaar doorgaan met haar activiteiten.

Hoe maakt u gebruik van deze bedrijfsopvolgingsregeling?

U doet aangifte schenkbelasting of aangifte erfbelasting en vermeldt dat u de vrijstelling wilt. Vul de gegevens en de waarde van de onderneming in.

Wij adviseren u om een adviseur in te schakelen als u een bedrijf overneemt. Die kan u ook helpen bij het bepalen van de waarde van het bedrijf voor de erfbelasting of schenkbelasting.

Meer informatie?

Meer weten over de voorwaarden? Of over de hoogte van de vrijstelling? Lees dan onze brochure:

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.